POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Biography

Marek Kuchciński was born on the 9th of August in Przemyśl. In 1974-1978 he studied art history at the Catholic University of Lublin. In 1978 he graduated from the Postgraduate College of Horticulture. In the 1980s, he organized an independent culture community in Przemyśl, published and co-edited the quarterly “Strych Kulturalny” outside of the censorship. He was a member of the independent peasant movement and among others, a member of the National Committee of Farmers’ Resistance, an author of articles for the OKOR underground magazine “Solidarność Rolników” (Farmers’ Solidarity). Since 1982 an activist of the Farmers Ministry in Krasiczyn (the first in Poland), organizer (with Stanisław Bartmiński) of food-aid for workers in Silesia. During the 1983-1989, also outside of censorship, he co-organized the Days of Christian Culture in Przemyśl and international art exhibitions “Człowiek – Bóg – Świat” (Man – God – World). In 1985, he was arrested for opposition’s activity. Held prisoner in Jarosław and Przemyśl. In 1989, he was a co-founder and spokesperson of the Solidarity Citizens’ Committee in the Przemyśl voivodeship. In the 1990-1992 he was a member of the Solidarity National Citizens’ Committee with Lech Wałęsa. He was the founder and president of the Center Agreement (1990-1999) in the Przemyśl voivodeship. In the 1990–2000 he was the President of the Przemyśl Cultural Society, publisher of, among others the quarterly “Spojrzenia Przemyskie” (Przemyśl Views). Vice President of the Association of Polish Journalists in Rzeszów. He chaired the programme council of the Polish Radio Rzeszów and was a correspondent of the Polish Radio Lviv. In the years 1994–1999 a town councillor in Przemyśl. From 1999 to 2001 he was the deputy voivode of Podkarpackie voivodeship. Since 2001, he has continuously held the mandate of the Sejm deputy for the next term of office from the party Law and Justice. On 4th of August 2010, he became the deputy speaker of the Sejm of the 6th term, and on 8th of November 2011 – elected deputy speaker of the Sejm of the 7th term. He chaired the parliamentary committees of Administration and Internal Affairs and the Committee on the Environmental Protection, Natural Resources and Forestry. He was the vice-chairman of the Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Republic of Poland and Ukraine and a member of the Polish-Hungarian Parliamentary Group. Since 2010, he has been the initiator of a series of meetings of the Carpathian countries under the slogan “Europe of the Carpathians”, whose goal is, among others strengthening cooperation in all areas of public activity and building an international network of deputies working for the sustainable development of the Carpathian region. From the 12th of November 2015 to 9th of August, 2019, he was the Speaker of the Sejm of the 8th term. Deputy to the Sejm of the 9th term. Currently, the Vice-Chairman of the Communications Committee with Poles Abroad and a member of the Environmental Protection Committee, Chairman of the Carpathian Parliamentary Team and Mountain Rescue Team. A representative of the Sejm and Senate delegation to the Parliamentary Dimension of the Central European Initiative. From the 12th of February 2020, chairman of the Polish-Hungarian Parliamentary Group, an active participant in the Polish-Slovak, Polish-Romanian and Polish-Czech groups. He was awarded, among others the Polish Radio and Television award in Rzeszów and the Przemyśl voivode award for achievements in the field of culture. He received the “Nowiny” Laurel in the Politician of the Year 2003 category. He is married and has three children.

Most important decorations
Order of Merit of Ukraine (2010) – for significant personal contribution to the development of
Polish-Ukrainian relations and strengthening of Ukraine’s authority in the world.
Cross of Freedom and Solidarity (2016) – for his involvement in opposition’s activity against
the communist dictatorship of the PRL (Polish People’s Republic).
Grand Cross of the Hungarian Order of Merit (2018) – in recognition of outstanding merits in
building Hungarian-Polish political and social relations.
Order for Merits to Lithuania (2019) – for contribution to the development of relations
between Lithuania and Poland, improvement of political, cultural, economic and social
cooperation between both countries.

Bibliography

Socio-historical context of the biography

 • David Selbourne, Solidarity on the Hustings, The Independent Magazine 03.06.1989
 • Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych (Times of sadness, times of hope. Independent art in the 80s), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warsaw 1992
 • Najder Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem (What Poland. Who I was advising and what), Editions Spotkania, Cracow 1992
 • Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989) (Repression of villages and peasant movement), v. 2, editor.: Janusz Gmitruk, Zbigniew Nawrocki, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warsaw 2004
 • Iwaneczko Dariusz, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989 (Social resistance and power in South-Eastern Poland), Institute of National Remembrance, Warsaw 2005
 • Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet braci Kaczyńskich (The Two Who. Alphabet of the Kaczyński brothers), Wydawnictwo M, Cracow 2006
 • Forum Regionów (Regions Forum), Muszyna 11-12 September 2008, edit. Bogumił Luft, Ministry of Regional Development, Warsaw 2008
 • pr. Stanisław Bartmiński, INTROIBO AD ALTARE DEI, dzieje służby ministranckiego przy katedrze przemyskiej w latach 1946-2008 (INTROIBO AD ALTARE DEI, the history of the ministerial service at the Przemyśl cathedral in 1946-2008), Przemysl, 2008
 • Kozłowski Piotr, 100 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu 1908-2008 (100 years of Henryk Sienkiewicz Primary School No. 1 in Przemyśl 1908-2008), Henryk Sienkiewicz Primary School No. 1, Przemysl 2008
 • Borowiec Janusz, Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB (’89 elections in South-Eastern Poland in SB documents), Institute of National Remembrance, Warsaw-Rzeszow 2009
 • Sopel Tadeusz, Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989: dokumenty, wspomnienia, refleksje (Independent peasant movement “Solidarity” in South-Eastern Poland in 1980-1989: documents, memories, reflections), Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemysl 2000
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 (Encyclopedia of Solidarity. Opposition in the PRL 1976-1989), v. 1, ed. Mirosława Łątkowska, Institute of National Remebrance, Warsaw 2010
 • NSZZ Solidarność 1980-1989, v. 5: Polska środkowo-wschodnia (Central-Eastern Poland), ed.: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Institute of National Remembrance, Warsaw 2010
 • Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989 (Solidarity of Individual Farmers 1980-1989), ed. Andrzej W. Kaczorowski, Fundacja Kasa Nadziei, Warsaw 2010
 • Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach (Martial law. Twenty years later), ed. Agnieszka Adamiak, Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Rzeszow 2000
 • Zaremba Piotr, O jednym takim… Biografia Jarosława Kaczyńskiego (The one who…Biography of Jarosław Kaczyński), Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warsaw 2010
 • Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej (Parliamentary elections in 1989 in South-Eastern Poland), ed. Małgorzata Gliwa Mariusz Krzysztofiński, Institute of National Remembrance, Rzeszow 2011
 • Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń (Poland of our dreams), Drukarnia Akapit, Lublin 2011
 • Kaczyński Lech, Pamięć i zobowiązanie (Memory and commitment), Law and Justice, Warsaw 2011
 • Krzymowski Michał, Dzierżanowski Marcin, Smoleńsk, zapis śmierci, The Facto, Warsaw 2011
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011 (The East European State University in Przemyśl 2001-2011), ed. Zdzisław Budzyński, Jan Draus, The East European State University in Przemysl, Przemysl 2011
 • Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89. (Generation ’80. Independent work of young people in 1980-89) Exhibition and Catalog, National Museum in Cracow, ed. Tadeusz Boruta, Institute of National Remembrance Cracow 2010-2011
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 (Encyclopedia of Solidarity. Opposition in the PRL 1976-1989), v. 2, ed. Grzegorz Waligóra, Institute of National Remembrance, Warsaw 2012
 • Pokolenie ’80. Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-1989 (Generation ’80. Political protest? Artistic contestation? Independent work of young people in 1980-1989), ed. Tadeusz Boruta, Institute of National Remembrance, Rzeszow 2012
 • Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012 (Polish Consulate in Lviv 1987-2012), ed. Marcin Zieniewicz, Polish Consulate General in Lviv, Wydawnictwo Test, Drukarnia „Oprawa” Sp. z o.o. w Łodzi, Lviv-Lodz 2012
 • Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989-2012 (Political history of Poland 1989-2012), Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Cracow 2013
 • Kaczyński Jarosław, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC (Agreement against monopoly on authority. From the history of PC), Wydawnictwo Zysk i S-ka 2016
 • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach (Non omnis moriar. Memories of Archbishop Ignacy Tokarczuk), ed. Mariusz Krzysztofiński, Institute of National Remembrance, Rzeszow 2016
 • Szczerski Krzysztof, Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy (European Utopia. The integration crisis and the Polish repair initiative), Biały Kruk, Cracow 2017
 • Księga Pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka (Commemorative Book on the 100th anniversary of the birth of the late Archbishop Ignacy Tokarczuk), ed. Jerzy F. Adamski, Adriana Paszkowska, Zygmunt Śliwa, „LIBRA”, Rzeszow 2018
 • Justyna Stasiek-Harabin, Portraits of Marshals of the Sejm of the Second Polish Republic, Artysta i sztuka (Artist and art), no. 29, 2019
 • Justyna Stasiek-Harabin, Gallery of Sculptures of Marshals of the First Republic of Poland, Artysta i sztuka (Artist and art), no. 30, p. 42, 2019
 • Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015-2019 (Parliamentary diplomacy in Central and Eastern Europe in 2015-2019), ed. Beata Surmacz, Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Institute of Central Europe, Lublin 2019
 • Conference Europe of the Carpathians, Przemysl/Krasiczyn 21-23 February 2020, National Museum of Przemyśl Land, Przemysl 2020

Periodicals

 • „Biuletyn Wyborczy. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu” (Election Bulletin. Letter from the Solidarity Citizens’ Committee in Przemyśl), 1989
 • „Busola – niezależne pismo społeczne” (Busola – an independent social magazine), 1985-1989
 • „Rola Katolicka” (Catholic Role), 1987-1989
 • „Samorządny Przemyśl. Biuletyn Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego” (Self-governed Przemyśl. Bulletin of the Przemyśl Citizens’ Committee), 1989-1990
 • „San” (San river), 1990-1991
 • „Spojrzenia Przemyskie” (Przemyśl Views), 1989-1993
 • „Strych Kulturalny” (Cultural Attic), 1988-1996
 • „Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości” (Political Notebooks of Law and Justice), 2012-2014

Publications

 • Kuchciński Marek, Pierwsze: wygrać wybory, „Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu” (First: to win the elections, Election Bulletin, Letter from the Solidarity Citizens’ Committee in Przemyśl), 1989
 • Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, „Spojrzenia Przemyskie” (Mass Civil Mobilization, Przemyśl Views), 1990
 • Kuchciński Marek, Jeszcze nie skończyliśmy pracy, „Spojrzenia Przemyskie” (We haven’t finished the work yet, Przemyśl Views), 1991
 • Kuchciński Marek, Rządzić czy służyć?, „Spojrzenia Przemyskie” (Rule or serve?, Przemyśl Views), 1993
 • Kuchciński Marek, Nie zezujmy w stronę Moskwy, „Strych Kulturalny” (Let’s not squint towards Moscow, Cultural Attic), 1996
 • Kurylak Józef, Karasek Krzysztof, Musiał Jan, Kuchciński Marek, Zazula. Sztuka i polityka, „Strych Kulturalny” (Art and politics, Cultural Attic), 1996
 • Kuchciński Marek, Polityka narodowościowa. Z perspektywy 7 lat – referat wygłoszony podczas polsko-niemieckiej konferencji samorządowej Przemyśl-Paderborn (Nationality policy. From the perspective of 7 years – a report delivered during the Polish-German Przemyśl-Paderborn local government conference), Przemysl 1996
 • Kuchciński Marek, Rosyjskie prowokacje?, „Nowy Dziennik. Nowy Jork” (Russian provocations?, New Journal. New York), 7 June 1997
 • Kuchciński Marek, Raport o współpracy transgranicznej w latach 1990-1998. Koncepcja rozwoju (Report on cross-border cooperation in 1990-1998. Development concept), Przemysl 1997
 • Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. Program o budowie społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej (Local democracy. Program on building civil society under Polish-Ukrainian cross-border cooperation), DEM LOK, Przemysl 1997
 • Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzaniu dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych (Cultural and natural heritage. Program on the protection and management of cultural assets of exceptional historical and natural value), Przemysl 1998
 • Kuchciński Marek, Ochrona przyrody na Podkarpaciu, „Almanach Podkarpacki” (Nature protection in Podkarpacie, Podkarpacki Almanac), 2000
 • Marek Kuchciński, Polityka rozwoju regionalnego i jej wpływ na rozwój Polski w UE [w:] Konwencja Ekonomiczna. Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona środowiska, polityka regionalna. Tezy programowe (Regional development policy and its impact on Poland’s development in the EU Economic Convention. Agriculture, rural areas, environmental protection, regional policy. Program theses), Law and Justice Warsaw, 12 December 2004
 • Kuchciński Marek, Przeciw patologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projektach PiS (Against pathologies of bureaucracy, civil service and state human resources in Law and Justice projects), „Rzeczpospolita”, 2006, no. 143
 • Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat (Europe of the Carpathians), „Rzeczpospolita”, 2011, no. 207
 • Kuchciński Marek, List okolicznościowy Marszałka Sejmu RP z okazji uroczystości dziękczynnych w Licheniu (Occasional letter from the Speaker of the Sejm on the occasion of thanksgiving ceremonies in Licheń) 10 September 2016, „Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne” (Ephemerides Marianorum. Historical and theological studies) 2017, v. 6
 • Kuchciński Marek, Ugyanazokért az értékekért, a szabadsagért harcoltunk, [w:] A szabad Közép-Europa multja és jövoje (We fought for the same values, freedom, [in:] The past and future of free Central Europe), METEM (Magyar Egyhaztörténeti Enciklopédia Munkaközösség), Budapest 2017
 • Kuchciński Marek, Polskość to demokracja i wolność (Polishness is democracy and freedom), „Sieci”, 2 July 2018
 • Kuchciński Marek, 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej (550th anniversary of the Parliamentary Republic of Poland), „Mówią Wieki”, 2018, no. 1
 • Kuchciński Marek, Różnić się, szanując, „Gość Niedzielny” (To be different and respect each other, Sunday Guest), 2018
 • Kuchciński Marek, speech from the 10th of February 2019, „Kronika Sejmowa” (the Sejm Chronicle), February 2019, no. 77
 • Kuchciński Marek, Bez Unii Lubelskiej nie byłoby Unii Europejskiej, Kronika Sejmowa (Without the Union of Lublin, there would be no European Union, the Sejm Chronicle), March 2019, no. 78
 • Kuchciński Marek, Mówią, że jestem zbyt liberalny (They say I’m too liberal), interview in: „Sieci”, 15-22 April 2019, no. 15
 • Kuchciński Marek, introduction in: Strych Kulturalny – reprint (Cultural Attic – reprint), National Museum of Przemysl Land, Przemysl 2019

Selected publications of the Sejm Publishing House in 2016-2019, including the introductions or articles of Speaker of the Sejm Marek Kuchciński

 • Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016, Warsaw 2016 (2nd edition 2018)
 • Christianity in the History of Poland and the Poles 966-2016, Warsaw 2016 (2nd edition 2018)
 • Waldemar Paruch, Europa Karpat (Europe of the Carpathians), Warsaw 2016
 • Kondracka Mariola, Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej (MPs and senators of the Second Polish Republic), Warsaw 2017
 • Luksa Katarzyna, Gabriela Balicka (1867-1962). Działalność polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna (Gabriela Balicka (1867-1962). Political, social, scientific and educational activities), Warsaw 2017
 • Europa Karpat. Rzecz o współpracy, Warsaw 2017
 • Europe of the Carpathians. Cooperation, Warsaw 2017
 • Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.), Warsaw 2017
 • Polish presidency of the Visegrad Group (July 2016 – June 2017), Warsaw 2017
 • A visegrádi együttműködés lengyel elnöksége (2016 július – 2017 június), Warsaw 2017
 • Polské předsednictví visegrádské skupiny (červenec 2016 – červen 2017), Warsaw 2017
 • Poľské predsedníctvo vo vyšehradskej skupine (júl 2016 – jún 2017), Warsaw 2017
 • Wizyta na Litwie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego z okazji 630. rocznicy chrztu Litwy: 26 września 2017 (Visit to Lithuania of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland Marek Kuchciński on the occasion of the 630th anniversary of the Christianization of Lithuania: 26 September 2017), Warsaw 2017
 • Konstytucja Solidarności (Solidarity Constitution), Warsaw 2018
 • Kronika Sejmowa (The Sejm Chronicle), Warsaw 2015-2019
 • Miasto Waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości (Brave City. Przemyśl on the 100th anniversary of regaining independence), Warsaw – Przemysl 2018
 • Europa Karpat. Dziedzictwo i przyszłość, Warsaw 2018
 • Europe of the Carpathians. Heritage and future, Warsaw 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Żywe pochodnie, Warsaw 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Living torches, Warsaw 2018
 • Kupisz Dariusz, Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie polskiego sejmu dwuizbowego (From Piotrków to Warsaw. 550 years of the Polish two-chamber parliament), Warsaw 2018
 • Wierzbicka Bożena, Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce (Sejm buildings and interiors in Poland), Warsaw 2018
 • Europa Karpat: rzecz o współpracy (Europe of the Carpathians. Cooperation), 2nd edition, Warsaw 2019
 • Godek Sławomir, O odrodzeniu Rzeczypospolitej. The Rebirth of the Commonwealth, Warsaw 2018
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, Warsaw 2019
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 Years of Polish Parliamentarism, Warsaw 2019
 • Marszałkowie Sejmu II Rzeczypospolitej (Marshals of the Sejm of the Second Polish Republic), Warsaw 2019
 • Tusiński Piotr A., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 (Legislative Sejm of the Republic of Poland 1919-1922), Warsaw 2019
 • Conference Europe of the Carpathians, Krasiczyn Castle 16-17 February 2019, Warsaw 2019
 • IV Summit of Presidents of Parliaments of Central and Eastern European States. #EUROWAW 2019, Warsaw 2019
 • Niezłomny. Pamięci księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w setną rocznicę urodzin (Indomitable. In memory of Archbishop Ignacy Tokarczuk on the 100th anniversary of his birth), ed. Jan Musiał, Warsaw 2019
 • Before the Berlin Wall Fell. Hungary, Czechoslovakia and Poland towards the Refugees from the East Germany in 1989, ed. Jan Draus, Maciej Szymanowski, Warsaw 2019

About Marek Kuchciński’s family

 • Janicki Jerzy, Towarzystwo weteranów. Alfabet lwowski 2 (Society of Veterans. Lviv alphabet 2), BGW, Warsaw 1994
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Polacy we Francji. Historia i współczesność. Materiały z VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej (Poles in France. History and the present. Materials from the VIII International Symposium on Polish Diaspora Biography), Stella-Plage, Vaudricourt, CAN, Vaudricourt-Warsaw-Kielce 2004
 • Judycki Zbigniew Andrzej, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny (Polish clergy in the world. Biographical Dictionary), v. I, Redakcja Informatorów Biograficznych Józef Siwek, Kielce 2008
 • Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Mieczysława Kuchcińskiego OMI (Golden jubilee of priesthood of Fr. Mieczysław Kuchciński OMI), Stella-Plage, Vaudricourt 2006
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu (Polish oblates in France, Belgium and Luxembourg. 60 years of the Vice Province of the Polish Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate in France, Belgium and Luxembourg), „S-CAN” Wydawnictwo, Vaudricourt-Warsaw-Tarnow 2006
 • Milewski Marian Michał, Czarny. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego (Memories from the Warsaw Uprising), [typescript]
 • Pielorz Józef OMI, Polscy Oblaci na Zachodzie Europy 1905-2010. Historia pracy duszpasterskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii (Polish Oblates in Western Europe 1905-2010. History of pastoral work of the Oblates of Mary Immaculate in Germany, France, Belgium, the Netherlands, Luxembourg and the United Kingdom), Adam Mickiewicz University, Faculty of Theology, Poznan 2012

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści