POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Uroczystości upamiętniające 70. rocznicę śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora

 

        Pan

        Jan Józef Kasprzyk

        Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

        i Osób Represjonowanych

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

dziękuję za zaproszenie na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora – postaci przez lata zapomnianej wręcz wymazanej z polskiej historii. Obecnie zaś przywracanej powszechnej pamięci Polaków. Majorowi „Zaporze” podobnie jak innym żołnierzom, którzy stawili czoła sowieckiej agresji, należy się cześć i szacunek.

Hieronim Dekutowski nie godził się na totalitarną władzę, na życie w komunistycznym zniewoleniu. Już od 1944 roku podjął nierówną walkę z radzieckim okupantem. Stawką była wolność i suwerenność Ojczyzny, zaś ceną – życie. Jego męstwo i odwaga nie przyniosły mu należnej chwały, lecz niewymowne cierpienie. Śmierć przyszła po miesiącach bezwzględnych i brutalnych przesłuchań, w więziennej celi na Mokotowie. Celem reżimowej władzy było zastraszenie i zniewolenie polskiego społeczeństwa, złamanie ducha wolności oraz niepodległościowych dążeń, zbudowanie życia bez chrześcijańskich i narodowych wartości.

Dziś, musimy uczynić wszystko, by idee okupione cierpieniem na zawsze zapisały się w świadomości teraźniejszych oraz przyszłych generacji. Nie wolno nam popełnić grzechu zapomnienia, a nasza wdzięczność dla tych, którzy bronili niezawisłości państwa powinna być zapisana głęboko w sercu.

Pragnę serdecznie podziękować za przywracanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, a także za upowszechnianie prawdy i wiedzy o nich.

Chyląc czoła oddaję Im należną cześć.

 

 

 

Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści