POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej młodzieżowym organizacjom antykomunistycznym

 Pan dr Jarosław Szarek

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

            

Szanowny Panie Prezesie,

 

wraz ze słowami podziękowania za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej młodzieżowym organizacjom antykomunistycznym pragnę przekazać organizatorom wyrazy wdzięczności za kultywowanie patriotycznej tradycji i przekazywanie jej młodszym generacjom.

Ubiegłoroczne obchody stulecia niepodległości w szczególny sposób podkreśliły ciągłość historyczną, pokazały, że suwerenną i demokratyczną Polskę zawdzięczamy nie jednemu pokoleniu, lecz staraniom wielu. Duży udział w marszu do wolności miały młodzieżowe organizacje antykomunistyczne. Niestety, jest to wciąż mało znany aspekt  drugiej konspiracji. Młodzi ludzie wychowani w duchu niepodległościowych i chrześcijańskich wartości nie poddawali się indoktrynacji, nie godzili się na życie w reżimowym systemie. Za ten bunt zapłacili wysoką cenę. Koniec lat czterdziestych i początek pięćdziesiątych były czasem krwawego terroru wobec młodych antykomunistów.

Uroczyste obchody w Mielcu są hołdem złożonym tym, którzy pozostali wierni swoim ideałom, zaś odsłaniana tablica widomym świadectwem przywracania oraz upowszechniania pamięci o nich.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za edukacyjną aktywność.

  

                                                                                     Z wyrazami szacunku            

 

                                                                                        Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści