POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

ŽIVOTOPIS

Marek Kuchciński sa narodil 9. augusta 1955 v meste Przemyśl. Zmaturoval na 1. všeobecnom gymnáziu J. Słowackého v Przemyślu. V rokoch 1974 – 1978 študoval dejiny umenia na Lubelskej katolíckej univerzite. V roku 1978 ukončil pomaturitné štúdium v odbore záhradníctvo. V 80. rokoch v meste Przemyśl organizoval nezávislé kultúrne prostredie, samizdatovo vydával a redigoval štvrťročník „Strych Kulturalny“ (slov. Kultúrna povala). Pôsobil v nezávislom hnutí roľníkov – okrem iného ako člen Celopoľského výboru roľníckej opozície, ako autor článkov samizdatového časopisu OKOR „Solidarita roľníkov“. Od roku 1982 sa angažoval v roľníckom pastoračnom centre v mestečku Krasiczyn (prvé v celom Poľsku), organizoval (spolu s kňazom Stanisławom Bartmińským) potravinovú pomoc pre sliezskych robotníkov. V rokoch 1983 – 1989, tiež ilegálne, spoluorganizoval Dni kresťanskej kultúry v Przemyślu a medzinárodné umelecké výstavy „Človek – Boh – Svet“. V roku 1985 uväznený za opozičnú činnosť. Vo vyšetrovacej väzbe v meste Jarosław a vo väzení v meste Przemyśl.

V roku 1989 spoločne zakladal a stal sa tlačovým hovorcom občianskeho výboru „Solidarita“ v przemyskom vojvodstve. V rokoch 1990 – 1992 člen celoštátneho občianskeho výboru „Solidarita“ v okruhu Lecha Wałęsu. Zakladateľ a predseda hnutia „Porozumienie Centrum“ (1990 – 1999) v przemyskom vojvodstve.  V rokoch 1990 – 2000 plnil funkciu predsedu Przemyského kultúrneho združenia, ktoré okrem iného vydávalo štvrťročník „Spojrzenia Przemyskie“ (slov. Przemyské pohľady). Podpredseda rzeszowskej pobočky Združenia poľských novinárov. Predseda programovej rady Poľského rozhlasu Rzeszów a korešpondent Poľského rozhlasu Ľvov. V rokoch 1994 – 1999 poslanec mesta Przemyśl.

V rokoch 1999 – 2001 podkarpatský vicevojvoda. Nepretržite od roku 2001 poslanec Poľského sejmu za stranu Právo a spravodlivosť. Dňa 4. augusta 2010 sa stal vicemaršálkom Poľského sejmu 6. volebného obdobia, a 8. novembra 2011 zvolený na vicemaršálka Poľského sejmu 7. volebného obdobia. Predseda parlamentných komisií: štátnej správy a vnútra, ako aj ochrany životného prostredia, prírodných zdrojov a lesníctva. Podpredseda parlamentnej delegácie do parlamentného zhromaždenia Poľska a Ukrajiny, ako aj člen poľsko-maďarskej parlamentnej skupiny.

Od roku 2010 iniciátor cyklu stretnutí – konferencií karpatských krajín pod názvom „Európa Karpát“, ktorých cieľom je okrem iného posilňovať vzájomnú spoluprácu na všetkých úrovniach občianskej aktivity a vytváranie medzinárodnej siete poslancov, ktorí sa angažujú pre trvale udržateľný rozvoj Karpát. Od 12. novembra 2015 do 9. augusta 2019 maršálek Poľského sejmu 8. volebného obdobia.

Zvolený za poslanca Poľského sejmu 9. volebného obdobia. V súčasnosti podpredseda komisie súdržnosti so zahraničnými Poliakmi a člen komisie ochrany životného prostredia, predseda parlamentárneho Karpatského výboru a výboru pre Horskú záchrannú službu. Predstaviteľ delegácie Poľského sejmu a senátu do parlamentného výboru Stredoeurópskej iniciatívy. Od 12. februára 2020 predseda poľsko-maďarskej parlamentnej skupiny, účastník skupín: poľsko-slovenskej, poľsko-rumunskej a poľsko-českej.

Okrem toho: Vyznamenaný ocenením Poľského rozhlasu a televízie v Rzeszowe, a ocenením przemyského vojvodu za činnosť v oblasti kultúry. Získal cenu „Nowin” v kategórii Politik roka 2003. Je ženatý, má tri deti.

NAJDÔLEŽITEJŠIE VYZNAMENANIA

 • Rad za zásluhy Ukrajiny (2010) – za významné osobné angažovanie sa v rozvoji poľsko-ukrajinských vzťahov v prospech posilnenia autority Ukrajiny vo svete.
 • Kríž Slobody a solidarity (2016) – za aktívne angažovanie sa v opozícii proti komunistickej diktatúre v Poľskej ľudovej republike.
 • Veľký kríž maďarského rádu (2018) – za uznanie výnimočných zásluh a angažovania sa vo vytváraní politických a spoločenských maďarsko-poľských kontaktov.
 • Rád za zásluhy Litvy (2019) – za vklad a angažovanie sa v rozvoji kontaktov medzi Litvou a Poľskom, zlepšenie politickej, kultúrnej, hospodárskej a spoločenskej spolupráce medzi oboma krajinami.

BIBLIOGRAFIA

Spoločensko-historický kontext bibliografie

 • David Selbourne, Solidarity on the Hustings, The Independent Magazine 03.06.1989
 • Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992
 • Najder Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Editions Spotkania, Kraków 1992
 • Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989), t. 2, red.: Janusz Gmitruk, Zbigniew Nawrocki, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2004
 • Iwaneczko Dariusz, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2005
 • Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet braci Kaczyńskich, Wydawnictwo M, Kraków 2006
 • Forum Regionów, Muszyna 11-12 września 2008, oprac. Bogumił Luft, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
 • ks. Stanisław Bartmiński, INTROIBO AD ALTARE DEI, dzieje służby ministranckiego przy katedrze przemyskiej w latach 1946-2008, Przemyśl, 2008
 • Kozłowski Piotr, 100 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu 1908-2008, SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Przemyśl 2008
 • Borowiec Janusz, Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Rzeszów 2009
 • Sopel Tadeusz, Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989: dokumenty, wspomnienia, refleksje, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2000
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. Mirosława Łątkowska, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010
 • NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5: Polska środkowo-wschodnia, red.: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010
 • Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, red. Andrzej W. Kaczorowski, Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa 2010
 • Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach, red. Agnieszka Adamiak, Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2000
 • Zaremba Piotr, O jednym takim… Biografia Jarosława Kaczyńskiego, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2010
 • Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. Małgorzata Gliwa Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2011
 • Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń, Drukarnia Akapit, Lublin 2011
 • Kaczyński Lech, Pamięć i zobowiązanie, Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2011
 • Krzymowski Michał, Dzierżanowski Marcin, Smoleńsk, zapis śmierci, The Facto, Warszawa 2011
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011, oprac. Zdzisław Budzyński, Jan Draus, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2011
 • Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89. Wystawa i Katalog, Muzeum Narodowe w Krakowie, red. Tadeusz Boruta, IPN Kraków 2010-2011
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2012
 • Pokolenie ’80. Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-1989, red. Tadeusz Boruta, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2012
 • Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012, oprac. Marcin Zieniewicz, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Wydawnictwo Test, Drukarnia „Oprawa” Sp. z o.o. w Łodzi, Lwów-Łódź 2012
 • Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989-2012, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013
 • Kaczyński Jarosław, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Wydawnictwo Zysk i S-ka 2016
 • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, red. Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2016
 • Szczerski Krzysztof, Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Biały Kruk, Kraków 2017
 • Księga Pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, red. Jerzy F. Adamski, Adriana Paszkowska, Zygmunt Śliwa, „LIBRA”, Rzeszów 2018
 • Justyna Stasiek-Harabin, Galeria portretów marszałków Sejmu II RP, Artysta i sztuka, nr 29, 2019
 • Justyna Stasiek-Harabin, Galeria rzeźb marszałków I RP, Artysta i sztuka, nr 30, s. 42, 2019
 • Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015-2019, red. Beata Surmacz, Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019
 • Koncepcja Europy Karpat, Przemyśl/Krasiczyn 21-22 lutego 2020, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2020

ČASOPISY

 • „Biuletyn Wyborczy. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu”, 1989
 • „Busola – niezależne pismo społeczne”, 1985-1989
 • „Rola Katolicka”, 1987-1989
 • „Samorządny Przemyśl. Biuletyn Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego”, 1989-1990
 • „San”, 1990-1991
 • „Spojrzenia Przemyskie”, 1989-1993
 • „Strych Kulturalny”, 1988-1996
 • „Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości”, 2012-2014

ČLÁNKY, REFERÁTY

 • Kuchciński Marek, Pierwsze: wygrać wybory, „Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu”, 1989
 • Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, „Spojrzenia Przemyskie”, 1990
 • Kuchciński Marek, Jeszcze nie skończyliśmy pracy, „Spojrzenia Przemyskie”, 1991
 • Kuchciński Marek, Rządzić czy służyć?, „Spojrzenia Przemyskie”, 1993
 • Kuchciński Marek, Nie zezujmy w stronę Moskwy, „Strych Kulturalny”, 1996
 • Kurylak Józef, Karasek Krzysztof, Musiał Jan, Kuchciński Marek, Zazula. Sztuka i polityka, „Strych Kulturalny”, 1996
 • Kuchciński Marek, Polityka narodowościowa. Z perspektywy 7 lat – referat wygłoszony podczas polsko-niemieckiej konferencji samorządowej Przemyśl-Paderborn, Przemyśl 1996
 • Kuchciński Marek, Rosyjskie prowokacje?, „Nowy Dziennik. Nowy Jork”, 7 czerwca 1997
 • Kuchciński Marek, Raport o współpracy transgranicznej w latach 1990-1998. Koncepcja rozwoju, Przemyśl 1997
 • Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. Program o budowie społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej, DEM LOK, Przemyśl 1997
 • Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzaniu dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych, Przemyśl 1998
 • Kuchciński Marek, Ochrona przyrody na Podkarpaciu, „Almanach Podkarpacki”, 2000
 • Marek Kuchciński, Polityka rozwoju regionalnego i jej wpływ na rozwój Polski w UE [in:] Konwencja Ekonomiczna. Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona środowiska, polityka regionalna. Tezy programowe,, PIS Warszawa, 12 grudnia 2004
 • Kuchciński Marek, Przeciw patologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projektach PiS, „Rzeczpospolita”, 2006, nr 143
 • Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat, „Rzeczpospolita”, 2011, nr 207
 • Kuchciński Marek, List okolicznościowy Marszałka Sejmu RP z okazji uroczystości dziękczynnych w Licheniu (10 września 2016 r.), „Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne” 2017, r. 6
 • Kuchciński Marek, Ugyanazokért az értékekért, a szabadsagért harcoltunk, [w:] A szabad Közép-Europa multja és jövoje, METEM (Magyar Egyhaztörténeti Enciklopédia Munkaközösség), Budapeszt 2017
 • Kuchciński Marek, Polskość to demokracja i wolność, „Sieci”, 2 lipca 2018
 • Kuchciński Marek, 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki”, 2018, nr 1
 • Kuchciński Marek, Różnić się, szanując, „Gość Niedzielny”, 2018
 • Kuchciński Marek, wystąpienie z  10 lutego 2019 r., „Kronika Sejmowa”, luty 2019, nr 77
 • Kuchciński Marek, Bez Unii Lubelskiej nie byłoby Unii Europejskiej, Kronika Sejmowa, marzec 2019, nr 78
 • Kuchciński Marek, Mówią, że jestem zbyt liberalny, wywiad w: „Sieci”, 15-22 kwietnia 2019, nr 15
 • Marek Kuchciński, wstęp w: Strych Kulturalny – reprint, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2019

Vybrané publikácie vydavateľstva Poľského sejmu v rokoch 2016 – 2019, vrátane prológov alebo článkov maršálka Poľského sejmu Marka Kuchcińského

 • Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016, Warszawa 2016 (wyd. II 2018)
 • Christianity in the History of Poland and the Poles 966-2016, Warszawa 2016 (wyd. II 2018)
 • Waldemar Paruch, Europa Karpat, Warszawa 2016
 • Kondracka Mariola, Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017
 • Luksa Katarzyna, Gabriela Balicka (1867-1962). Działalność polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna, Warszawa 2017
 • Europa Karpat. Rzecz o współpracy, Warszawa 2017
 • Europe of the Carpathians. Cooperation, Warszawa 2017
 • Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.), Warszawa 2017
 • Polish presidency of the Visegrad Group (July 2016 – June 2017), Warszawa 2017
 • A visegrádi együttműködés lengyel elnöksége (2016 július – 2017 június), Warszawa 2017
 • Polské předsednictví visegrádské skupiny (červenec 2016 – červen 2017), Warszawa 2017
 • Poľské predsedníctvo vo vyšehradskej skupine (júl 2016 – jún 2017), Warszawa 2017
 • Wizyta na Litwie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego z okazji 630. rocznicy chrztu Litwy: 26 września 2017, Warszawa 2017
 • Konstytucja Solidarności, Warszawa 2018
 • Kronika Sejmowa, Warszawa 2015-2019
 • Miasto Waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, Warszawa – Przemyśl 2018
 • Europa Karpat. Dziedzictwo i przyszłość, Warszawa 2018
 • Europe of the Carpathians. Heritage and future, Warszawa 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Żywe pochodnie, Warszawa 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Living torches, Warszawa 2018
 • Kupisz Dariusz, Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie polskiego sejmu dwuizbowego, Warszawa 2018
 • Wierzbicka Bożena, Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce, Warszawa 2018
 • Europa Karpat: rzecz o współpracy, wyd. II, Warszawa 2019
 • Godek Sławomir, O odrodzeniu Rzeczypospolitej. The Rebirth of the Commonwealth, Warszawa 2018
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, Warszawa 2019
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 Years of Polish Parliamentarism, Warszawa 2019
 • Marszałkowie Sejmu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2019
 • Tusiński Piotr A., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922, Warszawa 2019
 • Konferencja Europa Karpat, Zamek w Krasiczynie 16-17 lutego 2019, Warszawa 2019
 • IV Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. #EUROWAW 2019, Warszawa 2019
 • Niezłomny. Pamięci księdza arcybiskupa Ignecego Tokarczuka w setną rocznicę urodzin, red. Jan Musiał, Warszawa 2019
 • Zanim upadł Mur Berliński. Węgry, Czechosłowacja i Polska wobec uchodzców z komunistycznej NRD w 1989 r., red. Jan Draus, Maciej Szymanowski, Warszawa 2019

O rodine Marka Kuchcińského

 • Janicki Jerzy, Towarzystwo weteranów. Alfabet lwowski 2, BGW, Warszawa 1994
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Polacy we Francji. Historia i współczesność. Materiały z VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Stella-Plage, Vaudricourt, CAN, Vaudricourt-Warszawa-Kielce 2004
 • Judycki Zbigniew Andrzej, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, T. I, Redakcja Informatorów Biograficznych Józef Siwek, Kielce 2008
 • Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Mieczysława Kuchcińskiego OMI, Stella-Plage, Vaudricourt 2006
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu, „S-CAN” Wydawnictwo, Vaudricourt-Warszawa-Tarnów 2006
 • Milewski Marian Michał, Czarny. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, [strojopis]
 • Pielorz Józef OMI, Polscy Oblaci na Zachodzie Europy 1905-2010. Historia pracy duszpasterskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2012
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści