POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński złożył kwiaty na przemyskich grobach

Kresowiacy pomordowani przez OUN-UPA, ofiary NKWD, Żołnierze AK, Orlęta Przemyskie, Żołnierze Wyklęci – im, składając wieńce na grobach i pomnikach, oddał cześć marszałek Kuchciński. Towarzyszyli mu poseł Andrzej Matusiewicz, prezydent Przemyśla Robert Choma, dyrektor oddziału rzeszowskiego IPN Dariusz Iwaneczko oraz Przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla Lucyna Podhalicz.

Krypty Archikatedry Przemyskiej

Abp Ignacy Marcin Tokarczuk Doktor filozofii, biskup diecezjalny przemyski w latach 1965–1993 (w latach 1991–1992 arcybiskup ad personam, w latach 1992–1993 arcybiskup metropolita), od 1993 arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Kawaler Orderu Orła Białego. Wykładał filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako biskup przemyski, mimo braku zezwoleń władz PRL, budował w diecezji kościoły (w latach posługi biskupiej zbudowano ponad 400 kościołów i kaplic), wspierał rozmaite inicjatywy społeczne (w tym NSZZ „Solidarność”). Za swoją bezkompromisową postawę w obronie instytucji Kościoła katolickiego w PRL był wielokrotnie szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Cmentarz Wojskowy w Przemyślu

Pomnik upamiętniający Polaków z Kresów Wschodnich pomordowanych  przez OUN-UPA. Inskrypcja na pomniku brzmi: …Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże…  zapomnij o mnie… W hołdzie Polakom pomordowanym w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej także tym, którzy opuścili rodzinne strony, uchodząc przed terrorem i zagładą z rąk OUN-UPA w 60. rocznicę tej wielkiej tragedii – Rodacy, Przemyśl, lipiec 2003 r.

Pomnik AK Upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej – zakonspirowanych sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okupowanym przez Niemcy i ZSRR.

Grób Nieznanego Żołnierza

Znajdują się w nim bezimienne szczątki  żołnierza poległego w 1918 r. na przedpolach Przemyśla w czasie walk pod Niżankowicami. Inskrypcja na płycie grobu brzmi: Nieznanemu Żołnierzowi Rodacy 31 V  MCMXXV

Pomnik upamiętniający Polaków z Kresów Wschodnich pomordowanych przez NKWD Upamiętnia Polaków z Kresów Wschodnich pomordowanych  przez NKWD. Inskrypcja na pomniku brzmi: Polakom z Kresów pomordowanym przez NKWD w latach 1939-1946

Pomnik Legionistów   Obelisk poświęcony poległym Legionistom Polskim, który został  przeniesiony na Cmentarz Wojskowy z Cmentarza Głównego. Napis na obelisku brzmi: Poległym Legionistom Polskim 1914-1918 w 70. rocznicę odzyskania Niepodległości Polski staraniem Towarzystwa Przyjaciół Miasta i Regionu ten pamiątkowy obelisk uratowano od zniszczenia, odnowiono i postawiono w nowym miejscu.

Alicja  Wnorowska  „Ewa”,  Irena  Szajowska  „Hanka”  i  Maria  Grzegorczyk pracowały dla przemyskich Brygad Wywiadowczych. Do połowy 1946 r. przekazywały plany działań operacyjnych, wykazy i fotografie funkcjonariuszy urzędów, wykazy osób ściganych listami gończymi i poszukiwanych za działalność w konspiracji, wyciągi z  protokołów  przesłuchań  aresztowanych,  dane  personalne  i  zadania agentury, spisy więźniów oraz dokumenty sprawozdawcze i schemat funkcjonowania  WUBP.  Wnorowska została skazana na karę śmierci, zamienioną ze względu na zaawansowaną ciążę na dożywocie. Grzegorczyk skazano na dożywocie. Szajowska otrzymała wyrok 15 lat więzienia.

Aleksander Dworski Polski działacz społeczny, adwokat, poseł do Rady Państwa oraz Sejmu Krajowego Galicji, wieloletni burmistrz Przemyśla. Powołał do życia Komunalną Kasę Oszczędności, z jego inicjatywy założono Związek Miast Galicyjskich. W czasie jego urzędowania rozbudowano w Przemyślu szkoły, zaprowadzono wodociągi, rozpoczęto elektryfikację miasta, wybudowano schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta oraz „Dom przytułku i pracy dla starszych”. Był przewodniczącym komitetu szpitalnego, z inicjatywy którego wybudowano szpital powszechny. Odznaczony komandorią orderu św. Grzegorza przez papieża Leona XIII oraz orderem Franciszka Józefa.

Cmentarz Żołnierzy Austro-Węgierskich poległych w latach 1914-1918 w walkach o Twierdzę Przemyśl

Pomnik/ grobowiec Orląt Przemyskich

Polegli w obronie Kresów Wschodnich w 1918 r. Stanisław Artwiński – sł. Uniwersytetu, lat 24 (podpor. WP), Tadeusz Durkacz – uczeń 7 klasy, lat 17 (żołnierz WP), Tadeusz Kędzierski – sł. Uniwersytetu, lat 18 (żołnierz WP), Józef Kędzierski – uczeń 8 klasy, lat 18 (żołnierz WP), Wacław Motyka – uczeń 8 klasy , lat 17 (plutonowy WP), Stanisław Osostowicz – uczeń 7 klasy, lat 17 (kapral WP), Władysław Ryż – uczeń 8 klasy, lat 19 (żołnierz WP), Marian Schultz – uczeń 8 klasy, lat 19  (żołnierz WP), Alfons Różycki – uczeń 4 klasy gimnazjum, lat 18 (jedn. ochotnicza WP), Nikodem Sozański – absolwent Szkoły Realnej, lat 23 (jedn. ochotnicza WP), Ferdynand Nowak – uczeń Krajowej Szkoły Kupieckiej, lat 15 (żołnierz WP), Mieczysław Zaleszczyk – uczeń Krajowej Szkoły Kupieckiej, lat 17 (żołnierz WP), Adam Płonka – uczeń 7 klasy gimnazjum,  (jedn. plut. 37 P. WP). 

Ryszard Siwiec

Żołnierz AK, filozof, księgowy z Przemyśla. Protestując przeciwko inwazji na Czechosłowację, dokonał 8 września 1968 r.  samospalenia w czasie ogólnokrajowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w obecności szefów partii, dyplomatów i 100 tysięcy widzów.

mjr Władysław Koba „Rak”, „Marcin”, „Tor”, „Żyła” (1914- 1949), oficer służby stałej Wojska Polskiego i Armii Krajowej, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Służył W 3. pp Leg. W Jarosławiu jako dowódca plutonu, następnie kompanii. W 1939 r., awansowany do stopnia por. Wziął udział W Wojnie 1939 r. m.in. W ciężkich walkach pod Pogroszewem, Umiastowem i W obronie twierdzy Modlin. Po kapitulacji przebywał W obozie przejściowym dla jeńców W Działdowie. Po zwolnieniu z obozu ukrywał się W okolicach Jarosławia. Wkrótce podjął działalność konspiracyjną, W grudniu 1939 r. został zaprzysiężony do SZP, ZWZ-AK przez sierż. Józefa Cwynara ,,Jedynaka”, dowódcę Placówki Jarosław- -miasto. Po pewnym czasie otrzymał przydział do Placówki Pruchnik. Był oficerem szkoleniowym na terenie Obwodu AK Jarosław. Od 1943 r. był dowódcą plutonu dywersyjnego i oficerem dywersji Komendy Obwodu. Zorganizował szereg akcji zbrojnych i dywersyjnych, W których sam również brał udział. Od czerwca 1944 r. jako dowódca plutonu uczestniczył w walkach za Sanem w ramach Zgrupowania Partyzanckiego 39. pp AK. Po zajęciu Rzeszowszczyzny przez Sowietów był poszukiwany przez UB i NKWD. Rozkazem KG AK został awansowany do stopnia kpt. Jesienią 1944 r. został przeniesiony do Obwodu AK Przemyśl, gdzie na początku 1945 r. objął funkcję adiutanta Komendy Obwodu. Po rozwiązaniu AK był Komendantem Obwodu „NIE” Przemyśl. Posługiwał się konspiracyjnym nazwiskiem Marcin Gruda, pracował jako księgowy w biurze drogowym PKP Od września 1945 r. był kierownikiem Rady WiN Przemyśl, od Wiosny do października 1946 r. kierownikiem Rejonu Przemyskiego WiN. W październiku 1946 r. został przeniesiony do Komendy Okręgu WiN Rzeszów jako zastępca kierownika, od 4 V 1947 r. był kierownikiem Okręgu. 26 IX 1947 r. został aresztowany W Przemyślu przez funkcjonariuszy rzeszowskiego WUBP. Wyrokiem WSR W Rzeszowie z 21 X 1948 r. został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia. 5 I 1949 r. NSW na rozprawie niejawnej utrzymał w mocy wyrok śmierci. Prezydent Bolesław Bierut decyzją z 23 I 1949 r. nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok został wykonany w Więzieniu na Zamku w Rzeszowie 31 I 1949 r. o godzinie 20:30. Wraz z nim zginęli Leopold Rząsa i Michał Zygo. Ciała pochowano potajemnie na cmentarzu parafialnym w Zwięczycy. Szczątki ekshumowano 7 IX 2015 r. 5 II 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Wydał postanowienie stwierdzające nieważność Wyroku WSR w Rzeszowie z 21 X 1948 r. oraz postanowienia NSW z 5 I 1949r. Żonaty od 15 VI 1940 r. z Marią Stanisława z d. Oleszko, nauczycielką. Miał dwoje dzieci: córkę Martę i syna Wojciecha. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych (1939, 1944), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie awansowany do stopnia majora. Pochowany w dniu 17 września 2016 r. na Cmentarzu Zasańskim w Przemyślu.

Relacja TVP3 Rzeszów: http://rzeszow.tvp.pl/27542145/oddali-hold-poleglym-zolnierzom-wojska-polskiego-i-ak

_dsc4161_dsc4135 _dsc4198      

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści