DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Likvidácia po likvidácii. Vystupuje poslanec Kuchciński

 

Poslanec Marek Kuchciński zaslal ministrovi financií poslanecký dotaz v súvislosti s informáciami o zmenách (likvidácii?) v energetických regiónoch Przemyśl a Przeworsk. Dotaz znie: "V správe, ktorú vypracovalo predstavenstvo spoločnosti PGE Dystrybucja S.A. Pobočka Zamość Projekt optimalizácie práce v okresoch a energetických pracoviskách v PGE Dystrybucja S. A. Plánuje sa likvidácia energetických regiónov v Przemyśli a Przeworsku a ich transformácia na energetické pošty.

 

V súčasnej podobe tieto okresy pracujú v prospech miestnej komunity a spolupracujú s miestnymi samosprávnymi jednotkami v regióne. Zabezpečujú energetickú bezpečnosť obyvateľov, podnikateľov a inštitúcií pôsobiacich na ich území. Preto sa proti snahe o transformáciu okresov postavili okrem iných aj samosprávy a odbory. Rozšírený je aj pocit marginalizácie miest v Podkarpatskom vojvodstve a ich obyvateľov. Dostal som stanoviská a listy k tejto otázke od mnohých miestnych orgánov, v ktorých jednoznačne vyjadrujú svoj protest proti tejto reštrukturalizácii.

 

Dôsledkom zatvorenia energetických regiónov Przemyśl a Przeworsk bude strata mnohých pracovných miest. K nezamestnaným sa pridajú aj vyradení kvalifikovaní odborníci. To bude mať za následok ďalšie zníženie životnej úrovne obyvateľov, ktorá je už teraz v porovnaní s inými časťami Poľska nízka.

 

Uvedené plány vyvolávajú veľké obavy obyvateľov, ktorí sú znepokojení dlhším časom reakcie spoločnosti na poruchy. Koniec koncov, čas potrebný na dosiahnutie miesta poškodenia elektrickej siete sa predĺži.

 

V súvislosti s vyššie uvedenou záležitosťou by som chcel vyzvať ministra, aby zachoval súčasnú štruktúru spoločnosti PGE Dystrybucja S.A. v týchto lokalitách Žiadam tiež o odpoveď na otázky týkajúce sa počtu zamestnancov v energetických regiónoch Przemyśl a Przeworsk. Žiadam tiež o odpoveď na tieto otázky: Koľko zamestnancov je zamestnaných v energetických regiónoch Przemyśl a Przeworsk? Koľko domácností je zásobovaných energiou prostredníctvom týchto okresov? S koľkými dodávateľmi na Podkarpatsku tieto okresy spolupracujú?"

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah