Ako v pondelok pre agentúru PAP uviedla hovorkyňa Národnej prokuratúry, prokurátorka Ewa Bialiková, zo zistení prokuratúry vyplýva, že presunutie zasadnutia "bolo nevyhnutné na zabezpečenie hladkého chodu Sejmu a zástupcovia všetkých strán Sejmu a strán, ktoré nie sú pridružené, mali plnú slobodu zúčastniť sa na zasadnutí".

"Varšavská okresná prokuratúra rozhodla o zastavení vyšetrovania z dôvodu absencie znakov trestného činu a nevykonania skutkov uvedených v oznámeniach." - dodala.

Vyšetrovanie prebiehalo od 19. decembra minulého roka. Týkala sa prekročenia právomocí, neplnenia úradných povinností a konania na úkor verejného záujmu zo strany verejných činiteľov. Oznámenie v tomto prípade predložili okrem iných aj spoločnosti PO a Nowoczesna.

Ide o zasadnutie Sejmu v piatok 16. decembra 2016. V nadväznosti na plány obmedziť prácu novinárov v Sejme a vylúčenie jedného z poslancov PO Michala Szczerbu zo zasadnutia začala opozícia blokovať rokovaciu sálu Sejmu. Predseda Sejmu Marek Kuchciński pokračoval v zasadnutí v stĺpcovej sále, kde sa okrem iného hlasovalo o zákone o rozpočte na rok 2017. Opozícia neskôr tvrdila, že tieto hlasovania boli nezákonné, okrem iného aj preto, že neboli uznášaniaschopné.

Prokuratúra však zhodnotila, že na všetkých hlasovaniach v rokovacej sále, vrátane hlasovania o zákone o rozpočte, "sa zúčastnil dostatočný počet poslancov - 236 až 237 - takže tzv. kvórum bolo zabezpečené".

"Dokazujú to záznamy o hlasovaní, ktorých hodnovernosť potvrdili výpovede svedkov konfrontované so záznamami z priemyselných kamier, ako aj písomné vyhlásenia poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaniach. Nezistilo sa, že by hlasovali neoprávnené osoby," dodal Bialik.

Z odôvodnenia rozhodnutia o prerušení, ako konštatoval PAP, tiež vyplýva, že podľa názoru prokurátorov bolo vylúčenie poslanca PO zo zasadnutia zákonné a predseda Sejmu "v tomto prípade postupoval v súlade s rokovacím poriadkom". Bolo konštatované, že počas rozpravy "mnohí poslanci pod zámienkou predkladania formálnych návrhov a kladenia otázok predniesli vyhlásenia, ktoré nesúviseli s prerokúvanou témou, čím vyvolali výkriky z pléna a narušili prácu Sejmu".

"Počas vystúpenia poslanca Michala Szczerbu predseda parlamentu dvakrát upozornil na to, že jeho správanie narúša priebeh rokovania Sejmu, a uviedol, že poslanec bráni v rokovaní. Napriek tomu poslanec pokračoval vo výrokoch, ktoré neboli v súlade so slávnostným charakterom Sejmu, čím porušil rokovací poriadok Sejmu," - bolo konštatované.

V súvislosti s presunom samotnej schôdze prokuratúra uviedla, že predseda parlamentu nemohol viesť schôdzu v pléne z dôvodu blokovania rečníckeho pultu a predsedníckeho kresla približne 100 poslancami PO, Nowoczesnej a PSL. Poukázal na to, že tým "porušil ustanovenia zákona o výkone mandátu poslanca a senátora a rokovacieho poriadku Sejmu".

"Predseda parlamentu mohol vyzvať predsednícku gardu, aby násilím odstránila poslancov blokujúcich rečnícky pult a predsednícku stoličku, čo by viedlo k eskalácii protestu a narušeniu slávnostného priebehu schôdze parlamentu, alebo mohol presunúť rokovanie, čo aj urobil," zdôvodnil.

Podľa prokurátorov bol preto predseda parlamentu "nielen oprávnený, ale aj povinný presunúť rokovanie z pléna na iné miesto".

"Tým, že by dovolil, aby bol Sejm paralyzovaný niektorými poslancami, ktorí narúšajú rokovanie, by sa vystavil obvineniu z neplnenia povinností, ktoré mu ukladá Ústava Poľskej republiky a rokovací poriadok Sejmu." - zdôraznil. Upozornil tiež, že stĺpová sieň sa na tento účel využívala už v auguste 2010, a to z dôvodu rekonštrukcie plenárnej sály.

"Všetci poslanci mali plnú slobodu zúčastniť sa na zasadnutí Sejmu, ktoré sa presunulo do stĺpovej siene. Boli tiež riadne informovaní, že po prestávke sa bude pokračovať v rokovaní. Informáciu o obnovení zasadnutia o 21.30 h v stĺpcovej sále dostali prostredníctvom textových správ a správa v tomto zmysle bola zobrazená aj na elektronickej tabuli v plenárnej sále," dodala.

Prokurátori sa odvolávali na prítomnosť v miestnosti, okrem iných, poslancov PO Joanny Muchovej, Slawomira Nitrasa, Agnieszky Pomaskej, Elżbiety Radziszewskej, Cezaryho Tomczyka a okrem iných aj Jerzyho Meysztowicza z Nowoczesnej a Piotra Liroy-Marca (vtedy Kukiz'15).

Zdôraznilo sa, že zástupcovia iných klubov neboli vpustení do Stĺpovej siene len "pred obnovením rokovania", pretože "sa tam konalo zasadnutie poslaneckého klubu Právo a spravodlivosť".

Prokuratúra tiež nezistila, ako to zistil PAP, "že by na prezenčnej listine na zasadnutí Sejmu boli uvedené osoby, ktoré sa na zasadnutí nezúčastnili".

PAP

Foto: PAP, Gzell