POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

20 września dniem polskiej chwały

20 września przypomina o dniach chwały I i II Rzeczpospolitej. Kształtowały one ludzi, historię, tożsamość, patriotyzm. W 1580 r. polska jazda pod
dowództwem księcia Janusza Zbaraskiego rozbiła kawalerię rosyjskąbitwie pod Toropcem. Wzięły w niej udział najlepsze chorągwie rotmistrzów królewskich. Husaria polska, którą Sejm I Rzeczpospolitej powołał do życia uchwalą na początku XVI wieku, również wtedy dała spektakularny popis i odniosła zwycięstwo. Do dziś jest uznawana za jedną z najwybitniejszych formacji w dziejach świata.

husaria

W 1920 r. odradzające się państwo polskie zadało decydujący cios w  polsko-bolszewickiej bitwie pod Niemnem. Strategię Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego cechowała śmiałość, nowatorstwo i zaskoczenie wroga.

images

W 1939 r. rozpoczęła się obrona Grodna przed nacierającą Armią Czerwoną.  Gen. Władysław Sikorski, podczas inspekcji 6 Dywizji Piechoty w ZSRR w grudniu 1941 r., w rozmowie z ocalałymi obrońcami Grodna powiedział: Jesteście nowymi Orlętami. Postaram się, żeby wasze miasto otrzymało Virtuti Militari i tytuł zawsze Wiernego. Walki żołnierza polskiego w obronie Grodna w II wojnie światowej zostały po 1990 r. upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic GRODNO 2 – 22 IX 1939.

grodno1939

W tym dniu warto również pamiętać o dwóch krajach bałtyckich i ich wznoszeniu się na niepodległość, która jest dla nich tak wielką wartością jak dla Polaków. 20 września 1992 r. w Estonii odbyły się pierwsze wolne wybory po upadku ZSRR. W 2003 zaś obywatele Łotwy opowiedzieli się w referendum za akcesją do Unii Europejskiej.

21 września 1991 r.  obywatele Armenii zdecydowali w referendum o odłączeniu się od ZSRR.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści