DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Regulačné právomoci

  • zvolávanie zasadnutí Sejmu,
  • predsedá rozpravám Sejmu,
  • zabezpečuje hladký a včasný priebeh práce Parlamentu a jeho orgánov,
  • riadenie práce predsedníctva Sejmu (tvorí ho predseda a podpredsedovia Sejmu),
  • zvolávať konvent seniorov Sejmu a viesť jeho zasadnutia (konvent tvoria predseda a podpredsedovia Sejmu, ako aj predsedovia alebo podpredsedovia parlamentných klubov a krúžkov),
  • vykonávanie záležitostí týkajúcich sa vzťahov so Senátom, parlamentmi iných krajín a inštitúcií a iných.
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah