POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Trójmorze, NATO, UE w kontekście problemów, wyzwań i możliwości, zagadnienia aksjologiczne naszej cywilizacji, strategie rozwoju gospodarczego, nowe perspektywy współpracy naukowej państw karpackich – marszałek Sejmu zaprasza na międzynarodową konferencję „Europa Karpat”

W górach nie czujemy granic. W górach szuka się wolności. W górach istnieje oczywiście rywalizacja, ale dotyczy ona wyznaczonego celu, nie przeciwnika. Tym celem dla człowieka jest przede wszystkim poszukiwanie harmonii, równowagi i godnego życia w naszej dość skomplikowanej geopolitycznej przestrzeni środkowoeuropejskiej. Jeśli więc człowiek w naturalny sposób dąży do zrównoważonego rozwoju, poszukując równowagi między ekonomią i ekologią, która inspirowałaby do twórczego działania – umacnia swe zdolności do myślenia kategoriami wielu pokoleń. A całe społeczności, „konserwując” dziedzictwo przodków, budują poczucie świadomości narodowej bardziej w oparciu o wymiar etyczny, aniżeli o wzrost gospodarczy czy zaspokajanie podstawowych potrzeb. Z taką postawą ściśle wiąże się troska o zachowanie wielokulturowości i bioróżnorodności Karpat, o czyste powietrze czy o najbardziej strategiczny surowiec, jakim w przyszłości będzie woda pitna. Burzenie/niszczenie jest łatwe i szybkie, budowanie – powolne i wymagające współdziałania. Właśnie w kategoriach przyszłości pokoleń każdy z nas powinien być nastawiony na współpracę z innymi ludźmi. Potrzebujemy czasu i przestrzeni, aby budować wzajemne zaufanie. Jak równi z równymi i wolni z wolnymi.

Idea „Europy Karpat” czerpie właśnie z tego rodzaju myślenia. Czerpie z potencjału tej unikalnej przestrzeni, ciągnącej się liczącym ponad tysiąc kilometrów łukiem dotykającym podnóża Alp we wschodniej Austrii oraz Bałkanów w południowej części Europy. Łukiem, który od stuleci umożliwiał współpracę narodów i państw tworzących nieraz wielkie potęgi. Jest to też rodzinna ziemia wielu niezwykłych ludzi, którzy wywarli ogromny wpływ na kształt naszej cywilizacji, jak Henri Coandă z Bukaresztu czy Siergiej Korolow z Żytomierza, których odrzutowe statki pokonały granicę dźwięku i ziemskiej grawitacji; jak Ignacy Łukasiewicz z Podkarpacia czy Jan Szczepanik z Mościsk, zwany polskim Edisonem – odpowiednio: pionierzy przemysłu naftowego i fotografii barwnej, tkactwa i telewizji; jak Nikola Tesla, genialny chorwacki Serb – człowiek, który ujarzmił energię elektryczną, konstruując silnik elektryczny i baterię słoneczną; jak Otto Wichterle, czeski chemik z Prościejowa, bez którego tworzyw sztucznych trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejszą odzież; czy Albert Szent-Györgyi z Budapesztu, odkrywca witamin C i P.

Nie mielibyśmy słynnej kostki Rubika, gdyby nie wymyślił jej węgierski architekt Rubik Ernő, nie mielibyśmy też Nagrody Pulitzera, gdyby nie ustanowił jej w USA Węgier Józef Pulitzer. Nie mielibyśmy maszyny do pisania dla niewidomych, gdyby nie stworzył jej Kempelen Farkas z Bratysławy. A mamy jeszcze twórców: Bartóka, Liszta, Chopina, Dvořáka, Kodálya, Malewicza, Miłosza, Warhola, Brâncuşiego, Celana i wielu innych. Mamy bohaterów takich jak Józef Bem, Jòzsef Antall i Henryk Sławik, czy męczenników jak Ryszard Siwiec, Jan Palach, Sándor Bauer czy ostatni polityczny więzień Gułagu Wasyl Stus – dla których wolność człowieka była największą wartością. Przede wszystkim z Karpat pochodził Jan Paweł II.

Konferencja „Europa Karpat” to od lat miejsce spotkań i dyskusji ludzi, którzy chcą swobodnie rozmawiać zarówno o zachowaniu unikalnego bogactwa kultury, przyrody i sposobów gospodarowania, jak i o pracy nad kolejnymi inicjatywami służącymi rozwojowi państw naszego regionu w świecie globalnej rywalizacji, o inicjatywie Trójmorza; o NATO i bezpieczeństwie; o Unii Europejskiej w kontekście problemów, wyzwań i możliwości, przed którymi obecnie stoi w wielu obszarach swojej działalności; o zagadnieniach aksjologicznych naszej cywilizacji; strategiach i rozwoju gospodarczym; nowych perspektywach współpracy naukowej państw karpackich – to tylko niektóre z tematów poruszanych na naszych konferencjach. Zapraszam do współpracy i życzę owocnych dyskusji i obrad.

/-/ Marek Kuchciński

KU029246

KU031100

14258257_1792539330962288_4728752724269015476_o

Konferencja „Europa Karpat”, Krynica-Zdrój, wrzesień 2016 r.

Idea „Europy Karpat” sięga 2007 r., gdy odbyło się pierwsze spotkanie parlamentarzystów państw karpackich, zainicjowane przez ówczesnego przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Marka Kuchcińskiego. Jak co roku wśród gości i panelistów znajdą się przedstawiciele parlamentów narodowych i administracji rządowej, naukowcy, eksperci, analitycy i samorządowcy z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Ramowy program konferencji z cyklu „Europa Karpat”
podczas 27. Forum Ekonomicznego

Krynica-Zdrój, 5-7 września 2017 r.
Sala Karpaty

5 września (wtorek)
16:00 – 16:30    Inauguracja konferencji „Europa Karpat”
16:30 – 17:30    I panel: Trójmorze – współpraca 12 państw w regionie

6 września (środa)
10:40 – 11:55    II panel: Jak naprawić UE?
12:05 – 13:05    III panel: Polityka rozwoju regionów Europy
13:15 – 14:15    IV panel: Euro – korzyści i koszty
14:25 – 15:25    V panel: Solidarni ponad granicami: Europejska Polityka Sąsiedztwa i kryzys imigracyjny
15:35 – 16:35    VI panel: Bezpieczeństwo w Europie na wschodnio-europejskim pograniczu UE i NATO
16:40 – 17:00    Prezentacja planu Litwy w sprawie Ukrainy na lata 2017-2020

7 września (czwartek)
10:40 – 11:55    VII panel: Czy Europa Środkowa i Wschodnia obroni cywilizację Zachodu?
12:05 – 13:05    VIII panel: Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej
13:15 – 14:15    IX panel: Współpraca naukowa państw karpackich
14:25 – 15:00    Prezentacja: Polsko-Ukraińska Stanica Ratownictwa Górskiego

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści