POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Konferencja „Europa Karpat” – podsumowanie

Osiem paneli, ponad pięćdziesięciu panelistów, politycy, samorządowcy, biznesmeni, myśliciele m.in. z Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Francji, Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Serbii, Szwajcarii skupionych wokół myśli przewodniej: co należy zrobić, by współpracę krajów karpackich wznieść na wyższy poziom, a regionowi zapewnić dobrobyt, rozwój i bezpieczeństwo.
Gospodarzem, organizowanej już po raz 13. konferencji „Europa Karpat”, w tym roku organizowanym w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, był marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, którego wizja silnej Europy Karpat sięga od Kaukazu po Skandynawię (Europa Środkowo-Wschodnia).
Zaproszeni goście zgadzali się, że niezbędna jest solidarność i współpraca między państwami w regionie Karpat. Jedną z form współpracy jest wykorzystywanie kompetencji parlamentów narodowych wynikających  z podstawowych dokumentów Unii Europejskiej. Z tego powodu Polska intensyfikuje dyplomację parlamentarną. Podobną wolę wyrazili reprezentaci innych państw.
Wzrasta więc  znaczenie dyplomacji parlamentarnej; państwa  regionu powinny więc zintensyfikować komunikację, włączyć komisje parlamentarne i zwiększyć liczbę spotkań, efektem których byłby silny i jasny sygnał dla Brukseli że Europa Środkowo-Wschodnia chce we Wspólnocie odgrywać coraz ważniejszą rolę.
 Podczas Forum marszałek Sejmu spotkał się z przewodniczącym Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Janem Hamáčkiem, wiceszefem czeskiego Senatu Přemyslem Sobotką, przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrejem Danko oraz wiceprzewodniczącym węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Jánosem Latorcaiem, co można odczytać jako duży krok w kierunku powołania wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Podczas paneli podkreślano konieczność zmian unijnej biurokracji. Zamiast pomnażania zarządzeń i procedur, UE potrzebuje ochrony granic, rozwiązania problemu migracji czy powstrzymania przyrostu siły  islamistów.
Współpraca państw  Europy Środkowo-Wschodniej powinna skupić się również na bezpieczeństwie, zrównoważonym rozwoju, ochronie przyrodniczych zasobów, pielęgnowaniu kultury regionu, współpracy na poziomie uniwersyteckim, odnowieniu tożsamości narodowej, powrocie do europejskich korzeni. By zapobiec dalszej dezintegracji, należy oprzeć współpracę na wspólnych wartościach oraz wspólnych interesach.
ku029246ku028967ku028301 ku029192 ku029394 ku030703 ku030917 ku031144 ku032431dscf3504 dscf3561 dscf3584 dscf3602
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści