POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: 11 listopada daliśmy świadectwo wielkiego przywiązania do historycznego dziedzictwa i łączących polski naród więzi

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Dom Spotkań z Historią w Warszawie podjęły inicjatywę mającą na celu przypomnienie niezwykle skomplikowanej historii naszego narodu i dramatycznej walki o włączenie w obręb odradzającego się w 1918 roku państwa polskiego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Podczas spotkania w przemyskim muzeum opowiadano o traktatach brzeskich, „czwartym rozbiorze Polski”, ogólnonarodowym proteście i bitwie pod Rarańczą; niemieckiej okupacji Europy Środkowo-Wschodniej; konflikcie polskich aspiracji terytorialnych z niepodległościowymi aspiracjami Litwinów, Białorusinów i Ukraińców; burzliwej historii Polskich Korpusów w Rosji, zajęciu Bobrujska i bitwie pod Kaniowem; proklamowaniu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej; wybuchu polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Galicję Wschodnią; powstaniu Samoobrony Litwy i Białorusi oraz walkach o Wilno toczonych na przełomie 1918 i 1919 roku.

Marszałek Sejmu w liście skierowanym do prezesa Zarządu Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów m.in. podziękował za przypomnienie o polskich dążeniach do niezawisłości, o kształtowaniu granic Rzeczypospolitej.

LIST

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści