ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Dopis předsedy Sejmu u příležitosti vysvěcení a otevření první farní fotovoltaické instalace v Polsku

Páter Krzysztof Kwiecinski

Farář farního kostela

Panna Maria Čenstochovská

v Iskrzynii

 

Pan Kazimierz Jaworski

Generální ředitel sítě

Solar Energy Parks Ltd.

 

Velebný pane faráři, vážený pane předsedo,

 

Rád bych vám upřímně poděkoval za pozvání na jedinečnou slavnost - vysvěcení a otevření první farní fotovoltaické instalace v Polsku. Informace o využívání inovativních forem energie v Iskrzynii jsem přijal se zájmem a radostí.

Rád bych poděkoval iniciátorům a všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Jedná se o mimořádně důležitý projekt, a to nejen z ekologického, ale i sociálního a komunitního hlediska.

Svatý Jan Pavel II. věnoval ve svém učení velkou pozornost problematice ochrany přírodního a lidského prostředí. Ukázal, že tyto dva rozměry se vzájemně nevylučují, ale jsou stejně důležité a doplňují se. Opakovaně zdůraznil, že péče o přírodu je povinností všech lidí, protože postupná degradace a znečišťování půdy, vody a ovzduší má stejně negativní důsledky pro obyvatele Země. Důrazně vyzval ke společné akci, která by zastavila ničení přírodního bohatství.

Projekt farních fotovoltaických instalací je v souladu s poselstvím svatého Jana Pavla II. a jeho realizace v Iskrzynii je výrazem odpovědnosti a zájmu celé místní komunity o zachování přírodního dědictví. Jsem přesvědčen, že fotovoltaická instalace přispěje jak k rozvoji Iskrzynie, tak k posílení komunitních vazeb.

Srdečně vás zdravím a připojuji se k vyjádření úcty.

 

 

 

Marek Kuchciński

 

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah