POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Kalendarium Europy Karpat

22 V 2003 roku – sporządzenie w Kijowie Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat

27 II 2006 roku – prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński podpisał Konwencję Karpacką

19 VI 2006 roku – wejście w życie w Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji Karpackiej

Listopad 2007 roku – pierwsze spotkanie parlamentarzystów państw karpackich, zainicjowane przez przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP posła Marka Kuchcińskiego

25 VI 2011 roku – I Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Nowym Targu pod tytułem Europa bogata Karpatami

7-8 IX 2011 roku – II Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój (XXI Forum, tzw. V edycja spotkań karpackich wg „Kroniki Sejmowej”)

7 IX 2011 roku – przyjęcie w Krynicy-Zdrój na II Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat” Memorandum karpackiego

25 II 2012 roku – III Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Krasiczynie k/Przemyśla

6-9 VII 2012 roku – spotkanie w Jaremczu na Ukrainie na temat rozwoju współpracy karpackiej

6 IX 2012 roku – przyjęcie w Krynicy-Zdrój na IV Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat” Wniosków w sprawie rozszerzenia współpracy karpackiej (XXII Forum, tzw. VI edycja spotkań karpackich wg „Kroniki Sejmowej”)

23 II 2013 roku – przyjęcie w Krasiczynie k/Przemyśla na V Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat” Deklaracji Krasiczyńskiej

8 IX 2013 rokuprzyjęcie w Krynicy-Zdrój na VI Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat” Memorandum krynickiego (XXIII Forum, tzw. VII edycja spotkań karpackich wg „Kroniki Sejmowej”)

3 IX 2014 roku – przyjęcie w Krynicy-Zdrój na VII Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat” Deklaracji krynickiej (XXIV Forum, tzw. VIII edycja spotkań karpackich wg „Kroniki Sejmowej”)

27-28 II 2015 roku – VIII Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Krasiczynie k/Przemyśla

25 VII 2015 roku – IX Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Smerku k/Wetliny

9 IX 2015 roku – X Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Krynicy-Zdrój (XXV Forum, tzw. IX edycja spotkań karpackich wg „Kroniki Sejmowej”)

29 II 2016 rok – XI Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Przemyślu

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści