ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Likvidace po likvidaci. Vystupuje poslanec Kuchciński

 

Poslanec Marek Kuchciński zaslal ministru financí poslanecký dotaz v souvislosti s informacemi o změnách (likvidacích?) v energetických regionech Przemyśl a Przeworsk. Dotaz zní: "Ve zprávě vypracované představenstvem společnosti PGE Dystrybucja S.A. Pobočka Zamość Projekt optimalizace práce v okresech a energetických poštách ve společnosti PGE Dystrybucja S. A. Plánuje se likvidace energetických regionů v Przemyślu a Przeworsku a jejich přeměna na energetické pošty.

 

V současné podobě tyto okresy pracují ve prospěch místní komunity a spolupracují s místními samosprávnými celky v regionu. Zajišťují energetickou bezpečnost obyvatel, podnikatelů a institucí působících na jejich území. Proto se proti snaze o transformaci okresů staví mimo jiné obecní samosprávy a odbory. Rozšířený je také pocit marginalizace měst v Podkarpatském vojvodství a jejich obyvatel. Obdržel jsem stanoviska a dopisy k této otázce od mnoha místních orgánů, v nichž je jednoznačně vyjádřen jejich protest proti této restrukturalizaci.

 

Důsledkem uzavření energetických regionů Przemyśl a Przeworsk bude ztráta mnoha pracovních míst. Mezi nezaměstnané přibudou nedostatkoví kvalifikovaní odborníci. To povede k dalšímu snížení životní úrovně obyvatel, která je již nyní ve srovnání s jinými částmi Polska nízká.

 

Výše uvedené plány velmi znepokojují obyvatele, kteří se obávají delších reakčních dob společnosti na poruchy. Koneckonců, doba potřebná k dosažení místa poškození elektrické sítě se prodlouží.

 

V souvislosti s výše uvedenou záležitostí bych rád apeloval na ministra, aby zachoval současnou strukturu společnosti PGE Dystrybucja S.A. v následujících lokalitách Dále žádám o odpověď na otázky týkající se počtu zaměstnanců v energetických regionech Przemyśl a Przeworsk. Dále žádám o odpověď na následující otázky: Kolik zaměstnanců je zaměstnáno v energetických regionech Przemyśl a Przeworsk? Kolik domácností je zásobováno energií prostřednictvím těchto okresů? S kolika dodavateli na Podkarpatsku tyto okresy spolupracují?"

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah