ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Vláda dialogu – setkání ministrů se zástupci Solidarity

Dne 19. prosince se uskutečnilo pracovní jednání Týmu pro vypracování dohody mezi vládou Polské republiky a Národní komisí NSZZ „Solidarita“ za předsednictví vedoucího Kanceláře předsedy vlády Marka Kuchcińského. .

Hlavními tématy jednání byly:

a) podpora energeticky náročných podniků;

b) změny v energetické politice země;

c) odměňování v oblasti veřejných financí, včetně změn týkajících se odměňování v

rozpočtová sféra se zvláštním důrazem na vzdělávání;

d) příspěvek do Podnikového fondu sociálních dávek;

e) vyloučení příspěvku za práci ve zdraví škodlivých podmínkách z minimální mzdy,

zvláště obtížný nebo nebezpečný;

f) změny ve fungování a financování Domovů s pečovatelskou službou;

g) zvláštní ochrana pro určité kategorie pracovníků, včetně odborářů;

h) novely zákona o starobních a invalidních důchodech z Fondu sociálního pojištění včetně

učňovské důchody.

2. Spolupředsedové souhlasili se jmenováním:

I. Pracovní skupina pro energetickou politiku;

II. Pracovní skupina pro odměňování ve veřejných financích včetně změn

týkající se platů v rozpočtové sféře se zvláštním důrazem na vzdělání (odkaz

vzdělávací podskupina). Také vyloučení z minimální mzdy příspěvku za práci v

stavy škodlivé pro zdraví, zvláště zatěžující nebo nebezpečné;

III. Pracovní skupina pro důchody a invalidní důchody včetně důchodů stáží.

3. Ze strany vlády výše uvedené pracovní skupiny budou zahrnovat:

I. Pracovní skupina pro energetickou politiku: členové týmu jmenovaní:

Ministr státních aktiv, ministr pro klima a životní prostředí a ministr rozvoje i

technika;

II. Pracovní skupina pro odměňování: členové týmu jmenovaní: ministrem

Finance (vedoucí role), ministr školství a vědy, ministr kultury a dědictví

Národního ústavu, ministra pro rodinu a sociální politiku a ministra zdravotnictví;

III. Pracovní skupina pro důchody a invalidní důchody: člen týmu jmenovaný ministrem

Rodinná a sociální politika.

4. Spolupředsedové týmu mohou po konzultaci pozvat lidi k účasti na práci skupin

pracovní zástupci jiných orgánů státní správy než uvedených v bodě 3,

instituce nebo organizace, stejně jako specialisté a odborníci, jejichž znalosti a zkušenosti

mohou být použity při plnění svých úkolů.

5. Bylo také dohodnuto zřízení pracovní skupiny nebo svolání specializované konference

demografické výzvy ve výhledu 20-30 let. Jeho koncepci navrhne člen

Tým jmenovaný ministrem pro rodinu a sociální politiku.

6. Člen týmu jmenovaný ministrem financí analyzuje problematiku odpisu pro

Fond sociálních dávek.

7. Člen týmu jmenovaný ministrem rozvoje a technologií analyzuje problematiku

zvláštní ochranu pro určité kategorie pracovníků, včetně odborových aktivistů.

8. Spolupředseda Týmu za Národní komisi NSZZ "Solidarita" informoval

o probíhajících jednáních o změnách ve fungování a financování sněmoven

Sociální pomoc.

9. Tým určil po dohodě termín 15. leden 2023 pro ověření zjištění z r.

zasedání konané dne 19.12.2022.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah