POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Daniel Obajtek – Prezes Zarządu PKN ORLEN Człowiekiem Roku 2019

W tym roku Rada Forum Ekonomicznego przyznała tytuł Człowieka Roku Danielowi Obajtkowi w okolicznościach, które warto przypomnieć ze względu na liczne precedensy.

Po pierwsze, okoliczności. Forum Ekonomiczne jest najważniejszym projektem gospodarczym i społecznym w III Rzeczypospolitej, a jego dorobek jest niekwestionowanym wkładem w dzieje naszej wolnej, niepodległej i suwerennej Ojczyzny. I w związku z tym wyróżnienia przyznawane na Forum mają szczególne znaczenie.

Po drugie, precedensy. Tegoroczny werdyktKapituły jest wyjątkowy i ważny nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego, ale także przyszłości, bowiem za Człowieka Roku 2019 uznano po raz pierwszy nie polityka, lecz menedżera, Daniela Obajtka, kierującego jedną z największych firm działających w Europie Środkowej, jaką jest PKN Orlen. Ponad 40-osobowa Rada, bardzo politycznie spluralizowana, podjęła decyzję zdecydowaną większością głosów – i to był kolejny precedens, bowiem dotąd od 20 lat rywalizacja wśród zgłaszanych kandydatów była wyrównana.

Ta decyzja wskazuje kierunek myślenia o nadchodzących wyzwaniach, którym możemy sprostać tylko z pomocą państwa kreującego procesy gospodarcze, broniącego ładu społecznego i porządku aksjologicznego.

Spośród wielu cech, które najlepiej charakteryzują Prezesa Obajtka, przywołam cztery: odwagę, kreatywność, zaangażowanie i sukces.

1. Odwaga. Pan Daniel Obajtek to człowiek zorientowany na biznes. Od 6 lutego 2018 roku jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN. Ale jednocześnie jest menedżerem stojącym na gruncie obrony wartości i tradycji, które identyfikujemy jako polskość.

W czasach zdominowanych przez globalizm, rywalizację i integrację trzeba mieć odwagę, żeby nie tylko głosić takie poglądy, ale i uczynić z nich podstawę działania wielkiej firmy. Trzeba mieć odwagę, żeby podjąć się uczestnictwa w kontynentalnej, a nawet globalnej rywalizacji o zasoby niezbędne dla rozwoju niepodległego państwa. Bez nich Polska byłaby skazana na nierównoprawny status w środowisku międzynarodowym, prowadzący do klientelizmu i podporządkowania wobec silniejszych i potężniejszych.

PKN Orlen został dobrze wpisany w politykę zagraniczną Rzeczypospolitej, stając się jej wyjątkowym instrumentem. Dzisiaj bowiem interesy w środowisku międzynarodowym realizuje się nie tylko w wyniku działania klasycznej dyplomacji, ale również dyplomacji parlamentarnej i gospodarczej. W tej ostatniej dziedzinie prezes Obajtek uczynił z PKN Orlen ambasadora spraw polskich.

2. Kreatywność. Dzięki kreatywności prezesa Obajtka, przekładającej się na skuteczną strategię rozwoju firmy, koncern PKN Orlen jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie. Wspiera także polskich sportowców, branżę spożywczą i gastronomiczną.

W prezesie Obajtku należy widzieć autora wielkiego programu rozbudowy i znaczenia inwestycji nie tylko dla dynamicznego rozwoju koncernu, ale także dla całej polskiej gospodarki. W połowie 2018 roku PKN ORLEN rozpoczął realizację największych w historii koncernu inwestycji petrochemicznych, które umożliwią lepszą integrację z segmentem rafineryjnym i większą dywersyfikację przychodów.

Mamy więc do czynienia z programem rozwoju PKN Orlen w kierunku budowy koncernu multienergetycznego, przekraczającego zdecydowanie granice operowania jedynie na rynku paliw. Proces rozpisany jest na poszczególne etapy. Pierwszym już wykonanym było przejęcie Grupy Energa, drugim, realizowanym od 2 lat, jest przejmowanie kapitałowe Grupy Lotos. W Orlenie poprzednicy Prezesa Obajtka od ponad 20 lat planowali taką fuzję, ale dopiero jemu się to udało – precedens. Trzecim, niedawno zapowiedzianym etapem, jest zintegrowanie z koncernem Orlen – PGNiG. Są to decyzje o wyjątkowym znaczeniu strategicznym.

Prezes Daniel Obajtek wielokrotnie podkreślał znaczenie inwestycji dla całej polskiej gospodarki. Z tego przekonania wyłoniła się nowa aktywność PKN Orlen. Chodzi o branżę petrochemiczną i to od razu w skali środkowoeuropejskiej – na Litwie i w Republice Czeskiej. Warto też wymienić będącą przykładem współpracy nauki i biznesu budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, rozbudowę zakładów produkcji nawozów Anwil, zakładu produkcji ekologicznego glikolu propylenowego w Jedliczu oraz instalacji oczyszczania wodoru w Trzebini. Orlen ma w planach także budowę morskich farm wiatrowych oraz  produkcję energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych.

3. Trzecia cecha to zaangażowanie. Prezes Obajtek kierując się właściwym dla nowoczesnego konserwatyzmu solidaryzmem społecznym oraz czerpiąc z własnych doświadczeń samorządowych, wniósł do biznesu odpowiedzialność społeczną. Z PKN Orlen – najważniejszego koncernu państwowego – uczynił podmiot niosący na sobie obowiązek troski o życie społeczne, a przede wszystkim o grupy wymagające pomocy i wsparcia, jak: osoby starsze, ludzie z niepełnosprawnościami, dzieci, rodziny wielodzietne czy środowiska zagrożone w warunkach pandemii. Taka postawa charakteryzuje filantropów.

Jego empatię i wrażliwość społeczną widzieliśmy, kiedy bezzwłocznie produkując i rozpowszechniając niezbędne środki do dezynfekcji, Orlen włączył się w walkę z pandemią.

4. I wreszcie: sukces. Można powiedzieć, że każda firma, w której pojawiał się Daniel Obajtek, była skazana na sukces. Dowodzą tego osiągnięcia podmiotów, którymi kierował: Grupa Energa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a teraz PKN Orlen.

Dlaczego tak się dzieje? Daniel Obajtek to człowiek sukcesu. A takich ludzi potrzebuje Rzeczpospolita – ludzi nawiązujących do wielkiej tradycji osiągnięć naukowych i przemysłowych lat międzywojennych, kiedy to gospodarka rozbudowywana systematycznie, mimo rozlicznych trudów, umacniała państwo.

Potwierdzeniem niech będą tytuły i nagrody przyznane panu prezesowi:

– tytuł „Gwiazda Roku 2020” od czytelników Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”;

– statuetka „Najbardziej Wiarygodnego Prezesa”;

– tytuł „Prezesa roku 2018”;

– Nagroda Prometejska im. Lecha Kaczyńskiego;

– nagroda Wektor 2019, przyznana przez Kapitułę Pracodawców RP;

– laur „Człowiek Wolności 2018”, przyznany przez tygodnik „Sieci”.

Ten zbiór dokonań Daniela Obajtka w pełni uzasadnia decyzję otrzymania tytułu „Człowieka Roku” Forum Ekonomicznego – tytułu niezwykle ważnego w wielu środowiskach, a przede wszystkim w środowisku ludzi biznesu poważnie myślących o państwie i o gospodarce służącej społeczeństwu.

                                        Marek Kuchciński

                                                                       Członek Rady Forum Ekonomicznego

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści