După cum a declarat luni pentru PAP purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Naționale, procurorul Ewa Bialik, concluziile procurorilor arată că mutarea sesiunii "a fost necesară pentru a asigura buna desfășurare a lucrărilor Sejmului, iar reprezentanții tuturor partidelor din Sejm și ai partidelor neasociate au avut libertatea deplină de a participa la sesiune".

"Procuratura districtului Varșovia a decis să întrerupă ancheta, din cauza lipsei elementelor constitutive de infracțiune și a neîndeplinirii faptelor indicate în notificări". - a adăugat ea.

Ancheta era în curs de desfășurare din 19 decembrie anul trecut. Acesta se referea la depășirea atribuțiilor, la neîndeplinirea obligațiilor oficiale și la acțiunile în detrimentul interesului public ale funcționarilor publici. Notificarea în acest caz a fost transmisă, printre alții, de PO și Nowoczesna.

Aceasta se referă la ședința Sejm de vineri, 16 decembrie 2016. În urma planurilor de restricționare a activității jurnaliștilor în Sejm și a excluderii unui deputat PO, Michal Szczerba, de la ședință, opoziția a început să blocheze tribuna Sejm-ului. Președintele Sejm-ului, Marek Kuchciński, a reluat ședința în Sala Coloanelor, unde a avut loc un vot, printre altele, asupra Legii bugetului pe 2017. Ulterior, opoziția a susținut că aceste voturi au fost ilegale din cauza, printre altele, a lipsei de cvorum.

Cu toate acestea, Parchetul General a apreciat că la toate voturile desfășurate în Sala Coloanelor, inclusiv la Legea bugetului, "un număr suficient de parlamentari - între 236 și 237 - au participat la decizie, astfel încât a fost asigurat așa-numitul cvorum".

"Acest lucru este dovedit de procesele verbale de vot, a căror fiabilitate a fost confirmată de declarațiile martorilor confruntați cu înregistrările CCTV, precum și de declarațiile scrise ale parlamentarilor care au participat la vot. Nu s-a constatat că au votat persoane neautorizate", a adăugat Bialik.

De asemenea, din justificarea deciziei de întrerupere, așa cum a constatat PAP, rezultă că, în opinia procurorilor, excluderea deputatului PO de la ședință a fost legitimă, iar președintele Sejm-ului "a acționat în conformitate cu regulile de procedură în acest caz". S-a constatat că, în timpul dezbaterilor, "numeroși deputați, sub pretextul ridicării de moțiuni formale și al adresării de întrebări, au făcut declarații care nu aveau legătură cu subiectul în discuție, cu care au provocat strigăte din sală și au perturbat activitatea Sejm-ului".

"În timpul discursului deputatului Michal Szczerba, președintele Parlamentului a atras de două ori atenția asupra faptului că comportamentul acestuia perturba lucrările Sejm-ului și a declarat că deputatul împiedica desfășurarea lucrărilor. În pofida acestui fapt, parlamentarul a continuat să facă declarații care nu erau în concordanță cu solemnitatea Sejmului, încălcând regulamentul de procedură al Sejmului", a mai spus acesta. - s-a luat act.

Referindu-se la transferul sesiunii în sine, acuzarea a declarat că președintele nu a putut conduce sesiunea în plenul Parlamentului din cauza blocării tribunei Sejm și a scaunului președintelui de către aproximativ 100 de deputați PO, Nowoczesna și PSL. S-a arătat că acest lucru "a încălcat prevederile Legii privind exercitarea mandatului de deputat și senator și ale Regulamentului de procedură al Sejm".

"Președintele ar fi putut chema garda președintelui pentru a îndepărta cu forța parlamentarii care blocau tribuna și scaunul președintelui, ceea ce ar fi dus la o escaladare a protestului, subminând solemnitatea Sejmului, sau ar fi putut muta dezbaterile, ceea ce a și făcut", a motivat acesta.

Potrivit procurorilor, președintele Parlamentului era, prin urmare, "nu numai îndreptățit, ci și obligat să mute lucrările din sala de plen în altă locație".

"Permițând ca Sejm-ul să fie paralizat de unii deputați care perturbă lucrările, el s-ar expune acuzației de neîndeplinire a îndatoririlor care îi sunt impuse de Constituția Republicii Polone și de regulamentul de procedură al Sejm-ului". - a subliniat. De asemenea, a fost subliniat faptul că sala cu coloane a fost deja utilizată în acest scop în august 2010, din cauza lucrărilor de renovare a sălii plenare.

"Toți deputații au avut deplina libertate de a participa la ședința Sejm-ului mutat în Sala Coloanelor. Aceștia au fost, de asemenea, informați în mod corespunzător că lucrările vor fi reluate după pauză. Aceștia au fost informați despre reluarea sesiunii la ora 21.30 în Sala Coloanelor prin SMS-uri, iar un mesaj în acest sens a fost afișat și pe panoul electronic din sala de plen", se mai arată în comunicat.

Procurorii s-au referit la prezența în sală, printre alții, a deputaților PO Joanna Mucha, Slawomir Nitras, Agnieszka Pomaska, Elżbieta Radziszewska, Cezary Tomczyk și, printre alții, Jerzy Meysztowicz de la Nowoczesna și Piotr Liroy-Marc (pe atunci Kukiz'15).

S-a subliniat faptul că reprezentanții altor cluburi nu au fost lăsați să intre în Sala Coloanelor decât "înainte de reluarea lucrărilor", deoarece "acolo avea loc o ședință a clubului parlamentar Lege și Justiție".

De asemenea, parchetul nu a constatat, așa cum a constatat PAP, "că pe lista de prezență la ședința Sejm-ului au fost incluse persoane care nu au participat la ședință".

PAP

Foto: PAP, Gzell