POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Kalendarium

 

LIPIEC 2013

2 lipca 2013

godz. 11:00   Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

4 lipca 2013

Kraków – Drugie posiedzenie trójstronne prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego (Prezydium Sejmu RP, Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej i niemieckiego Bundestagu

5 lipca 2013

Kraków – Drugie posiedzenie trójstronne prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego (Prezydium Sejmu RP, Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej i niemieckiego Bundestagu

9 lipca 2013

godz. 18.00 Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS

10 lipca 2013 roku

Posiedzenie Sejmu RP

godz. 8.00 – Warszawa, obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

11 lipca 2013

Posiedzenie Sejmu RP

godz. 11.15 – Warszawa, Sejm RP, otwarcie wystawy pt. „Ludobójstwo dokonane na obywatelach polskich przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo Wschodnich II Rzeczpospolitej”

godz. 12.00 – Warszawa, pl. Trzech Krzyży, Msza Św. w Kościele św. Aleksandra – Obchody 70 Rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i Solidarności Kresowiaków

godz.13.30    Warszawa, pl. Trzech Krzyży         Marsz Pamięci z Pl. Trzech Krzyży, ul. Nowym Światem,  ul. Krakowskim Przedmieściem do Pl. Zamkowego. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na Domu Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, przemówienia okolicznościowe, zaprezentowanie stowarzyszeń kresowych, zaproszenie do udziału w imprezach towarzyszących.

12 lipca 2013

Posiedzenie Sejmu RP

22 lipca 2013

godz. 18.00 Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS

23 lipca 2013

Posiedzenie Sejmu RP

25 lipca 2013

Posiedzenie Sejmu RP

godz. 17:00   Warszawa, Sejm RP, Posiedzenie Rady Regionalnej PiS

26 lipca 2013

Posiedzenie Sejmu RP

SIERPIEŃ 2013

10 sierpnia 2013 roku

Warszawa     Obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej – godz. 8.00 Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

12 sierpnia 2013

Kielce Zakończenie Marszu Szlakiem l Kompanii Kadrowej, Kielce

godz. 12.30  przemarsz ulicą ks. Piotra Ściegiennego na Cmentarz Wojskowy,

złożenie kwiatów na mogiłach poległych Legionistów oraz przy historycznej Kapliczce NMP przy ul. Spacerowej

godz. 13.30 – przemarsz pod Pomnik Czynu Legionowego („Czwórki Legionowej”),

złożenie meldunku przez Komendanta Marszu, uroczystości z udziałem władz państwowych, wojskowych i samorządowych

godz. 14.00 – przemarsz pod dawny Pałac Biskupów Krakowskich,

Apel Poległych, złożenie kwiatów w Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego

14 sierpnia 2013

godz. 18:00   Kalwaria Pacławska, pow. przemyski, Wielki Odpust w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej

16 sierpnia 2013

Ružomberok, Słowacja, spotkanie z politykami parlamentu słowackiego, spotkanie robocze nt. współpracy politycznej w obszarze Karpat

23 sierpnia 2013

godz. 9:30     Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

 

27 sierpnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP            Konferencja poświęcona życiu i działalności Śp. Henryka Bąka – Wicemarszałka Sejmu RP I kadencji w latach 1991 – 1993

godz. 18.00 Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS

28 sierpnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP, spotkanie z prof. Janem Żarynem i dr P. Łysakowskim, spotkanie dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych

29 sierpnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP, spotkanie z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy AK

30 sierpnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa     Ambasada Ukrainy – przyjęcie z okazji 22 Rocznicy Niepodległości

31 sierpnia 2013

godz. 8.00-15.00 pow. mielecki, spotkanie organizacyjne, akcja ulotkowa w ramach kampanii wyborczej Zdzisława Pupy kandydata na Senatora RP, posiedzenie KP PiS

godz. 16.00 pow. strzyżowski , Wiśniowa, spotkanie otwarte, wyborcze z mieszkańcami

godz. 19.00 pow. ropczycko-sędziszowski, Góra Ropczycka, spotkanie otwarte, wyborcze z mieszkańcami

WRZESIEŃ 2013

1 września 2013

godz. 9.00-12.00 pow. kolbuszowski, Kolbuszowa, spotkanie otwarte, wyborcze z mieszkańcami

godz. 14.00-17.00 pow. ropczycko-sędziszowski  – Ostrów/Ocieka, spotkanie otwarte, wyborcze z mieszkańcami, dożynki gminne

2 września 2013

godz. 13.00 Rzeszów, konferencja prasowa wraz z udziałem: poseł Stanisław Ożóg, poseł Kazimierz Moskal, senator Zdzisław Pupa, temat Wybory uzupełniające do Senatu, prezentacja kandydata

 

godz. 17.00-18.30 pow. kolbuszowski, Cmolas, Samorządowy Ośrodek Kultury, spotkanie otwarte, wyborcze z mieszkańcami

godz. 19.00-20.00 pow. kolbuszowski, Wola Raniżowska, Dom Strażaka, spotkanie otwarte, wyborcze z mieszkańcami

3 września 2013

Forum Ekonomiczne w Krynicy. Spotkanie z delegacją parlamentarzystów słowackich, temat: Współpraca polityczna w obszarze Karpat.

Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Senatu republiki Czeskiej Współpraca polityczna w obszarze Karpat

Spotkanie z delegacją z parlamentarzystów węgierskich, temat: Współpraca polityczna w obszarze Karpat

4 września 2013

Forum Ekonomiczne w Krynicy. Konferencja „Europa Karpat” w ramach Forum Ekonomicznego

6 września 2013,

godz. 19.00-20.30 pow. ropczycko-sędziszowski, Lubzina, spotkanie otwarte, wyborcze z mieszkańcami

7 września 2013

Rzeszów, Hala Podpromie II Edycja Targów „Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”, panel: Europejska współpraca polityczna i gospodarcza na rzecz Alp i Karpat

godz. 17.00-18.00 pow. poddębicki, Sala OSP w Poddębicach, otwarte spotkanie z mieszkańcami

godz. 18.30-20.20 pow. zgierski, Sala w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ozorkowie, otwarte spotkanie z mieszkańcami

8 września 2013

godz. 12.15-13.30 pow. zgierski, Warszewice, Dożynki , spotkanie otwarte z mieszkańcami

godz. 14.30-15.30 pow. łaski, Łask Okup, Dożynki, spotkanie otwarte z mieszkańcami

godz. 16.30-17.30 pow. wieluński, Skomlin, Dożynki , spotkanie otwarte z mieszkańcami

9 września 2013

godz. 16:30 pow. zduńskowolski, Zduńska Wola – Ośrodek Pamięci Św. Maksymiliana Kolbego, spotkanie otwarte temat: rozmowy o Polsce, bezrobocie, służba zdrowia, szkolnictwo

godz. 18.30-20.00 pow. sieradzki, Sieradz, Sala Parafialna Parafii Wszystkich Świętych składanie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, spotkanie otwarte z mieszkańcami

10 września 2013

Warszawa     Obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej  – godz. 8.00 Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

godz. 17.00 Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS

11 września 2013

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP, otwarcie wystawy oraz konferencja poświęcona 330 Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej

12 września 2013

Posiedzenie Sejmu RP

13 września 2013

Posiedzenie Sejmu RP

14 września 2013

Warszawa, Sejm RP, Konferencja „Praca i płaca, państwo i rynek”

15 września 2013

Częstochowa, Jasna Góra, 31. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

20 września 2013

godz. 10:00   Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

21 września 2013

godz. 12:30 pow. jarosławski, Jarosław, Hala Sportowa w Jarosławiu, spotkanie otwarte z mieszkańcami temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

godz. 18:30 pow. nowosądecki, Korzenna, Remiza Strażacka, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

22 września 2013

godz. 18.00   Pow. tatrzański. Zakopane, Hotel Wersal, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

23 września 2013

godz. 10.45-15.30 Warszawa, Cmentarz Wolski, Sejm RP, Przedstawiciele ukraińskiej opozycji demokratycznej, temat :Nawiązanie stałej współpracy między Prawem i Sprawiedliwością, a ukraińską opozycją demokratyczną.

24 września 2013

godz. 18.00 Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS

25 września 2013

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP, Otwarcie wystawy prac malarskich uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie zorganizowana z okazji jubileuszu XV-lecia działalności placówki

26 września 2013

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP, otwarcie wystawy pt. „Paleta barw kresowych”

27 września 2013

Posiedzenie Sejmu RP

28 września 2013

 godz. 13.00 pow. płocki, Bielsk – GOK, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

godz. 16.00   pow. golubsko-dobrzyński, Golub-Dobrzyń, Urząd Miasta, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

godz. 18.30   pow. wąbrzeski, Wąbrzeźno – Sala bankietowa “Malta”, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

29 września 2013

godz.13:00    pow. gnieźnieński, Gniezno – Sala Medyka, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

godz. 16:00   pow. koniński, Wilczyn – Gminny Ośrodek Kultury, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

godz. 19:00 pow. kolski, Koło – Dom Kultury, spotkanie otwarte z mieszkańcami, temat: rozmowy o Polsce, sytuacja polityczna kraju, założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości

Gniezno, spotkanie z proboszczem Archikatedry Gnieźnieńskiej – ks. Janem Kasprowiczem oraz wizyta w Archiwum Archidiecezjalnym, zapoznanie się z projektem “Inwentaryzacja Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie” oraz z ideą powołania Mecenatu Skarbów Słowa.

30 września 2013

godz. 17:00 Przeworsk, Posiedzenie Zarządu Okr. 22-Krosno

PAŹDZIERNIK 2013

9 października 2013

Posiedzenie Sejmu RP

10 października 2013

Posiedzenie Sejmu RP

11 października 2013

Posiedzenie Sejmu RP

22 października

Posiedzenie Sejmu RP

23 października

Posiedzenie Sejmu RP

24 października

Posiedzenie Sejmu RP

LISTOPAD 2013

4 listopada 2013

Ukraina, Zgromadzenie Parlamentarne Polska – Ukraina

5 listopada 2013

Ukraina, Zgromadzenie Parlamentarne Polska – Ukraina

6 listopada 2013

Posiedzenie Sejmu RP

7 listopada 2013

Posiedzenie Sejmu RP

8 listopada 2013

Posiedzenie Sejmu RP

 

10 listopada 2013

Społeczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego

11 listopada 2013

Obchody Święta Niepodległości w Krakowie

 

17 listopada 2013

Odsłonięcie pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

18 listopada 2013

godz. 13:30   Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

 

 

20 listopada 2013

Posiedzenie Sejmu RP

 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej

 

21 listopada 2013

Posiedzenie Sejmu RP

22 listopada 2013

Posiedzenie Sejmu RP

 

24 listopada 2013

Odsłonięcie tablicy ku czci Powstańców Styczniowych w Brzozowie

25 listopada 2013

godz. 13:30   Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

 

 

GRUDZIEŃ 2013

3 grudnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

4 grudnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

5 grudnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

6 grudnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

7 grudnia 2013

godz. 13:00-spotkanie otwarte z mieszkańcami Polkowic w Centrum Animacji, temat: „Rozmowy o Polsce”

godz. 15:00-spotkanie otwarte z mieszkańcami Lubina w Auli Liceum Salezjańskiego, temat: „Rozmowy o Polsce”

godz. 17:00-spotkanie otwarte z mieszkańcami Legnicy w PWSZ im. Witelona, temat: „Rozmowy o Polsce”

8 grudnia 2013

godz. 15:00-spotkanie otwarte z mieszkańcami Sobótki w „Pension Ślęża”, temat: „Rozmowy o Polsce”

godz. 18:00-spotkanie z mieszkańcami Środy Śląskiej w Hotelu „Sarai”, temat: „Rozmowy o Polsce”

11 grudnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

12 grudnia 2013

Posiedzenie Sejmu RP

13 grudnia 2013r.

Posiedzenie Sejmu RP

STYCZEŃ 2014

4 stycznia 2014

Katowice – ostatnie pożegnanie wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara

6 stycznia 2014

Przemyśl – spotkanie noworoczne Komitetu Powiatowego PiS w Przemyślu i Komitetu Miejskiego

9 stycznia 2014

Warszawa, Sejm RP – konferencja prasowa Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego

10 stycznia 2014

godz. 8.00 – Warszawa, obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

 

11 stycznia 2014

Warszawa, Stołeczny Dom Kultury – Konferencja Antykorupcyjna z udziałem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Kamińskiego Wiceprezesa PiS

16 stycznia 2014

Starachowice, Kościół pw. Wszystkich Świętych – odsłonięcie tablicy pamiątkowej Śp. Jadwigi Kaczyńskiej

17stycznia 2014

Rzeszów, Urząd Marszałkowski – Forum Pomocy pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

19 stycznia 2014

Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka – Konferencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości połączona ze spotkaniem noworocznym

20 stycznia 2014

Przemyśl, biuro poselskie – dyżur poselski

 

 

LUTY 2014

4 lutego 2014

Warszawa, Sejm RP, Konferencja „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa” pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

5 lutego 2014

Posiedzenie Sejmu RP

6 lutego 2014

Posiedzenie Sejmu RP

7 lutego 2014

Posiedzenie Sejmu RP

10 lutego 2014

godz. 8.00 – Warszawa, obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

15 lutego 2014

godz. 11.00 – Warszawa, Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena Ursynów”, 2. Zjazd Kongresu Prawa i Sprawiedliwości

godz. 15.00 – Warszawa, posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości

19 lutego 2014

Posiedzenie Sejmu RP

20 lutego 2014

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, ostatnie pożegnanie Śp. Zbigniewa Romaszewskiego – legendę opozycji antykomunistycznej, działacza Komitetu Obrony Robotników i Solidarności, wieloletniego senatora

21 lutego 2014

Posiedzenie Sejmu RP

Przemyśl, Otwarte Mistrzostwa SP nr 1 w łyżwiarstwie szybkim pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

24 lutego 2014

godz. 11:00   Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

25 lutego 2014

Warszawa, Sejm RP, Uroczystość przekazania archiwum Władysława Siła-Nowickiego pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

MARZEC 2014

3 marca 2014

godz. 12:00   Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

5 marca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

10 marca 1014

godz. 8.00 – Warszawa, obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

11 marca 2014

Warszawa, siedziba Konferencji Episkopatu Polski, uroczyste wręczenie Nagrody im. ks. bpa. Romana Andrzejewskiego

12 marca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

13 marca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP – Finał konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego pod patronatem wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

Warszawa, Bazylika Św. Krzyża- na zaproszenie nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wziął udział w uroczystej Mszy św. dziękczynnej za pierwszy rok pontyfikatu papieża Franciszka

14 marca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

15 marca 2014

Przemyśl – Kongres Katolików Świeckich Archidiecezji Przemyskiej

Spotkanie otwarte z mieszkańcami Janowa Lubelskiego i Lublina

19 marca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

Warszawa, Sejm RP – otwarcie przez wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego wystawy pt. „Ostatni obrońcy Kresów. Polskie Podziemie zbrojne na Kresach RP po 1944 roku”.

20 marca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

21 marca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

23 marca 2014

Warszawa, Sejm RP – konferencja historyczna ”Ku Niepodległej” zorganizowana przez Społeczny Komitet Czynu Niepodległościowego

24 marca 2014

Posiedzenie Zarządu Okr. 22 – Krosno

29 marca 2014

godz. 15:00 – spotkanie otwarte z mieszkańcami Opola

godz. 17:30 – spotkanie otwarte z mieszkańcami Krapkowic

30 marca 2014

godz. 13:00 – spotkanie otwarte z mieszkańcami Radomska

godz. 16:00 – spotkanie otwarte z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego

31 marca 2014

godz. 10:00   Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim

KWIECIEŃ 2014

2 kwietnia 2014

Posiedzenie Sejmu RP

3 kwietnia 2014

Posiedzenie Sejmu RP

4 kwietnia 2014

Posiedzenie Sejmu RP

5 kwietnia 2014

Spotkanie otwarte z mieszkańcami Leszna i Śmigla

7 kwietnia 2014

Posiedzenie Zarządu Okr. 22 – Krosno

9 kwietnia 2014

Ujkowice, pow. przemyski – uroczysta msza św. w intencji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki – Marii oraz wszystkich poległy pod Smoleńskiem.

10 kwietnia 2014

godz. 8.00 – Warszawa, obchody IV rocznicy katastrofy smoleńskiej, Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

godz. 8:41 – przed Pałacem Prezydenckim Apel Poległych

godz. 19:00 – Msza święta w intencji ofiar katastrofy w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

godz. 20:00 – marsz pamięci

12 kwietnia 2014

Dębica, Odsłonięcie Memoriału Smoleńskiego

13 kwietnia 2014

Brzozów, Kolegiata pw. Przemienienia Pańskiego obchody upamiętniające zbrodnię katyńską i katastrofę smoleńską

17 kwietnia 2014

Bieszczady, Tarnica – Droga Krzyżowa, co roku w Wielki Piątek jest organizowana pielgrzymka pod krzyż

MAJ 2014

7 maja 2014

Posiedzenie Sejmu RP

8 maja 2014

Posiedzenie Sejmu RP

9 maja 2014

Posiedzenie Sejmu RP

10 maja 2014

godz. 8.00 – Warszawa, obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, Msza Św. w Kościele Seminaryjnym, złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznych zniczy pod Pałacem Prezydenckim i na Cmentarzu Powązki Wojskowe

12 maja 2014

Rzeszów – posiedzenie Rady Regionalnej Województwa Podkarpackiego

13 maja 2014

godz. 18.00 – Krówniki (pow. przemyski), spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

16 maja 2014

godz. 16:00 – Zagórz (pow. sanocki), spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

godz. 19:00 – Besko (pow. sanocki), spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

17 maja 2014

godz. 11:00 – Przemyśl (Archikatedra), uroczystości 50-lecia święceń kapłańskich Arcybiskupa Józefa Michalika

godz. 18:00 – Brzozów, spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

18 maja 2014

godz. 12:00 – Przemyśl (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), spotkanie otwarte z Ministrem Antonim Macierewiczem oraz kandydatami PiS do Parlamentu Europejskiego

godz. 15:00 – Sanok,spotkanie otwarte z Ministrem Antonim Macierewiczem oraz kandydatami PiS do Parlamentu Europejskiego

godz. 19:00 – Jarosław, spotkanie otwarte z Ministrem Antonim Macierewiczem oraz kandydatami PiS do Parlamentu Europejskiego

22 maja 2014

godz. 15:00 – Krzywcza (pow. przemyski), spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

godz. 18:00 – Krasiczyn (pow. przemyski), spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

23 maja 2014

Jarosław – ostatnie pożegnanie Pawła Niemkiewicza – członka Komitetu Obywatelskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, działacza NSZZ „Solidarność” wicewojewodę przemyskiego, radnego powiatu jarosławskiego, członka Prawa i Sprawiedliwości

28 maja 2014

Posiedzenie Sejmu RP

29 maja 2014

Posiedzenie Sejmu RP

30 maja 2014

Posiedzenie Sejmu RP

CZERWIEC 2014

5 czerwca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

6 czerwca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

10 czerwca 2014

Posiedzenie Sejmu RP

29 czerwca 2014
 
Świdwin, godz. 16:00 – Spotkanie w ramach akcji PiS „Czas na Zmianę”
Drawsko Pomorskie, godz. 18:00 – Spotkanie w ramach akcji PiS „Czas na Zmianę”

 

 LIPIEC 2014

7 lipca 2014

Połczyn Zdrój – dyżur poselski w biurze poselskim, ul. Grunwaldzka 9-11

 

9 lipca  2014
Posiedzenie Sejmu RP
10 lipca 2014
Posiedzenie Sejmu RP
11 lipca 2014
Posiedzenie Sejmu RP
22 lipca 2014
Posiedzenie Sejmu RP
23 lipca 2014
Posiedzenie Sejmu RP
24 lipca 2014
Posiedzenie Sejmu RP
25 lipca 2014
Posiedzenie Sejmu RP

 SIERPIEŃ 2014

 

12 SIERPNIA 2014 – Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach  
14 SIERPNIA 2014 – Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim
25 SIERPNIA 2014 – Przemyśl, dyżur poselski w biurze poselskim
27, 28, 29 SIERPNIA 2014 – Posiedzenie Sejmu RP
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści