POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

20 maja – Święto Straży Marszałkowskiej

W poniedziałek 20 maja na dziedzińcu przed budynkiem G na terenie kompleksu sejmowego odbył się uroczysty apel z okazji święta Straży Marszałkowskiej. Wzięli w nim udział funkcjonariusze SM, ale też Służby Ochrony Państwa, straży Parlamentu Węgierskiego, orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz drużyna musztry paradnej Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Funkcjonariuszy uroczyście przywitali członkowie Prezydiów obu izb parlamentu: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Barbara Dolniak, wicemarszałek Senatu prof. Michał Seweryński oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wraz z zastępcami.

Uroczystość rozpoczęła się w samo południe podniesieniem flagi państwowej oraz hymnem państwowym. W wystąpieniu inauguracyjnym Marszałek Sejmu nawiązał do bogatych tradycji Straży Marszałkowskiej, sięgających I RP i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – Straż Marszałkowska jest najmłodszą formacją mundurową w Polsce, ale duchem armią najdzielniejszą. Tradycje Straży sięgają I RP i czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy żołnierze podlegli marszałkowi zapewniali porządek i bezpieczeństwo króla oraz parlamentarzystów wokół miejsca, w którym obradował sejm. Żołnierze Straży Marszałkowskiej powoływani byli spośród wojskowych chorągwi węgierskich i nosili mundury ówczesnej piechoty węgierskiej – powiedział Marek Kuchciński.

Swoje słowa, w formie listu do uczestników uroczystości, skierował również prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Odwołując się do kilku wieków tradycji Premier zwrócił uwagę na ewolucję roli i zadań Straży Marszałkowskiej. „Dzisiaj, na mocy ustawy Sejmu, jest to umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest ochrona Sejmu i Senatu” – napisał Premier.

Ważnym punktem apelu było mianowanie na stopień inspektora pełniącego obowiązki Komendanta Straży Marszałkowskiej Wojciecha Leśnika. Akt mianowania wręczył Marszałek Sejmu. Następnie odczytano postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski. Akty mianowania dla 10 funkcjonariuszy wręczył Marszałek Sejmu. Natomiast Szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wręczyła akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych dla kilkunastu funkcjonariuszy.

Apel został poprzedzony uroczystym podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Strażą Marszałkowską – reprezentowaną przez insp. Wojciecha Leśnika, a Węgierską Strażą Parlamentarną – reprezentowaną przez gen. László Tótha – dotyczącego wzajemnej współpracy. Natomiast rano została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej w kościele św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży.

Całość uroczystości dopełnił pokaz musztry w wykonaniu Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, przy akompaniamencie orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W uroczystości wzięły udział także rodziny i najbliżsi funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dzisiejsza uroczystość była związana z wejściem w życie w 2018 r. przepisów ustawy, powołującej Straż Marszałkowską jako służbę mundurową. Wśród nowych zadań Straży znalazło się m.in.: prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu. Straż jako formacja podlega Marszałkowi Sejmu stanowi jednocześnie komórkę organizacyjną Kancelarii Sejmu. Ustawa ustanowiła Święto Straży Marszałkowskiej na 20 maja.

CIS

fot. Łukasz Błasikiewicz

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści