POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Kuchciński przewodniczącym Międzynarodowej Rady Programowej Euroregionu Karpackiego

Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki – Polska” wystąpiło 2 czerwca 2011 roku z kolejnymi inicjatywami w staraniach o utworzenie w ramach Unii Europejskiej specjalnego programu operacyjnego, czyli w praktyce o duże unijne pieniądze na rozwój Karpat.

Tym razem, podczas konferencji w Rzeszowie, Zarząd Euroregionu przedstawił powołaną dzień wcześniej Międzynarodową Radę Programową.

Zaprezentowano również projekt „Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego”, która ma formalnie powstać w 2012 roku i w perspektywie kilku lat będzie odpowiadać za koordynację działań poszczególnych agencji rozwoju regionalnego na obszarze całych Karpat.

Do Rady Programowej Euroregionu Karpackiego weszli i nadal będą przyjmowani wpływowi przedstawiciele wszystkich liczących się opcji politycznych w krajach należących do Euroregionu Karpackiego. Przewodniczącym Rady Programowej został wicemarszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński. Funkcję wiceprzewodniczących sprawować będą: z Ukrainy – Borys Tarasiuk (były minister spraw zagranicznych, a obecnie przewodniczący parlamentarnej Komisji Integracji Europejskiej); ze Słowacji – wicemarszałek słowackiego parlamentu; z Rumunii – Petru Luchan (eurodeputowany, aktywnie działający w grupie karpackiej europosłów). Przedstawiciele Węgier zostaną zgłoszeni w najbliższym czasie.

W trakcie konferencji prasowej marszałek Marek Kuchciński podkreślił, że członkowie Rady Programowej, reprezentujący różne kraje karpackie i różne opcje polityczne, będą w swoich środowiskach, jak i na forum ogólnoeuropejskim, lobbowali na rzecz programu operacyjnego „Karpacki Horyzont – 2020”, czyli w celu wydzielenia przez Unię Europejską specjalnego funduszu na rozwój cywilizacyjny Karpat. – W Radzie są posłowie do parlamentu europejskiego zarówno z Polski, jak i z innych krajów.

I to jest właśnie istotne, aby sprawę rozwoju Karpat przenieść z poziomu współpracy przygranicznej – na poziom ogólnoeuropejski. Po drodze mamy kwestię współpracy wszystkich państw karpackich. I w moim przekonaniu jednym z takich dużych kroków podnoszących rangę tego problemu, będzie duża konferencja poświęcona rozwojowi Karpat, składająca się z kilku paneli i prezentacji, z udziałem wszystkich państw karpackich. Na tej konferencji, która będzie zorganizowana podczas polskiej prezydencji, projekt „Horyzont Karpacki 2020” będzie przedstawiony na forum całej Unii Europejskiej, parlamentu europejskiego oraz Ukrainy. I to będzie mocny element promocji.

To jest rzecz warta zaangażowania, bo to powinno dać korzyści ułatwiające przygotowanie strategii i zarządzania, a także znalezienie instrumentów finansowych, które będą wykorzystane dla rozwoju Karpat” – powiedział szef Rady Programowej, Marek Kuchciński. Wiceprezes Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki – Polska”, Dawid Lasek, przypomniał, że Karpaty są w ramach Unii Europejskiej ostatnim obszarem, którego rozwój nie został jeszcze objęty specjalną pomocą unijną. Zapowiedział też przygotowanie do końca czerwca strony internetowej „Karpatian Horizon EU”, jak również organu prasowego Rady Programowej (wydanie pierwszego numeru zaplanowano na październik).

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści