POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

37. posiedzenie Sejmu RP

Podczas 37. posiedzenia Sejmu:

 

posłowie uchwalili nowelizację ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, skracający procedury administracyjne

 

znowelizowano ustawę o podatku dochodowym – Urząd Skarbowy pomoże rozliczyć zeznanie podatkowe

 

zdecydowano o utworzeniu związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska

 

Sejm podjął uchwałę, w której uczcił pamięć Profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci

 

uchwalił zmianę ustawy o podatku akcyzowym

 

znowelizowano przepisy mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności

 

Sejm uchwałą zaapelował do rządu, samorządów, Kościołów, związków wyznaniowych i o NGO działania dotyczące zwiększenia troski o trzeźwość Narodu

 

posłowie uchwalili zmiany w regulaminie Sejmu

 

uchwalono ustawę dot. powołania Komitetu Narodowych Obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

 

ustanowiono ostateczne brzmienie nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych

 

zakończono parlamentarne prace nad nowelizacją. tzw. pakietu onkologicznego.

 

posłowie przyjęli ostateczny kształt ustawy o współpracy administracji podatkowych oraz m.in. przeciwdziałaniu oszustwom fiskalnym

 

Sejm przyjął końcowe brzmienie przepisów dot. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

 

przyjęto ustawę dotyczącą wzmocnienia ochrony uczestników rynku kapitałowego

 

podjęto projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich

 

Sejm wprowadził zmiany w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

 

37 37b

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści