POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

         Pan

         Jan Józef Kasprzyk

         Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

         i Osób Represjonowanych

 

        Szanowany Panie Ministrze, Szanowni Państwo,

 

na mapie Polski jest wiele miejsc – symboli martyrologii Polaków, którzy walczyli o  wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Budzą one historyczną zadumę, często przywołują bolesne wspomnienia. Jednym z nich jest Willa Jasny Dom w Warszawie. Ta niepozorna kamienica skrywa bolesną i wciąż nie do końca odkrytą historię. Historię naznaczoną torturami, bezmiernym cierpieniem, głodem i pogardą. Jest niemym świadkiem bestialstwa,  które dopiero po latach ukazało najstraszniejszą prawdę o więźniach – żołnierzach niepodległościowego podziemia.

Za miłość do Polski, przywiązanie do niepodległościowej tradycji oraz wierność najwyższym ideałom przyszło im zapłacić ogromną cenę. Mieli odwagę sprzeciwić się narzuconej komunistycznej władzy, stawić czoła wielkiej machinie sowieckiego terroru. Toczyli  walkę do ostatniego tchnienia, bez szans na zwycięstwo, towarzyszyła im jedynie iskierka nadziei, że uda odwrócić się bieg historii. Przez dekady tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych i  ich rodzin były przemilczane, lecz historia upomniała się o  swoich bohaterów.

Słowa podziękowania pragnę skierować do wszystkich, którzy dokładają starań, by przywrócić pamięć i dobre imię bojownikom o wolność i niezawisłość Ojczyzny.  Chciałbym również Fundacji „Willa Jasny Dom” przekazać słowa uznania za pielęgnowanie pamięci o Niezłomnych, za historyczną wrażliwość i dbałość o materialne dziedzictwo.

Chyląc czoła, oddaję część Żołnierzom Niezłomnym.

 

Marek Kuchciński

 

List od marszałka Sejmu odczytał Christian Młynarek, doradca Marka Kuchcińskiego

ChM

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści