DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Výbory Sejmu: zahraničné veci a ochrana životného prostredia

Na stretnutí Výbor pre zahraničné veci (AFET)) si vypočuli "Informáciu ministra zahraničných vecí a ministra digitalizácie o prioritách poľskej zahraničnej politiky v kontexte dynamických politických, geopolitických a geoekonomických procesov".

V informáciách, ktoré poskytli štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Piotr Wawrzyk a štátny tajomník kancelárie predsedu vlády Marek Zagórski, bolo zdôraznené, že cieľom navrhovanej novely nie je vylúčiť konkrétnych poskytovateľov služieb a technológií, ale len chrániť štát pred tzv. rizikovými poskytovateľmi. Hlavnou zmenou obsiahnutou v novele je zavedenie mechanizmov na posudzovanie dodávateľov a technológií z hľadiska kybernetickej bezpečnosti. Poukázalo sa tiež na to, že takéto právne kroky prijali alebo prijímajú aj iné členské štáty EÚ, ako aj krajiny mimo EÚ, pričom samotný pojem "rizikový poskytovateľ" sa už dlho používa v dokumentoch inštitúcií EÚ vrátane Európskej komisie. Bolo zdôraznené, že novela by sa mala chápať ako nástroj, ktorý umožní zákonným spôsobom reagovať na hrozby, ktoré môžu vzniknúť vo fáze výberu poskytovateľa služieb, ale aj počas následného používania sietí IKT.

Predseda SZA Marek Kuchciński

Počas Výbor pre životné prostredie, prírodné zdroje a lesníctvo (OSZ) boli prezentované informácie o činnosti štátneho podniku Lesy SR.

Poslanci Európskeho parlamentu sú znepokojení stavom lesov v Karpatoch vrátane Przemyského podhoria, kde sa množia správy o výrube starých stromov. Hlavným záujmom je zachovať čo najviac plôch starých lesov, ako aj lokalít, ktoré sa v budúcnosti môžu stať chránenými a cennými prírodnými oblasťami.

Ministerstvo životného prostredia okrem iného zdôraznilo, že - LP je moderná a efektívna organizácia rešpektujúca tradície a úspechy predchádzajúcich generácií - Založená v roku 1924 - Má 430 lesných obvodov, 26 373 zamestnancov, z toho 17 648 v lesníckej službe, ktorí spravujú 77% lesov v Poľsku (7,6 milióna hektárov) - Lesné porasty tvoria 29,6% rozlohy Poľska - Štátne lesy vysadia ročne 500 miliónov stromov - Dodávajú 90% dreva spotrebovaného poľským priemyslom.

Štátne lesy každoročne vyčleňujú veľké finančné prostriedky na realizáciu úloh, ktoré sú dôležité pre spoločnosť a štát. Na dotovanie výstavby, opráv a modernizácie miestnych verejných komunikácií poskytli Štátne lesy v rokoch 2016-2018 viac ako 211 mil. V roku 2019 však bolo na tento účel vyčlenených 73 miliónov PLN.  

Medzi najdôležitejšie výzvy, ktorým štátne lesy čelia, patrí ochrana lesov pred dôsledkami klimatických zmien, t. j. pred požiarmi, odumieraním lesov, prírodnými katastrofami, chorobami lesov, ako aj realizácia programov na ochranu a obnovu chránených, ohrozených druhov živočíchov.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah