POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

28. posiedzenie Sejmu

Podczas 28. posiedzenia Sejmu posłowie przez aklamację podjęli uchwałę upamiętniającą Marka Grechutę w 10. rocznicę śmierci artysty.
Zadecydowali również, że rolnicy pozostaną w KRUS, jeżeli dochody z innych źródeł – np. umów zlecenia – nie przekroczą płacy minimalnej.
Zadłużonym emerytom i rencistom komornik będzie musiał pozostawić 75 proc. najniższej emerytury lub renty, a nie jak dotąd 50 proc.
Przywrócono staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
Wprowadzono nowe zasady ściągania należności, umarzania i opodatkowania wierzytelności
Posłowie przyjęli zmiany w płatnościach bezpośrednich dla rolników, które dotyczą m.in. zasad wsparcia w sektorze buraków cukrowych i bydła‬.
Uchwalono nowe regulacje w zakresie zwalniania zakładów energochłonnych z akcyzy.
Jednogłośnie zaakceptowano ustawę przewidującą możliwość zakładania darmowego rachunku płatniczego.
‪Decyzją Sejmu Prezydent RP będzie mógł ratyfikować protokół dotyczący walki ze współczesnym niewolnictwem‬.
Sejm uchwalił zmiany zwiększające bezpieczeństwo usług płatniczych oraz umożliwiające rozwój tego rynku.
‬1 stycznia 2017 r. powstanie Krajowa Administracja Skarbowa.
22 października Sejm ustanowił Dniem Praw Rodziny.
Posłowie uznali projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego redystrybucji migrantów, za niezgodny z zasadą pomocniczości‬
Sejm uchylił immunitet prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

dscf3830

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści