DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

List predsedu Sejmu pri príležitosti vysvätenia a otvorenia prvej farskej fotovoltaickej inštalácie v Poľsku

Páter Krzysztof Kwieciński

Farár farského kostola

Panna Mária Čenstochovská

v Iskrzynii

 

Pán Kazimierz Jaworski

Predseda správnej rady siete

Solar Energy Parks Ltd.

 

Reverend Monsignor, vážený pán predseda,

 

Chcel by som vám úprimne poďakovať za pozvanie na jedinečnú slávnosť - posvätenie a otvorenie prvej farskej fotovoltaickej inštalácie v Poľsku. So záujmom a radosťou som prijal informácie o využívaní inovatívnych foriem energie v Iskrzynii.

Chcel by som vyjadriť veľké uznanie iniciátorom a všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto projektu. Ide o mimoriadne dôležitý projekt nielen z ekologického hľadiska, ale aj zo sociálneho a komunitného hľadiska.

Svätý Ján Pavol II. vo svojom učení venoval veľkú pozornosť problémom ochrany prírodného a ľudského prostredia. Ukázal, že tieto dva rozmery sa navzájom nevylučujú, ale sú rovnako dôležité a dopĺňajú sa. Opakovane zdôraznil, že starostlivosť o prírodu je povinnosťou všetkých ľudí, pretože postupná degradácia a znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia prináša obyvateľom Zeme rovnaké negatívne dôsledky. Dôrazne vyzval ľudí, aby podnikli spoločné kroky na zastavenie ničenia prírodných zdrojov.

Projekt farských fotovoltaických zariadení je v súlade s posolstvom svätého Jána Pavla II., zatiaľ čo jeho realizácia v Iskrzynii je prejavom zodpovednosti a starostlivosti celého miestneho spoločenstva o zachovanie prírodného dedičstva. Som presvedčený, že fotovoltaická inštalácia prispeje k rozvoju Iskrzyna a posilneniu väzieb v komunite.

Srdečne vás pozdravujem a posielam vám srdečné pozdravy.

 

 

 

Marek Kuchciński

 

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah