POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

LIPIEC 2015

KALENDARIUM – LIPIEC 2015

LIPIEC 2015
2 lipiec, czwartek
13:00-16:00
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich
3 lipiec, piątek
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
3lipiec15
4 lipiec, sobota
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
4lipiec15 4lipiec15 2
5 lipiec, niedziela
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
5lipiec15 5lipiec15 2
7 lipiec, wtorek
POSIEDZENIE SEJMU RP
12.00 Prezydium Sejmu
13.00 Konwent Seniorów
13.20 Posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
14:00-16:30 Prowadzenie obrad Sejmu
17:30 Warszawa, Spotkanie z ekspertami poświęcone zagadnieniom polityki zagranicznej
8 lipiec, środa
POSIEDZENIE SEJMU RP
11.00
Warszawa, Spotkanie nt. działalności Przedsiębiorstwa Autosan z Sanoka z udziałem przedstawicieli załogi oraz posłów Bogdana Rzońcy i Andrzeja Adamczyka
13.00

Warszawa, Wizyta kurtuazyjna z okazji zakończenia misji dyplomatycznej w Polsce złoży Ambasador Republiki Słowackiej, JE Pan Vasil GRIVNA

8lipiec15 8lipiec15 2

19.00-00.30
Prowadzenie obrad Sejmu
9 lipiec, czwartek
POSIEDZENIE SEJMU RP
9.00-9:45
Głosowania
13.00-16:00
Warszawa, Spotkanie z przedstawicielami środowisk naukowych i eksperckich
18:00-20:00
Warszawa, Przyjęcie z okazji Święta Państwowego św. Cyryla i Metodego, Dnia Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej i zakończenia misji dyplomatycznej JE Vasila Grivny
21.30-00.30
Prowadzenie obrad Sejmu
10 lipiec, piątek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:00-10:00
COMIESIĘCZNE OBCHODY KU CZCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
8.00 Msza w Kościele Seminaryjnym
9:00-9:20 Składanie wieńca pod Pałacem Prezydenckim
9:30-10:00 Uroczystości na Powązkach Wojskowych
10:00-13:00
Głosowania
16:00-17:00

Olsztyn, Konferencja prasowa oraz spotkanie otwarte (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów), Sala Izby Rzemiosła

10lipiec15

11 lipiec, sobota
17:00-19:30
Ostróda, Spotkanie z mieszkańcami, Dom Polonii
13 lipiec, poniedziałek
18:00-20:00
Białystok, Spotkanie z mężami zaufania i członkami OKW, Sala BSM  
14 lipiec, wtorek
13:00-14:00
Prezydium Sejmu
14:00-15:00
Konwent Seniorów
15 lipiec, środa
12:00 Warszawa, Spotkanie z ekspertami nt. „Europy Karpat”
18.00

Łomża, Spotkanie dla członków OKW i mężów zaufania (Korpus Ochrony Wyborów)

15lipiec15

 
16 lipiec, czwartek
10:30-14:00
Warszawa,, Konferencja Klimatyczna, org. prof. Jan Szyszko; gmach Sejmu RP, Sala Kolumnowa
14:00-15:00
Warszawa, spotkanie z przedstawicielami międzynarodowych firm transportowych
17 lipiec, piątek
18:00-20:00
Rzeszów, Posiedzenie Rady Regionalnej
19 lipiec, niedziela
17:00-19:00

Jasło, Spotkanie otwarte (w ramach Korpusu Ochrony Wyborów); Dom Kultury Kolejarz

19lipiec15

19:00-21:00
Osiek Jasielski, spotkanie otwarte, Dom Kultury
20 lipiec, poniedziałek
14:00-16:00
Prezydium Sejmu
17:00-18:00
Konwent Seniorów
21 lipiec, wtorek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:10- 8:20
Prezydium Sejmu
8:20-9:00
Konwent Seniorów
13:00-17:00
Prowadzenie obrad Sejmu
14:00
Konwent Seniorów
18:00
Konwent Seniorów
22 lipiec, środa
POSIEDZENIE SEJMU RP
9:00-9:10
Głosowania
12:30-16:00
Prowadzenie obrad Sejmu
23 lipiec, czwartek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8:50
Konwent Seniorów
9:00-10:00
Głosowania
23:00-23:59
Prowadzenie obrad Sejmu
24 lipiec, piątek
POSIEDZENIE SEJMU RP
8.10
Prezydium Sejmu
8.30
Konwent Seniorów
9:00-12:00
Głosowania
10:40
Konwent Seniorów
13:30
Warszawa, Spotkanie z ekspertami w spr. Forum Ekonomicznego i Europy Karpat
17:00
Warszawa, Posiedzenie Rady Regionalnej
23:00-3:30
Prowadzenie obrad Sejmu
25-26 lipiec, sobota-niedziela
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJI Z CYKLU „EUROPA KARPAT”, Smerek k/Wetliny;
 
sobota, 25 lipca 2015 r.
10.00 otwarcie Konferencji
Zagadnienia tematyczne Konferencji:
1. Ochrona środowiska w rozwoju zrównoważonym Karpat (surowce, infrastruktura, energetyka, społeczeństwo, klimat)
2. Współczesne oblicza turystyki karpackiej (współpraca gospodarcza, smaki, obyczaje,
dziedzictwo, szlaki, itp.)
3. Góry, które łączą. Karpackie inspiracje. Perspektywy współpracy.
 
14.15 zakończenie Konferencji
 
15:30-19:30 wejście na Połoninę Wetlińską oraz wizytacja schroniska „Chatka Puchatka” i prezentacja Strategii Rozwoju Bieszczadów

25lipiec15
 
28 lipiec, wtorek
9:00-14:00 Przemyśl, dyżur poselski
31 lipiec, piątek
18:00-21:00
Warszawa, 71. rocznica Powstania Warszawskiego, Warszawa
18.00 Uroczysta Polowa Msza Św., Plac Krasińskich
19.00 Apel Poległych, Plac Krasińskich
20.00 Koncert
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści