POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkania z mieszkańcami Podkarpacia: 1-31 października

1 października

W Polańczyku Marszałek Sejmu otworzył konferencję “Program dla Bieszczad” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Marek Kuchciński powiedział, że konferencję otwiera z dużymi nadziejami, ponieważ dzięki „Programowi dla Bieszczad” buduje się markę mającą charakteryzować naszą część Karpat. „Program dla Bieszczad” to kolejny etap w polityce rozwoju całych Karpat, a dziś w Polańczyku realizują się wcześniejsze ministerialne zapowiedzi.

Minister Jerzy Kwieciński zaprezentował założenia “Programu dla Bieszczad”, jako rządowej odpowiedzi na problemy lokalne. Kwieciński podkreślił, że w ten sposób podległe mu ministerstwo dotrzymuje danego słowa, finalizując to, co obiecano w lutym w czasie XX konferencji Europy Karpat w Przemyślu.

W wyniku konsultacji w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz z inspiracji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powstał specjalny „Program dla Bieszczad”. Program ten ma 4 priorytety:

  1. Bieszczady bliskie (dostępność regionu)
  2. Bieszczady dla mieszkańców (poprawa jakości życia)
  3. Bieszczady zielone
  4. Bieszczady przedsiębiorcze.

Program opiera się na współpracy samorządu z rządem. Minister podkreślił również, że podobne rezultaty można osiągnąć tylko tam, gdzie taka współpraca jest zagwarantowana.
W ramach „Programu dla Bieszczad” MIiR będzie więc współpracować z samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz  przedsiębiorcami. Dzięki temu programowi obszar Bieszczad i działania, podejmowane w ramach ogłoszonego w Polańczyku programu, będą traktowane priorytetowo.

Zarówno ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu, jak i marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu zależy na tym, by działania związane z tym programem rozszerzać na tereny przygraniczne na Słowacji i Ukrainie. Nie chcemy, by Bieszczady były dzielone granicami. Dzięki Programowi dla Bieszczad będzie można ten teren określać nie tylko jako piękny, ale także pięknie się rozwijający.
42917032_2537896696490411_8333435502950612992_n 42861047_586175085131161_7534889671172554752_n

6 października

Chłopice: spotkanie z mieszkańcami
Chłopice 1 (1) Chłopice 1 (2)
Przed spotkaniem z mieszkańcami Marszałek Sejmu RP złożył kwiaty pod popiersiem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w SP im. Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach.
Marek Kuchciński przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego, że solidarność państwa to jego zdolność do dzielenia się siłą z tymi, którzy tego potrzebują. Także na poziomie naszego województwa osiągamy efekty, solidarnie współdziałając na wszystkich szczeblach władzy, które tu dzisiaj reprezentujemy.

Jarosław: Konwencja Powiatowa PiS

Jarosław 5
Marszałek podkreślał, że od trzech lat zachodzą bardzo poważne zmiany w polityce międzynarodowej państwa, tak by bronić polskiej suwerenności w odniesieniu do UE. Ogromne efekty przynosi również polityka wewnętrzna. – W Sejmie pracujemy nad kilkoma ważnymi projektami: Funduszem Dróg Samorządowych, programem termomodernizacji Ciepły Dom, budżetem obywatelskim dla miast na prawach powiatu, specjalnym funduszem solidarnościowym – powiedział Kuchciński.

Krosno: Konwencja wyborcza PiS z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego 

Krosno 2 Krosno 3
Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że aby być dobrym politykiem, trzeba  umieć kierować się patriotyzmem. Podkarpacie doskonale rozumie te słowa.

7 października

Jasionka k. Rzeszowa: Konwencja Wojewódzka PiS (z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego)

Jasionka 1 Jasionka 4 Jasionka 5 Jasionka 6 Jasionka 7

Jarosław Kaczyński: Jesteśmy na ziemi, gdzie PiS ma największe poparcie. Tutaj potrzebne są wielkie ambicje. Podkarpacie ma przecież tradycje przemysłowe, do których można się odwołać. Są tu zasoby kulturowe, intelektualne. Jest szacunek dla tradycyjnych wartości. Należy dodać do tego infrastrukturę, pomysły i pójść do przodu. Ta ziemia możne być motorem dla całego naszego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki: Dzięki połączeniu patriotyzmu z wolą naprawy finansów publicznych i instytucji państwa powstają takie centra jak to centrum wystawiennicze, w którym się znajdujemy, drogi takie jak Via Carpatia, która powinna być nazwana drogą Lecha Kaczyńskiego.
Nowoczesny, innowacyjny przemysł na Podkarpaciu będzie naszą wizytówką na najbliższe lata. W ciągu pięciu lat wydobycie gazu na Podkarpaciu zwiększy się o 28 proc., a zasoby wydobycia – o 64 proc. W 127 gminach Podkarpacia będą rosnące wpływy z wydobycia gazu.

11 października

Marszałek Sejmu uczestniczył w Międzynarodowym Karpackim Forum Współpracy w Rzeszowie, odwiedził też powiat jarosławski (Łazy, Radymno, Skołoszów).
Podkreślał, że jest pewien, że rekomendowani przez PiS kandydaci będą troszczyć się o podkarpacki region. Zachęcał do oddania na nich głosu, “żebyśmy mogli nadal, wspólnie zmieniać nasz kraj”. – Chcemy służyć Państwu, chcemy służyć Polsce z myślą o przyszłych pokoleniach. Wywiązaliśmy się z naszych obietnic. Hasło kampanii wyborczej jest uzasadnione. Idziemy do wyborów z podniesioną głową – powiedział marszałek.

11.10 pow. jarosławski 1 11.10 pow. jarosławski 2 11.10 pow. jarosławski 3 11.10 pow. jarosławski 4 11.10 pow. jarosławski 5 11.10 pow. jarosławski 6 11.10 pow. jarosławski 7

 11 października

Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy

Z perspektywy parlamentarnej, władz każdego państwa wchodzącego w skład Euroregionu Karpackiego, naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. To pojęcie bezpieczeństwa może odnosić się do wszystkich obszarów działalności: od sfery ochrony kultury, przyrody i środowiska, aż po twardą gospodarkę i politykę czy bezpieczeństwo rozumiane dosłownie – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając w czwartek Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy w Rzeszowie.

Wydarzenie połączone z 25-leciem Euroregionu Karpackiego odbywało się pod hasłem „Karpaty – wspólna przestrzeń społeczno-gospodarcza u progu nowych wyzwań”. – W perspektywie ostatnich 25 lat istnienia Euroregionu Karpackiego widzimy, jak ważna jest współpraca między środowiskami i władzami publicznymi każdego segmentu: lokalnymi, samorządowymi i rządowymi w naszej części Europy – mówił Marek Kuchciński. – Chcemy wyciągać w ten sposób właściwe wnioski z naszej przeszłości, która czasami była wspaniała, heroiczna, ale także dla wielu przodków dramatyczna. Współpraca i propozycje wynikające z działania Euroregionu Karpackiego są propozycjami perspektywicznymi, także z tego powodu, że jest to propozycja współpracy różnych środowisk i różnych władz. To nie jest tylko współpraca samorządów województwa, wojewody z wojewodą czy powiatu z powiatem. To różne propozycje włączające we współpracę organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorstwa, a także korzystanie z pomocy władz rządowych. Taka forma działalności ma znaczenie dla wzmacniania współpracy państw Europy Środkowej, chociaż geograficznie mówimy tylko o jednym regionie, o Karpatach, ale w tych samych kategoriach musimy mówić o całej Europie Środkowej. Jeśli rozmawiamy o przyszłości i rozwoju takich inicjatyw jak Międzymorze czy Trójmorze, to widać wyraźnie, że Euroregion Karpacki przez to całe pokolenie przygotował rotę do rozwoju takiej współpracy – ocenił Marszałek Sejmu.

Podczas Forum dyskutowano na kilka głównych tematów, w tym m.in. „Karpaty – pomiędzy prozą życia a snem o potędze… Czy peryferia Europy stać na skok cywilizacyjny?”, „Odporni na inspiracje? Czy doświadczenia europejskie mogą pomóc w stworzeniu destynacji o znaczeniu globalnym w Karpatach?”, „Zielone mury. Jak optymalizować współpracę pomiędzy obszarami chronionymi a otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz rozwoju?”, „Gdzie jest mądrość? Zatraciliśmy ją w wiedzy. Gdzie jest wiedza? Zatraciliśmy ją w informacji… Jak korzystać z informacji w zarządzaniu terytorialnymi procesami rozwojowymi?”.

Nie zabrakło również dyskusji o nowych trendach i rozwoju, a także budowaniu marki czy promowaniu Karpat w Internecie podczas paneli „Jak skutecznie i z zyskiem sprzedać markę miejsca?” oraz Media społecznościowe i blogosfera: „Dobra komunikacja pobudza jak czarna kawa. I równie trudno po niej zasnąć. Jak skutecznie budować zainteresowanie blogosferą? Czy jest możliwa integracja tematyczna i terytorialna wokół Karpat?”.

12 października

Marszałek Sejmu wziął udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśle.

– Św. Katarzyna jest patronką ludzi niezwykłych. Odsłaniamy pomnik na terenie zakładu, który miał zostać zlikwidowany na początku 2015 r. Cieszę się, że udało się go dzięki Państwu ocalić i odbudować. Niech patronka czuwa nad wszystkimi pracownikami – powiedział Marek Kuchciński.

Marszałek wziął również udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu Stadionu Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego.

– Stadion lekkoatletyczny w Trzcinicy to dobry przykład współpracy rządu z samorządem. Obiekt powstał m.in. dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Polskie władze wspierają rozwój nie tylko dużych miast, ale i tych małych. Działamy tak, żebyśmy m.in. przez takie inwestycje mogli włączyć się w odbudowę państwa polskiego. Życzę wielu sukcesów i zwycięstw wszystkim tym, którzy będą korzystali z tego stadionu.

12.10 Trzcinica 1 12.10 Trzcinica 412.10 Trzcinica 7

Marszałek odwiedził pow. krośnieński (Korczyna, Iwonicz-Zdrój, Zręcin, Dukla). – Potrzebujemy dobrych partnerów w samorządach. Zachęcam do udziału w wyborach oraz głosowania na naszych kandydatów. Chcemy być zadowoleni z naszych małych ojczyzn. Dobra zmiana powinna dotrzeć wszędzie, również do samorządów terytorialnych.

12.10 pow. krośnieński 12 12.10 pow. krośnieński 11 12.10 pow. krośnieński 10 12.10 pow. krośnieński 9 12.10 pow. krośnieński 6 12.10 pow. krośnieński 2

13 października

Marszałek wziął udział w Konwencji Powiatowej w Lubaczowie oraz spotkaniu w miejscowości Nowe Brusno.

Przedstawił programy wprowadzone przez rząd, z których skorzystać mogą miasta, gminy i powiaty.

13.10 Nowe Brusno 2 13.10 Nowe Brusno 1 13.10 Lubaczów 6 13.10 Lubaczów 4 13.10 Lubaczów 3 13.10 Lubaczów 2 13.10 Lubaczów 1

14 października

Marszałek uczestniczył w spotkaniach w Babicach, Żurawicy, Tyrawie Wołoskiej oraz konwencjach powiatowych w Ustrzykach Dolnych i Lesku.

13.10 Nowe Brusno 2 13.10 Nowe Brusno 1 14.10 Lesko 5 14.10 Lesko 4 14.10 Lesko 3 14.10 Lesko 2 14.10 Lesko 1 14.10 Ustrzyki Dolne 3 14.10 Ustrzyki Dolne 2 14.10 Ustrzyki Dolne 1 14.10 Tyrawa Wołoska 4 14.10 Babice 2 14.10 Babice 1

16 października

Marek Kuchciński wziął udział w spotkaniach w Walawie i Przemyślu.

– W wielu obszarach udaje nam się realizować zamierzenia. Nasze działania mają dobre rezultaty, w związku z czym możemy podejmować decyzje o jeszcze większym wsparciu, w tym samorządów.
Stawiamy mocny nacisk na rozwój szkolnictwa wyższego. Samorządy chcemy wesprzeć m.in. za pomocą funduszu drogowego, który jest dużym programem. Proponujemy ułatwienia w korzystaniu z tych pieniędzy. Kolejną pomocą jest program termomodernizacji – przekonywał Marek Kuchciński.

16.10 Przemyśl 3 16.10 Przemyśl 1 16.10 Walawa 3

17 października

Odbyła się konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej na temat inwestycji w powiecie kolbuszowskim, w której uczestniczył Marszałek Sejmu. Spotkał się również z mieszkańcami Radomyśla nad Sanem oraz Zaleszan, gdzie złożył kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych na Wschodzie i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej oraz Pomnikiem Górników poległych w stanie wojennym. Marszałek uczestniczył także w spotkaniach w Bojanowie i Ulanowie.

17.10 Ulanów 2 17.10 Ulanów 1 17.10 Bojanów 4 17.10 Bojanów 1 17.10 Zaleszany 5 17.10 Zaleszany 3 17.10 Zaleszany 1 17.10 Radomyśl nad Sanem 1

18 października

Marszałek Sejmu spotkał się w Medyce m.in.z kołem gospodyń wiejskich oraz strażakami OSP, wziął udział w konwencji wyborczej Wojciecha Buczaka – kandydata na Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz spotkał się z mieszkańcami Domaradza i Przeworska.

18.10 Przeworsk 5 18.10 Przeworsk 4 18.10 Przeworsk 3 18.10 Przeworsk 2 18.10 Domaradz 3 18.10 Domaradz 1 18.10 Rzeszów 4 18.10 Rzeszów 3 18.10 Rzeszów 1 18.10 Medyka 7 18.10 Medyka 4 18.10 Medyka 6 18.10 Medyka 3 18.10 Medyka 2

19 października

Razem z wicepremierem Piotrem Glińskim marszałek udał się na Kalwarię Pacławską. Następnie odbyło się spotkanie w Przemyślu, podczas którego minister ogłosił, iż Rada Ochrony Zabytków podjęła uchwałę podwójnie doceniającą Przemyśl i ustanowiła dwa kolejne Pomniki Historii: Twierdzę Przemyśl oraz Staromiejski zespół urbanistyczny Miasta Przemyśl. Kolejnym punktem było  sympozjum związane z pracami zmierzającymi do udostępnienia zabytkowej Rotundy pw. św. Mikołaja przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.

19.10 Przemyśl 11 19.10 Przemyśl 9 19.10 Przemyśl 8 19.10 Przemyśl 7 19.10 Przemyśl 6 19.10 Przemyśl 5 19.10 Przemyśl 4 19.10 Przemyśl 3 19.10 Przemyśl 2 19.10 Przemyśl 1 19.10 Kalwaria Pacławska 11 19.10 Kalwaria Pacławska 8 19.10 Kalwaria Pacławska 7 19.10 Kalwaria Pacławska 5 19.10 Kalwaria Pacławska 2 19.10 Kalwaria Pacławska 1

20 października

Marszałek uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji “Niezłomność jednostki – trwałość wspólnoty” zorganizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przez prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

Międzynarodowa konferencja „Niezłomność jednostki – trwałość wspólnoty”

21 października

Marszałek oddał swój głos w wyborach samorządowych w Przemyślu.

21.10 Przemyśl 5 21.10 Przemyśl 4

25 października

Na zamku w Przemyślu odbył się pożegnalny benefis prezydenta Roberta Chomy.

26 października

Odsłonięto Pomnik Pamięci Narodowej w Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Pomnik poświęcił ABP Adam Szal, Metropolita Przemyski.

– W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odsłonięto na Podkarpaciu pomnik, będący lekcją historii, przypominający, że dzieje Polski są związane z dziejami chrześcijaństwa – powiedział Marek Kuchciński.

pomnik w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu 8 pomnik w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu 7 pomnik w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu 6 pomnik w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu 5 pomnik w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu 4 pomnik w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu 1

Spotkanie z mieszkańcami Łańcuta.

W Muzeum Zamku w Łańcucie Marek Kuchciński uroczyście otworzył wystawę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Dzięki tej wystawie personalizujemy nasze dzieje, kładąc nacisk nie na fakty, daty, ale pokazując sylwetki ludzi. Z perspektywy naszej działalności publicznej to właśnie człowiek jest najważniejszy. Mamy świadomość, jak ważna jest troska o dziedzictwo naszych przodków. Nawet te najdrobniejsze eksponaty, pamiątki od darczyńców, często jedyne, jakie zostały i tym bardziej drogie – mówił marszałek.

Łańcut 7 Łańcut 6 Łańcut 5 Łańcut 4 Łańcut 3 Łańcut 2 Łańcut 1

Po spotkaniu z mieszkańcami Łańcuta, na zaproszenie dyrektora Muzeum Zamku w Łańcucie Wita K. Wójtowicza, Marek Kuchciński wziął udział w spotkaniu Akademii Niepodległości, gdzie otrzymał album z wystawy  IPN “Ojcowie Niepodległości”. Publikacja nawiązuje do uchwały sejmowej wskazującej sześć ważnych postaci – Ojców Niepodległości.

Akademia Niepodległości 2 Akademia Niepodległości 1

Spotkanie z mieszkańcami Niska

– Prosimy o Państwa udział w II turze wyborów. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ od trzech lat realizujemy program, w którym jest wiele wyzwań wymagających czasu dłuższego niż jedna kadencja, np. kwestie służby i ochrony zdrowia, reprywatyzacji, reformy edukacji.

Nisko 5 Nisko 4 Nisko 3

27 października

Konwencja wyborcza PiS w Sanoku

Sanok 1

Konwencja wyborcza PiS w Przemyślu

Przemyśl 1 Przemyśl 3 Przemyśl 6

28 października

Spotkanie z mieszkańcami Baligrodu

– Zależy nam na tym, by prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju całego kraju. Polityka lokomotyw rozwoju jedynie zwiększa różnice między powiatami, gminami, także tymi bieszczadzkimi i przemyskimi – mówił marszałek Sejmu.

Baligród 2 Baligród 3

Spotkanie z mieszkańcami Polańczyka

– Wydłużenie kadencji do 5 lat sprawia, ze nasz udział w wyborach jest szczególnie ważny. Wybierajmy kandydatów, którzy umożliwią współpracę rządu i samorządu na różnych szczeblach – przekonywał zebranych Marek Kuchciński.

Polańczyk 1 Polańczyk 3

Spotkanie z mieszkańcami Nowosielec

– Zaufanie do PiS przenosi się do samorządów, gdzie przejmujemy władzę, by realizować nasz program. Trzy lata temu rozpoczęliśmy realizację wielkiego programu naprawy państwa. By nadal go realizować, potrzebujemy dobrych partnerów w samorządach – powiedział marszałek Sejmu.

Nowosielce 1 Nowosielce 2

Poświęcenie i odsłonięcie tablicy ku czci Marii i Lecha Kaczyńskich w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywem

Marszałek udał się do Krzywego na zaproszenie wójta Gminy Dydnia Jerzego Adamskiego. Proboszcz Parafii Dydnia ks. Jan Dąbal poświęcił i odsłonił tablicę ku czci Marii i Lecha Kaczyńskich. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie nosił imię Pary Prezydenckiej. Następnie ks. proboszcz poświęcił samochód, służący do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, przekazanego przez gminę.

Marek Kuchciński zaznaczył, że w życiu publicznym kierujemy się dobrem wspólnym. Mamy świadomość, że działamy w sferze publicznej dla innych ludzi. Właśnie Prezydent Lech Kaczyński patrzył na sprawy publiczne z punktu widzenia obywateli. Dla niego solidarność oznaczała dzielenie się posiadaną siłą, bogactwem z potrzebującymi.

Krzywe 2 Krzywe 6 Krzywe 9

30 października

Spotkanie z pracownikami Placówki Terenowej KRUS w Przemyślu

KRUS Przemyśl 3 KRUS Przemyśl 1

Spotkanie z pracownikami Przemyskiego Biura Powiatowego ARiMR

ARiMR Przemyśl 2 ARiMR Przemyśl 1

Spotkanie z pracownikami nowo utworzonej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

46469253_393786811161511_3321508822308093952_n

Spotkanie z dyrektorami przemyskich szkół (połączone z podziękowaniem za współpracę dla ustępującego Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy)

nauczyciele Przemyśl 4 nauczyciele Przemyśl 3 nauczyciele Przemyśl 2 nauczyciele Przemyśl 1

Spotkanie ze środowiskami opiniotwórczymi w Żurawicy

Żurawica 4 Żurawica 3 Żurawica 2

31 października

Spotkanie z pracownikami i funkcjonariuszami Miejskiej Straży Pożarnej w Przemyślu

Strażacy Przemyśl 9 Strażacy Przemyśl 8 Strażacy Przemyśl 7 Strażacy Przemyśl 6 Strażacy Przemyśl 5 Strażacy Przemyśl 3 Strażacy Przemyśl 2 Strażacy Przemyśl 1

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści