Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 17. posiedzeniu Sejmu

Jednocześnie informujemy, że jest to projekt przed posiedzeniami Prezydium i Konwentu Seniorów i może ulec zmianie.