DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Vláda dialógu – stretnutie ministrov s predstaviteľmi Solidarity

Dňa 19. decembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie Tímu pre vypracovanie dohody medzi vládou Poľskej republiky a Národnou komisiou NSZZ „Solidarita“ pod predsedníctvom vedúceho Kancelárie predsedu vlády SR Mareka Kuchcińského. .

Hlavnými témami rokovaní boli:

a) podpora energeticky náročných podnikov;

b) zmeny v energetickej politike krajiny;

c) odmeňovanie v oblasti verejných financií vrátane zmien týkajúcich sa odmeňovania v

rozpočtová oblasť s osobitným dôrazom na vzdelávanie;

d) príspevok do podnikového fondu sociálnych dávok;

e) vylúčenie z minimálnej mzdy príspevku za prácu v zdraviu škodlivých podmienkach,

obzvlášť namáhavé alebo nebezpečné;

f) zmeny vo fungovaní a financovaní domovov dôchodcov;

g) osobitná ochrana pre určité kategórie pracovníkov vrátane odborárov;

h) novely zákona o starobných a invalidných dôchodkoch z Fondu sociálneho poistenia vrátane

učňovské dôchodky.

2. Spolupredsedovia sa dohodli vymenovať:

I. Pracovná skupina pre energetickú politiku;

II. Pracovná skupina pre odmeňovanie vo verejných financiách vrátane zmien

o platoch v rozpočtovej sfére s osobitným dôrazom na vzdelanie (odkaz

vzdelávacia podskupina). Taktiež vylúčenie z minimálnej mzdy príspevku za prácu v

zdraviu škodlivé, obzvlášť zaťažujúce alebo nebezpečné;

III. Pracovná skupina pre dôchodky a invalidné dôchodky vrátane stáží.

3. Zo strany vlády vyššie uvedené pracovné skupiny budú zahŕňať:

I. Pracovná skupina pre energetickú politiku: členovia tímu menovaní:

Minister pre štátne aktíva, minister pre klímu a životné prostredie a minister rozvoja i

technológie;

II. Pracovná skupina pre odmeňovanie: členovia tímu menovaní: ministrom

Financie (vedúca úloha), minister školstva a vedy, minister kultúry a dedičstva

Národného ústavu, ministra rodiny a sociálnej politiky a ministra zdravotníctva;

III. Pracovná skupina pre dôchodky a invalidné dôchodky: člen tímu menovaný ministrom

Rodinná a sociálna politika.

4. Spolupredsedovia tímu môžu po konzultácii pozvať ľudí, aby sa zúčastnili na práci skupín

iných pracovných zástupcov orgánov štátnej správy ako tých, ktorí sú uvedení v bode 3,

inštitúcií alebo organizácií, ako aj špecialistov a odborníkov, ktorých znalosti a skúsenosti

môžu využiť pri plnení svojich úloh.

5. Bolo tiež dohodnuté vytvorenie pracovnej skupiny alebo zvolanie špecializovanej konferencie

demografické výzvy v perspektíve 20-30 rokov. Jeho koncepciu navrhne poslanec

Tím menovaný ministrom rodiny a sociálnej politiky.

6. Člen tímu menovaný ministrom financií analyzuje otázku odpisu

Fond sociálnych dávok.

7. Člen tímu menovaný ministrom rozvoja a technológie analyzuje problematiku

osobitnú ochranu pre určité kategórie pracovníkov vrátane odborových aktivistov.

8. Spolupredseda Družstva za Národnú komisiu NSZZ "Solidarita" informoval

o prebiehajúcich rozhovoroch o zmenách vo fungovaní a financovaní snemovne

Sociálna pomoc.

9. Tím určil dohodou 15. január 2023 ako termín preverenia zistení z r.

stretnutie, ktoré sa uskutoční 19.12.2022.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah