POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Osiągnięcia Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej na rzecz polskich rolników

1. Zwiększenie funduszy UE na polskie rolnictwo, z 30,5 na 34,5 mld euro tj. do kwoty ponad 150 miliardów złotych na lata 2021-2027. Nigdy wcześniej nie było na polskie rolnictwo tak wielkich funduszy.

Według projektu budżetu przygotowanego w 2018 roku przez Komisję Europejską Polska miała otrzymać na rolnictwo 30,5 miliarda euro. Działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności premiera Morawieckiego, a także Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego sprawiły, że kwota ta wzrosła do 4 mld euro – z 30,5 do 34,5 miliarda euro, czyli około 150 mld złotych. Ponad 10 tysięcy złotych na każdy hektar polskiej ziemi rolnej, ponad 100 tysięcy złotych średnio na każde gospodarstwo – to największe fundusze jakie kiedykolwiek trafiły na polską wieś.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje więcej wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, wspieranie krótkiego łańcucha dostaw, sprzedaży bezpośredniej, rolnictwa ekologicznego, dodatkowe fundusze dla rolników dbających o dobrostan zwierząt. To znacznie zwiększa szanse polskiego rolnictwa, opartego na małych i średnich gospodarstwach, pozwala nie tylko na przetrwanie, ale i na rozwój tych gospodarstw.

2. Reforma Wspólnej Polityki rolnej korzystna dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, bardzo dobra dla rolnictwa polskiego.

Komisarz Wojciechowski przeprowadził reformę Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027 i w czerwcu 2021 roku osiągnął polityczne porozumienie dla tej reformy między Parlamentem Europejskim i Radą.

Reforma WPR przewiduje więcej wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, wspieranie krótkiego łańcucha dostaw, sprzedaży bezpośredniej, rolnictwa ekologicznego, dodatkowe fundusze dla rolników dbających o dobrostan zwierząt. To znacznie zwiększa szanse polskiego rolnictwa, opartego na małych i średnich gospodarstwach, pozwala nie tylko na przetrwanie ale i na rozwój tych gospodarstw.

Reforma jest powszechnie uważana za najważniejszą reformę od 30 lat.

3. Wizja rozwoju obszarów wiejskich do 2040 roku – więcej funduszy unijnych dla wsi.

Przygotowana i przeprowadzona przez polskiego Komisarza UE ds. Rolnictwa strategia rozwoju obszarów wiejskich w UE do 2040 roku, zawiera bardzo dobre dla polskiej wsi kierunki wydatkowania unijnych funduszy, w szczególności na wyrównanie różnic rozwojowych między miastem a wsią, większym wsparciu dla samorządów i organizacji wiejskich, rozwój transportu publicznego, dostępność służby zdrowia, edukacji, kultury itp. Ta strategia sprawia, że obszary wiejskie będą preferowane w polityce unijnej i otrzymają znacznie więcej funduszy unijnych niż dotychczas.

4. Skuteczne i dobre dla polskich rolników zarządzanie kryzysem w pandemii.

Z inicjatywy Komisarza ds. Rolnictwa UE ustanowiła „zielone korytarze” dla transportów żywności, artykułów rolnych i zwierząt, preferencje dla ruchu granicznego pracowników sezonowych, wydała szybką zgodę na krajową pomoc publiczną dla sektorów dotkniętych kryzysem, wprowadziła skuteczną interwencję na rynku wołowiny i mleka, wprowadziła ułatwienia dla rolników w składaniu wniosków o płatności, uproszczenie kontroli, przeznaczenie niewykorzystanych funduszy WPR na pomoc rolnikom dotkniętym pandemią – to wszystko bardzo pomogło rolnikom w Polsce i było chwalone w całej Europie. Dzięki temu kryzys wywołany pandemią nie spowodował przerw w dostawach żywności i nie odbił się negatywnie na produkcji rolniczej.

5. Korzystny plan rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Przygotowany i wprowadzony w UE plan rozwoju rolnictwa ekologicznego jest bardzo dobry dla rolnictwa polskiego – dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, które zyskują nowe możliwości rynkowe. Wiele mniejszych gospodarstw nie ma szans konkurując w wyścigu na intensywność produkcji, ale dzięki ekologii otwierają się przed nimi nowe perspektywy.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści