POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności – działamy na rzecz Karpat

W Karpatach występuje największa bioróżnorodność w Europie. W polskiej części – prawie 2 tysiące gatunków roślin rodzimych, wśród których żyją niedźwiedzie, żubry, jelenie, żbiki, rysie, borsuki oraz całe mnóstwo chrząszczy, motyli… Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej to idealny moment, żeby o tym przypomnieć, ale nie tylko. Komisja spraw zagranicznych angażuje się w debatę ws. przyszłości Europy; dyskusję na temat ochrony bioróżnorodności, nt. Zielonego Ładu, mądrego wykorzystywania zasobów naturalnych. Pracujemy nad wzmocnieniem współpracy karpackiej oraz strategią, która na wzór alpejskiej czy bałtyckiej pomoże chronić przyrodę i rozwijać ten wspaniały region.

W opinii Europejskiego Komitetu Regionów dot. Strategii makroregionalnej dla regionu Karpat podkreślono m.in., że Karpaty zajmują powierzchnię 190 tys. km2, co czyni je po Alpach drugim co do wielkości obszarem górskim na kontynencie europejskim. Wskazano na unikatowe zasoby Karpat, takie jak bogactwo przyrodnicze, unikalne wielokulturowe dziedzictwo, zasoby ludzkie oraz wspólna tożsamość społeczności górskich. Podkreślono, iż Karpaty stanowią obszar o wyjątkowym znaczeniu z uwagi na wysoki walor bioróżnorodności i stanu zachowania środowiska przyrodniczego, który jest unikatowy w skali Europy. Jest to zasób dziedzictwa europejskiego, który należy ochronić dla przyszłych pokoleń, a to oznacza obowiązek poszukiwania odpowiedzialnych dróg rozwoju gospodarczego pozwalających na zachowanie i ochronę tego dziedzictwa. Niezbędna jest zatem koordynacja działań podmiotów na wszystkich poziomach zarządzania w tym zakresie, z uwzględnieniem transgraniczności problematyki środowiskowej. Dostrzeżono również potencjał wielowiekowego sąsiedztwa społeczeństw regionów karpackich oraz bogatej kultury regionów górskich, który jest wynikiem krzyżowania się wpływów Wschodu i Zachodu, wspólnych doświadczeń historii, a także tradycji pasterskich.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści