POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 8. posiedzenia Sejmu

Możliwość zdalnego udziału posłów w pracach Sejmu zapewnia uchwalona w czwartek 26 marca zmiana w Regulaminie Sejmu. Był to jedyny punkt pierwszego dnia 8. posiedzenia Izby. W związku z wprowadzonym stanem epidemii Sejm obradował z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Posłowie uczestniczyli w posiedzeniu rozmieszczeni łącznie w 12 salach. Dzięki temu możliwe było zachowanie zalecanych przez władze sanitarne odległości między parlamentarzystami.

Uchwalone przepisy pozwalają posłom uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Ten nadzwyczajny sposób działania Sejmu może zostać zarządzony wyłącznie w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych opisanych w konstytucji lub w czasie trwania stanu epidemii. Zmiana obowiązywać będzie do 30 czerwca br.

Projekt zmian przedstawiło Prezydium Sejmu. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiana podyktowana została koniecznością zapewnienia Izbie możliwości aktywnego działania i uchwalania ustaw w sytuacji walki z epidemią koronawirusa.

Zmiany przewidują ponadto, ze w podobnej formie będą mogły się odbywać także posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych, Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów.

Podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu (27 marca piątek), które było niezwyke pracowite i zakończyło się dopiero w sobotę po godzinie 6 rano, przyjęte zostały projekty ustaw składające się na tarczę antykryzysową:

  • ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  • ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Przyjęte projekty opierają się na pięciu filarach: utrzymaniu miejsc pracy, wsparciu dla firm i przedsiębiorców, zwiększeniu finansowania służby zdrowia, wzmocnieniu sektora inwestycji publicznych oraz systemu finansowego.

Wśród zgłoszonych i przyjętych poprawek znalazła się również zmiana Kodeksu wyborczego, który rozszerzony został o możliwości głosowania korespondencyjnego, tak aby uczestniczyć w głosowaniu mogli wyborcy „podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych”, a także „którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat”. Przegłosowane zostały też ważne poprawki do budżetu Państwa na 2020 rok.

fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz
fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

źródło: https://www.sejm.gov.pl/

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści