POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

V Forum Kobiet Podkarpacia im. dr Grażyny Gęsickiej „Kobiety w 100-lecie Niepodległości”

                                                                                   Pani

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

Poseł na Sejm RP

            Szanowna Pani Poseł,

            bardzo dziękuję za zaproszenie na V Forum Kobiet Podkarpacia im. dr Grażyny Gęsickiej „Kobiety w 100-lecie Niepodległości”. Nie mogąc wziąć udziału w tym wydarzeniu, tą drogą pozdrawiam wszystkie uczestniczki oraz zaproszonych gości.

            Cieszę się, że Forum wpisało się w kalendarz ważnych spotkań naszego regionu. Uważam bowiem, że każdy głos w sprawach kobiet oraz ich miejsca w życiu społecznym i publicznym, godny jest poparcia.

            Tym bardziej, że obchody stulecia niepodległości naszej Ojczyzny, w szczególny sposób uświadomiły nam, że nie byłoby niepodległej, silnej i demokratycznej Polski bez  zaangażowania pokoleń Polek, które stawiały czoła nie tylko trudnej codzienności w  obliczu zaborów, wojny i opresji, ale także podejmowały się, na równi z mężczyznami, aktywnej walki o wolność.

W ubiegłym roku minęło również sto lat od decyzji, która na trwałe zmieniła kształt polskiego społeczeństwa. Polska była jednym z pierwszych krajów świata, w którym kobiety uzyskały pełnię praw wyborczych. Świadczy to o wyjątkowej dojrzałości – nie tylko ojców niepodległości, lecz także całego społeczeństwa. Dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w  uznaniu dla tych, którzy do takich zmian legislacyjnych się przyczynili, a przede wszystkim dla wielu mądrych, odważnych i zdeterminowanych kobiet walczących o równouprawnienie – ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet.

Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami ogromnych zmian zachodzących w świadomości społecznej, które przełamują stereotypy, dotyczące wizerunku kobiet warto odwoływać się do  tych historycznych doświadczeń. Stanowić one bowiem mogą przyczynek do wielu inspirujących refleksji.

            Korzystając z okazji, chciałbym podziękować organizatorkom podkarpackiego Forum za inicjatywę i trud przygotowania tego cennego przedsięwzięcia. Wszystkim Paniom, które dają przykład jak integrować środowisko i oddawać się swojej pracy z pasją i wielkim zaangażowaniem – przekazuję słowa uznania. Jestem przy tym przekonany, że obecne spotkanie, wzorem poprzednich, będzie doskonałą sposobnością do promowania kreatywnych i aktywnych postaw kobiet, które służą lokalnemu społeczeństwu.

            Życząc Paniom wytrwałości i determinacji w dalszej działalności, łączę wyrazy szacunku.

                                                                                              Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści