POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

75. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

Podczas 47. posiedzenia Sejm RP przyjął uchwałę ws. upamiętnienia 75. rocznicy konspiracyjnej organ. wojskowej – Narodowych Sił Zbrojnych. Na dzisiejszym posiedzenie przyjął także ustawę, na mocy której Kombatanci dostaną możliwość zwolnienia z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

W liście do Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych marszałek Sejmu Marek Kuchciński napisał:

 

            Uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych jest okazją do przypomnienia działań jednej z trzech największych organizacji wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Jest również wyrazem szacunku dla ludzi, którzy podjęli trud walki o niepodległość Ojczyzny. To zarazem dowód naszej pamięci o tych, którzy za  wolność i niezawisłość Polski gotowi byli zapłacić cenę najwyższą.

            Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych dopiero po kilkudziesięciu latach zapomnienia doczekali się upamiętnienia i uhonorowania. Ich walka przeciwko Niemcom i Sowietom, ich zbrojny opór i działalność konspiracyjna przeciw reżimowi komunistycznemu sprawiły, że próbowano wykreślić ich zasługi z kart historii. Życiorysy wielu żołnierzy NSZ, Żołnierzy Wyklętych naznaczone zostały brutalnymi prześladowaniami, represjami i uciążliwymi szykanami.

Dlatego właśnie w takich momentach, kiedy cofamy się myślą do tamtych ludzi i  tamtych wydarzeń, pragniemy uczynić wszystko, by idee i wartości okupione cierpieniem i  życiem na stałe wrosły w świadomość obecnych i przyszłych pokoleń. Pamięć jest bowiem spoiwem naszej narodowej tożsamości, a niezłomna postawa obrońców suwerennej Rzeczypospolitej, którzy w czasach terroru i zniewolenia dali wspaniałe dowody męstwa i odwagi, jest naszym wspólnym dziedzictwem i zasługuje na nasz najwyższy szacunek.

            Łączę się zatem z Państwem w tych uroczystych chwilach, wspominając heroizm żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i oddając im należny hołd.

            Cześć i chwała bohaterom!

 

21640323_1636066589782990_2059033607_oDJv9z90XUAAo8As

fot. Marta Olejnik

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści