POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu odsłonił tablicę ku pamięci profesora Uniwersytetu Gdańskiego – prezydenta Lacha Kaczyńskiego

Uniwersytet Gdański wkroczył w rok rozpoczęcia obchodów 50-lecia swojego istnienia. Jak powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński: Uczelnia nie zapomniała o swoim Profesorze, rektorze Wydziału Prawa, który poświęcił jej 28 lat swojego życia. Polityka, naukowca, wybitnego teoretyka prawa pracy Jego Alma Mater uhonorowała pamiątkową tablicą.

Jeden z inicjatorów tablicy, prezes Fundacji „Tożsamość i Solidarność” Tomasz Rakowski uzasadniał, że piękna i godna ścieżka, jaką przeszedł Lech Kaczyński – od działalności w opozycji antykomunistycznej, współtworzenie Solidarności, przez pracę parlamentarną, prezesurę w NIK, tekę ministra sprawiedliwości, fotel prezydenta Warszawy, prezydenta Polski – zasługuje na hołd i upamiętnienie.

– Lech Kaczyński z pewnością może być inspiracją i wzorem do naśladowania dla studentów i pracowników Uniwersytetu. Młody, dwudziestoparoletni doktorant, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego – uczelni państwowej, w mieście, które wciąż pamięta terror, masakrę robotników z 1970 roku… On nie idzie za tłumem, idzie za głosem swojego serca, ryzykując karierę zawodową. Dla wolnych związków zawodowych wybrzeża jest bezcennym skarbem. Prawnik, wybitny ekspert prawa pracy. Takich było wtedy niewielu, a takich, którzy chcieli się narażać, angażując w pracę dla opozycji, było jeszcze mniej. By nie powiedzieć: wcale. Pomaga robotnikom, uświadamiając, jakie prawa im przysługują. Pisze pisma, odwołania, zażalenia, pomaga represjonowanym. Ryzykuje. Nie musiał. Mógł zamknąć się w bezpiecznych murach uczelnianej kariery, ale wybrał inną ścieżkę. Tak rodzi się Solidarność – powiedział Rakowski.

Kolejny z inicjatorów tablicy, doktorant prof. Lecha Kaczyńskiego, obecnie dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG Jakub Stelina, odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego. Podkreślił także, że prof. Lech Kaczyński był nie tylko politykiem, ale i naukowcem – wybitnym teoretykiem prawa pracy, mającym ogromny wkład w rozwój tej dziedziny prawa.

Warto przypomnieć, że Lech Kaczyński przełamał omnipotencję państwa. Pokazał, że pracownik może ubiegać się o sprawiedliwość w zatrudnieniu, korzystne dla siebie warunki czy otrzymać rentę socjalną, gdy jest niezdolny do pracy.

Brata Lecha Kaczyńskiego – Jarosława – oraz Sejm RP reprezentował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – Uczelnia była dla niego bardzo ważna, a środowisko naukowe – jak mówił Jarosław Kaczyński –  Jego naturalnym otoczeniem. Mimo że przez ten czas pochłaniały Go także kwestie publiczne. I one w końcu pochłonęły Go w pełni, aż do tragicznego końca – powiedział marszałek Sejmu. Marek Kuchciński podkreślił, że jeszcze w ostatnich miesiącach przed nagłym odejściem Lech Kaczyński planował powrót na swoją Uczelnię.

Do uczestników uroczystości list skierował prezydent RP Andrzej Duda. Napisał w nim, że Lecha Kaczyńskiego  pamiętamy jako wybitnego męża stanu i urzędnika państwowego, który zawsze dobrze służył Rzeczypospolitej i rodakom. Ale w kolebce Solidarności pamięta się Go także dlatego, że przez blisko 30 lat pracował tutaj jako wykładowca i badacz. W murach gdańskiej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe, a jednocześnie prowadził ożywioną działalność opozycyjną i społeczną. Znajdowała w niej zastosowanie praktyczne Jego wybitna znajomość prawa pracy, dzięki której mógł wspierać wiedzą, doświadczeniem i radami ruch związkowy. (…)

Siła i odwaga prof. Lecha Kaczyńskiego jakby wciąż trwała w murach Uczelni. Jej rektor – prof. Jerzy Piotr Gwizdała – mówił, że Uniwersytet nie boi się wyzwań. – Deklarujemy efektywną pracę, odwagę myślenia, otwartość na innych i na świat. Za zrozumienie naszej wspólnej misji i naszych codziennych zadań dziękuję całej społeczności naszego Uniwersytetu oraz wszystkim, którzy przez minione 50 lat wraz ze wspólnotą akademicką budowali prestiż i pozycję naszej uczelni – przekonywał.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, korpus dyplomatyczny, rektorzy uczelni, przedstawiciele instytucji naukowych, instytucji publicznych i pomorskich firm i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

tekst/ fot. Marta Olejnik/ KS

IMG_9263 IMG_9312 IMG_9303IMG_9337 IMG_9345 IMG_9352 IMG_9371 IMG_9374 IMG_9377 IMG_9577 IMG_9595 IMG_9644 IMG_9701 IMG_9730 IMG_9745 IMG_9750 IMG_9752IMG_9789 IMG_9801 IMG_9898 Prezes Fundacji „Tożsamość i Solidarność” Tomasz Rakowski IMG_9918 Tablicę ku czci prof. Lecha Kaczyńskiego poświęcił abp Sławoj Leszek GłódźIMG_9928IMG_9949IMG_9987LK

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści