POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Uroczystość odsłonięcia pomnika śp. Pawła Wypycha

Pani Małgorzata Wypych

Poseł na Sejm RP

            Szanowna Pani Poseł,

            bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika śp. Pawła Wypycha. Żałuję, że wcześniejsze zobowiązania nie pozwalają mi na udział w tym wydarzeniu.

W pamięci swoich kolegów i znajomych Paweł Wypych zapisał się jako człowiek bardzo pracowity i pełen energii, który z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem podejmował swoje obowiązki. Lubiany i szanowany przez uczestników życia publicznego, uznawany był za polityka wyważonego i rozważnego, a przy tym otwartego na ludzi. Ceniony był za inteligencję, ciekawość świata i ogromną życzliwość.

            Swoim uporem i pracowitością przekonywał zawsze, że nie ma spraw
nie do załatwienia, a swoim entuzjazmem i uczciwością potrafił sobie zjednać wszystkich, także tych, którzy nie podzielali jego poglądów politycznych. Przez całe życie towarzyszyła mu też pasja społecznego działania.

            Paweł Wypych był niewątpliwie postacią, która zapisując różne karty swojego życia, dobrze rozumiała istotę dobra wspólnego. Jako harcerz, samorządowiec, polityk swoją postawą i czynem przekazywał zawsze ważne przesłanie – trzeba z odwagą pracować w  przekonaniu, że nasz wysiłek będzie miał sens największy, gdy służyć będzie dobru innych ludzi.

            Głęboko wierzę, że pomnik w Ossowie nie tylko upamiętniać będzie postać Pawła Wypcha, lecz pozostanie także wyrazem wdzięczności za wszystko, co uczynił w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne i naszej Ojczyzny.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści