POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie

Pani

Teresa Hałas

Przewodnicząca

NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”

Poseł na Sejm RP

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

 

obchody 100-lecia Sejmu Ustawodawczego stały się okazją do wejrzenia w głąb historii parlamentaryzmu i przypomnienia sylwetek posłów. Trzeba podkreślić, że w ławach poselskich zasiadały osoby mocno zaangażowane w lokalne życie społeczne i polityczne.  Ta  szczególna aktywność charakteryzowała nie tylko parlamentarzystów. Społecznicy, wśród których nie brakowało działaczy z Podkarpacia, pracowali na rzecz poprawy życia chłopów oraz przyznania im należnych praw. Kształtowali wśród mieszkańców wsi świadomość narodową. Wskazywali, że chłopi też są  ważną częścią polskiego społeczeństwa oraz  współtwórcami odrodzonej Ojczyzny. Dali  polskiemu rolnikowi to, co najcenniejsze – godność oraz wiarę we  własne możliwości. Te wartości przez pokolenia były pielęgnowane i przekazywane z ojca na syna. Okazały się na tyle silne, że  w  czasach komunizmu rolnicy nie poddali się nacjonalizacji i nie ulegli komunistycznej ideologii.

Zdecydowanym wyrazem przywiązania do patriotycznej oraz chrześcijańskiej tradycji były strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. Zjednoczeni rolnicy otwarcie wystąpili przeciwko reżimowej władzy. Z determinacją walczyli o prawa do  wolności i własności, upominali się o lepsze życie. Protesty zakończyły się wielkim sukcesem – podpisaniem porozumień, które przeszły do historii jako Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie, które otworzyły drogę do rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.

W tym rocznicowym dniu, słowa uznania pragnę skierować do uczestników strajków oraz sygnatariuszy Porozumień, dziękując za odważną postawę.   

 

Z wyrazami szacunku

 

 

     Marek Kuchciński

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści