POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Sejm jednoczył Rzeczpospolitą

Sejm jest organem, który jednoczył Rzeczpospolitą. Wpływał na kształtowanie świadomości politycznej i obywatelskiej, przyczyniał do rozwoju prawa, historiografii, kultury – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński na otwarciu wystawy „550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”.

Marszałek Sejmu podkreślił, że Zamek Królewski jest najważniejszym miejscem dla całej Polski, siedzibą królów, a także miejscem obrad Sejmu i symbolem uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tych murach zapadały decyzje doniosłe, ważne dla Rzeczypospolitej i jej obywateli, istotne dla polskiej państwowości – powiedział Marek Kuchciński.

Historia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, naszego parlamentaryzmu sięga wieków średnich. Datujemy ją od roku 1468, kiedy to po raz pierwszy w Piotrkowie odbył się Sejm dwuizbowy. I choć sama data wywołuje czasem wśród historyków dyskusje to wszyscy jesteśmy zgodni, że parlamentaryzm Rzeczypospolitej ma wielowiekowe tradycje. Najpóźniej od XV w. aż po czasy współczesne Sejm stał się trwałym elementem ustrojowym naszej polskiej państwowości” – przypomniał marszałek.

Jak zaznaczył, na przestrzeni stuleci, pod wpływem różnorodnych nurtów światopoglądowych oraz wzorców kulturowych zmieniał się ustrój naszego państwa i struktura organizacyjna Sejmu, „ale zawsze jednak wtedy kiedy istniała Rzeczpospolita Sejm, parlamentaryzm trwał”.

Sejm jest organem, który jednoczył Rzeczpospolitą. Wpływał na kształtowanie świadomości i politycznej i obywatelskiej, przyczyniał się do rozwoju prawa, historiografii, kultury czytanej i cytowanej w całym ówczesnym cywilizowanym świecie – mówił Marek Kuchciński.

Polska myśl ustrojowa znalazła szeroki wyraz w piśmiennictwie. Dopełnieniem treści stały się ilustracje książkowe, ulotki, plakaty, mapy, obrazy, a w czasach późniejszych, bliższych nam – fotografie i filmy. Dlatego też tak ważnym elementem naszej rodzimej kultury jest dziedzictwo, narodowa spuścizna wiążąca się z systemem sprawowania władzy i temu systemowi oraz obywatelom służąca – zaakcentował marszałek.

Przypomniał także, że podczas II wojny bezpowrotnie zostało zniszczonych wiele bezcennych dokumentów i dzieł sztuki.

Te, które przetrwały są materialnym dziedzictwem naszego parlamentaryzmu, parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. I dlatego chciałbym z tego miejsca skierować słowa głębokiego uznania do osób, które na przestrzeni lat pielęgnowały ocalone zabytki historii Sejmu – powiedział.

Dla nas parlamentarzystów dzisiejszy dzień jest wyjątkowy (…) czujemy się strażnikami spuścizny materialnej i duchowej naszych poprzedników, kontynuatorami najlepszych tradycji parlamentaryzmu polskiego – dodał marszałek Sejmu.

fot. M. Olejnik, K. BiałoskórskiIMG_0162 (1) IMG_0167 (1) IMG_0220 (1) IMG_0243 (1) KKB_5388 KKB_5556 KKB_5847 (1) KKB_5910 IMG_0171KKB_6090

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści