POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Europejskie Forum Rolnicze

Pan Krzysztof Podhajski

Prezes Fundacji Europejski Fundusz

Rozwoju Wsi  Polskiej

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

dziękuję za zaproszenie na Europejskie Forum Rolnicze i nie ukrywam, że z dużą satysfakcją przyjąłem wiadomość o kolejnej jego edycji. W Jasionce podczas konferencyjnych obrad w swoisty sposób łączy się przeszłość z przyszłością, rolnicza tradycja z innowacyjnością.  Proszę więc pozwolić, że złożę wyrazy uznania inicjatorom i organizatorom tego dorocznego spotkania. Jest ono bowiem forum wymiany myśli na tematy najbardziej aktualne, okazją do prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sektorze rolniczym, a także sposobnością do wspólnego omówienia problemów i znalezienia dobrych rozwiązań. Rozwiązań, które będą nowatorskie, a jednocześnie pozwolą na zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Chciałbym również złożyć gratulacje laureatom konkursu „Innowacyjny Rolnik”. Wyłonieni zwycięzcy stanowią przykład, że kreatywność połączona z odwagą przynosi doskonałe efekty. Życzę laureatom powodzenia w dalszych działaniach, a przede wszystkim satysfakcji z podjętych przedsięwzięć. Słowa uznania kieruję do osoby odbierającej Nagrodę im. Józefa Ślisza. Ta zaszczytna Nagroda jest pięknym wyróżnieniem, a zarazem zobowiązaniem do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz drugiego człowieka i  upowszechniania idei bliskich Józefowi Śliszowi. Gorąco życzę, by dla nagrodzonych była ona źródłem dumy, a także siły w realizacji kolejnych projektów.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników i łączę wyrazy szacunku.

Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści