POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Poseł Marek Kuchciński z wizytą we Lwowie

W dniach 28-29 listopada br., poseł Marek Kuchciński, przewodniczący Karpackiego Zespołu Parlamentarnego brał udział we  Lwowie wraz z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i delegacją resortu, w rozmowach dotyczących rozwoju infrastruktury oraz polsko-ukraińskich relacji gospodarczych. Podczas wizyty poruszono m. in. tematy połączeń drogowych z Ukrainą, utworzenia połączenia szynobusowego Przemyśl – Lwów, przejścia kolejowego Niżankowice – Malhowice oraz linii 102 z Malhowic do Chyrowa i do Zagórza.

Tematyka ta podyktowana była stale rosnącym zainteresowaniem rozwojem współpracy. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna jest bardzo ważna dla Polski i Ukrainy, w tym dla obszarów przygranicznych. Kilkanaście milionów ludzi przekraczających rokrocznie granicę przez tylko 11 przejść kolejowych i drogowych zapewnia  tysiące miejsc pracy i przysparza miliardy złotych zysku także lokalnym przedsiębiorcom. Zainteresowanie Polską rośnie, a najlepszym przykładem jest fakt, że uruchomiony w 2017 roku międzynarodowy pociąg IC z Przemyśla do Kijowa i Odessy przewiózł do czerwca 2019 roku ponad milion pasażerów, gdy w latach wcześniejszych z lokalnych połączeń PKP korzystało ledwie kilka tysięcy osób.

Poseł Marek Kuchciński, wraz z posłem Kazimierzem Gołojuchem z Łańcuta spotkali się także we Lwowie z delegacją parlamentarzystów ukraińskich: Michałem Kniażyckim i Orestem Sołomochą. Obaj działają w grupie bilateralnej polsko-ukraińskiej i są zainteresowani rozwijaniem współpracy państw karpackich. O tej współpracy rozmawiano.

Krótka wizyta delegacji polskiej we Lwowie była również okazją do odwiedzenia miejsc, w których polska historia trwa. Głównym miejscem jest rzymskokatolicka katedra lwowska .W 1656 roku, 1 kwietnia, śluby w katedrze lwowskiej składał król Jan Kazimierz. 350 lat później, w 2006 roku, Prezydent Polski, Profesor Lech Kaczyński, wraz z delegacją polskich parlamentarzystów, uczestniczył podczas mszy świętej w odnowieniu ślubów przez kardynała Mariana Jaworskiego.

Prezydent Kaczyński podczas swojej pamiętnej wizyty podarował katedrze kielich upamiętniający wydarzenia sprzed 350 lat. Miejsce ważne dla Polski, jakim jest lwowska katedra, znane powszechnie, otrzymuje od lat wsparcie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ale potrzeby są nadal olbrzymie i Polacy chętnie wspierają katedrę, bogatą w historię i witraże Józefa Mehoffera i Jana Matejki.

Obecna delegacja uczestniczyła także w uroczystościach poświęcenia na Cmentarzu Łyczakowskim odnowionych grobów Powstańców Listopadowych, w przededniu 189. rocznicy wybuchu powstania. Kwiaty złożono przy odnowionej kwaterze „Żelaznej Kompanii” (nazwa pochodzi od żelaznych krzyży, które ustawiano na grobach żołnierzy powstania, pochowanych w kwaterze w 1880 r., 50 lat po wybuchu powstania).

Złożono też wieńce na mogiłach Obrońców Lwowa w osobnym cmentarzu Orląt Lwowskich.

Ważny, a dziś trochę zapomniany jest fakt, że wielu polskich parlamentarzystów II RP spoczywa poza granicami kraju, w tym we Lwowie. I do naturalnych obowiązków państwa polskiego należy pamięć o nich. Poseł Marek Kuchciński, w towarzystwie ambasadora RP złożył kwiaty na grobach posła II RP, Jana Pierackiego, znanego działacza narodowego (na okazałym, choć bardzo zniszczonym rodzinnym grobowcu-kaplicy, gdzie spoczywa poseł, brak do dziś informacji o jego pochówku w tym miejscu. Zmarł bowiem podczas okupacji i był chowany w konspiracji, ale obecnie ten brak nazwiska jest nieuzasadniony!), a także polskiego arcybiskupa obrządku ormiańskiego Józefa Teodorowicza, posła na Sejm Ustawodawczy i senatora II RP, który kazaniem w katedrze św. Jana w Warszawie rozpoczął obrady Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919 r.

Parlamentarzyści II RP, spoczywający poza granicami kraju zasłużyli na upamiętnianie i szczególną troskę o ich miejsce pochówku, by przebywający w różnych częściach świata Polacy mogli odwiedzać ich, pozostałych na zawsze poza granicami Ojczyzny. Cześć ich pamięci!

Grób Jurka Bitschana
Kwatera „Żelaznej Kompanii”
Grób posła II RP Józefa Teodorowicza
Grób posła II RP Jana Pierackiego
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści