POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Czy już rysuje się program na konferencję „Europa Karpat 2021″?

Andrzej Mazur – głos w dyskusji.

Pytanie jest czysto retoryczne, bo w związku z rozwojem międzynarodowej trasy Via Carpathia Kłajpeda – Saloniki tematów nie będzie brakować na lata.
Niemniej jeśli idzie o program na rok 2021, dobrze byłoby nawiązać do przyszłościowego projektu związanego z I Międzynarodowym Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy Trójmorza, z dnia 21 lutego 2020 roku w Przemyślu.
Forum było przyjęte bardzo sympatycznie i z pełną przychylnością również i w komentarzach w sieci Internet. Młodzież jak zawsze jest pełna inwencji i pomysłowa.
Na Forum zaprezentowano propozycje wspólnych form turystyki na trasie Via Carpathia: turystyki przyrodniczej, rowerowej, kajakarskiej, jachtingu, hikers czy kulturowej – opartej na dziedzictwie.
To tylko dorobek jednego dnia konferencji.
O czym jednak nie wiedzieli młodzieżowi uczestnicy panelu i dorośli uczestnicy konferencji, organizatorzy mieli w rezerwie dwa duże projekty.

Via Culturalia i Crimson Route

Pierwszy z nich, który powinien być zaprezentowany na II Młodzieżowym Forum w 2021 roku, jest projektem pod nazwą „Via Culturalia”.
Według pomysłodawcy, dyrektora Pałacu w Łańcucie Wita Wojtowicza byłby to szlak wzdłuż Via Carpathia pokazujący dziedzictwo kulturowe poszczególnych narodów na tej międzynarodowej trasie. Koegzystencja kultur od Grecji do Litwy, ich przenikanie, wzajemne inspiracje, dokumentacyjny wysiłek współczesnych instytucji rządowych, naukowych i międzynarodowych.
Mam nadzieję, że organizatorzy konferencji zaproszą Wita Wojtowicza z przedstawieniem pakietu wstępnych działań i zarysem planowanych działań w przyszłości.
Należy przypomnieć, że projekt Via Culturalia został omówiony wstępnie w Łańcucie w dniu 20 października 2019 na wielogodzinnym spotkaniu na zaproszenie Wita Wojtowicza. Informował o tym natychmiast poseł Marek Kuchciński na swoim Facebooku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie A.M-2-1024x499.jpg
Koniec Karmazynowego Szlaku „Crimson Route”: pomnik Aleksandra Macedońskiego, Saloniki, na tle Olimpu. Za: Wikimedia Commons: konstantionos kolimpa  

Drugi z projektów – w ramach Via Culturalii – został opracowany przez uczestnika spotkania w Łańcucie Andrzeja Mazura, autora megastrategii  “Ekopolityka Przemyśla do 2160-2170”, który akurat w 2019 roku obchodził 45-lecie swoich wędrówek na trasach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Piszę tutaj w trzeciej osobie dla podkreślenia faktu, że byłem jednym zaledwie z wielu osób na spotkaniu w Łańcucie, a i tras Pogórza też nie wymyśliłem, a odkryłem je na kupionej w 1975 roku w Przemyślu mapie.
Jest to propozycja szlaku turystycznego wzdłuż Via Carpathii od Mierzei Kurońskiej – obiektu UNESCO, do Salonik – obiektu UNESCO, poprzez przepiękne obiekty przyrodnicze i pomniki architektury renesansowej pod nazwą “Karmazynowy Szlak” – “Crimson Route.
Szlak ten pomyślany jest dla przeciętnego pieszego turysty, również seniorów 60+, turystów motocyklowych (riders), a nawet w niektórych segmentach dla matek z dziećmi.
Wstępna mapa Crimson Route została pokazana już na Facebook i w sieci Internet. Za swój główny wyróżnik kulturowy, flagę rozpoznawczą, twardy rdzeń przyjęła ciąg obiektów Renesansu. 
Trasa na odcinku polskim prowadzi m.in. przez pomniki historii: Krasiczyn, Twierdzę Przemyśl, Stare Miasto Przemyśl, Łańcut, Kozłówkę, oraz obiekty UNESCO: Puszczę Białostocką, Zamość.
Proponuje odwiedzenie na trasie Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych Włodzimierza Staniewskiego w Gardzienicach zaawansowanego w odczytywaniu greckiej chorei (sztuki dramatycznej i pieśni), najlepszego wytwórcy bębnów w Polsce Zenona Nadolskiego w Zawadce na Podkarpaciu, poznanie wybitnych szlaków turystycznych Turnickiego Parku Narodowego w projektowaniu, zasobów Bolestraszyckiego Ogrodu Botanicznego ARBORETUM, oraz zwartego kompleksu polskiego renesansu – starego miasta w Lublinie. Projekt został zgłoszony do materiałów konferencji Europa Karpat 2020 w formie komunikatu i za zgodą organizatorów opublikowany w sieci Internet.

Dialog, współpraca i wspólne plany Forum Młodzieżowego, Via Culturalia i Crimson Route

Byłoby rzeczą korzystną, żeby w 2021 podczas II Forum Młodzieżowego autorzy Via Culturalii, Karmazynowego Szlaku przedstawili swoje plany. A oprócz nich autorzy projektów młodzieżowych: trasy i szlaki wodne, górskie, muzealne, skansenowe, rowerowe. Z możliwie wszystkich państw leżących na trasie Via Carpathii. Powstałaby wtedy optymalna mapa projektów. Wyłoniłyby się komitety koordynujące dalsze prace (zespoły, redakcje). Można  byłoby założyć profile na Facebooku, blogi tematyczne lub strony internetowe. 
W ten sposób pojawiłaby się możliwość, że z chwilą zakończenia drogi Via Carpathia 2023-2024 wszystkie trasy historyczne i turystyczne byłyby zakończone w sensie projektowania. I mogłyby być przedstawione europejskiej i światowej publiczności poprzez swoje strony internetowe, foldery, prospekty, ulotki, znaczki, gadżety. A także na lokalnych, narodowych konferencjach, i konferencjach międzynarodowych.     
Nie widzę osobiście żadnych przeszkód, żeby na konferencjach 2022, 2023, 2024 autorzy projektów młodzieżowych oraz Via Culturalia i Crimson Route nie informowali na bieżąco o aktualnym stanie prac, pokazując rozwój swoich propozycji.

Strategicznie ważny dla wszystkich mieszkańców Europy i opinii światowej byłby szlak Via Culturalia dokumentujący rozwój form kultury od założeń greckich poprzez ich naśladownictwo i mutacje w wiekach późniejszych na terenach  świata hellenistycznego, Pax Romana i obszarów Europy Karpat.
Kończę ten tekst, patrząc na inne mapy – Uniwersytetu Johna Hopkinsa i Worldometers – pokazujące dramat narodów Europy i świata, walczących z podstępnym i błyskawicznie rozwijającym się wirusem Covid 19.
I myślę, że jest to dodatkowa bardzo silna motywacja dla kontynuacji konferencji. Zostały pomyślane jako forum poznania, integracji i wymiany doświadczeń, żeby wspólnie planować zrównoważony rozwój i ekologiczny ład korzystny dla wszystkich. Z akcentem może niewymówionym wprost, ale oczywistym: solidarności, podkreślania wspólnych często losów, bliskich korzeni kulturowych wyrażanych w swoich pieśniach, literaturze, poezji, budownictwie.
Myślę też, że Via Culturalia i Crimson Route w sposób intuicyjny jako aprioryczne założenie, ale trzymając się jednocześnie twardo materialnych obiektów kulturowych i tras widokowych, pokazują pewną drogę (Via) rozumowania i pewien szlak (Route) poznawania europejskiej kultury i jej dalszego rozwoju. Karpacki koloryt może tutaj odcisnąć swoją oryginalność.

Propozycja Karmazynowego Szlaku – komunikat na konferencję 2020 Przemyśl/Krasiczyn wraz z bio autora
Link: https://www.salon24.pl/u/prognozy2030/1035432,crimson-route-komunikat-na-konferencje-europa-karpat-21-02-2020

Andrzej Mazur. Niezależny ekspert, bloger, pieszy turysta. Stażysta Instytutu Aktora
Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w zakresie parateatru,
Redaktor Naczelny internetowego czasopisma „Poetry&Paratheatre” 2010-
B. ekspert PNK UNESCO MaB Programme i PAN. W roku 2004 opublikował
„Metodologię nauk i strategii ekologicznych”. Uczestnik Przemyskich Festiwali
Poetyckich 2010, 2012, 2014, 2015, 2018.
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści