POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Perspektywy współpracy wyszehradzkiej w polityce zagranicznej Komisji Spraw Zagranicznych

30 czerwca zakończyła się polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Nie oznacza to jednak przerwy w dążeniu do osiągnięcia strategicznych celów Komisji Spraw Zagranicznych w zakresie polityki zagranicznej.

Podczas węgierskiej prezydencji będziemy kontynuować wspieranie działań umacniających współpracę multilateralną z naszymi partnerami z regionu w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Trójmorza, Bukaresztańskiej Dziewiątki oraz za pośrednictwem międzynarodowej konferencji Europa Karpat oraz dyskusji na temat przyszłości Europy. Będziemy również pracować nad reaktywacją formatów współpracy jak Partnerstwo Wschodnie czy Trójkąt Weimarski.

Podczas wideokonferencji Komisji Spraw Zagranicznych Izby Poselskiej i Senatu Czech, Zgromadzenia Narodowego Węgier, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Narodowej Republiki Słowackiej (8 czerwca br.) zostały omówione m.in stan współpracy w Grupie Wyszehradzkiej, podsumowanie polskiej prezydencji oraz wyzwania na przyszłość. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że format współpracy w ramach V4 w minionych dekadach przysłużył się interesom naszych narodów.

Jako cele na przyszłość współpracy wyszehradzkiej w zakresie polityki międzynarodowej zostały uzgodnione takie pole działania jak m.in.:

•          dalsze wsparcie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i w Rosji w kontekście nasilających się tendencji autorytarnych w tych państwach

•          dążenie do przyspieszenia procesu rozszerzenia UE o państwa Bałkanów Zachodnich

•          wspieranie demokratyzacji państw nowo powstałego Stowarzyszenia Trio  (Gruzję, Mołdawię i Ukrainę) oraz pozostałych państw Partnerstwa Wschodniego

•          włączenie państw Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego do systemu europejskiego roamingu

•          włączenie tych państw w debatę na temat przyszłości Europy

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści