DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Návšteva predsedu poľského Sejmu v Prahe

Stretnutie s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky

O medziparlamentnej spolupráci a súčasnej situácii v Európe diskutovali predseda Sejmu Marek Kuchciński a predseda českej Poslaneckej snemovne Jan Hamáček. Na stretnutí sa okrem iných zúčastnili aj Izabela Kloc, predsedníčka Výboru pre záležitosti Európskej únie, Grzegorz Janik, vedúci česko-poľskej parlamentnej skupiny, a Grazyna Bernatowicz, poľská veľvyslankyňa v Českej republike. To bol prvý bod programu dnešnej návštevy Vltavy.

Počas stretnutia politici diskutovali o bilaterálnych vzťahoch medzi poľským Sejmom a českou Poslaneckou snemovňou. Predseda Sejmu zdôraznil, že Česká republika je pre Poľsko už roky jedným z najdôležitejších politických partnerov. - Existuje veľa tém na stretnutia a spoluprácu - povedal predseda Kuchciński. Zdôraznil tiež, že Poľsko sa na Českú republiku pozerá z historického hľadiska. - Práve vďaka Čechom sa Poľsko pred jedenástimi storočiami stalo jednou z krajín kresťanskej Európy," povedal predseda Sejmu. Ako dodal, pre Poľsko je to dôležitá udalosť. Predseda parlamentu tiež pozval prezidenta na aprílové oslavy 1050. výročia krstu Poľska v Poznani. Marek Kuchciński uviedol, že ide o prvé oslavy, ktoré poľský štát organizuje spolu s cirkvou.

Rokovania sa týkali aj otázky spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny (V4). Ako zdôraznil predseda Kuchciński, Poľsku záleží na posilnení vzťahov v tomto formáte. Predseda navrhol, aby poslanecké snemovne krajín V4 posilnili vzájomné vzťahy aj na úrovni výborov alebo tímov. Takéto orgány, ako sú napríklad výbory Vyšehradskej skupiny, by podľa predsedu parlamentu Kuchcińského mohli zlepšiť výmenu informácií medzi parlamentmi jednotlivých krajín. Politici diskutovali aj o súčasnom českom predsedníctve Vyšehradskej skupiny. Predseda Hamáček predstavil navrhované témy na ďalšie stretnutie v rámci skupiny. Poľsko prevezme predsedníctvo skupiny v júli tohto roku a, ako zdôraznil predseda Sejmu, bude pokračovať v úsilí o užšiu spoluprácu.

Politici diskutovali aj o aktuálnych európskych otázkach vrátane migračnej krízy a hrozieb pre schengenský priestor. Ako bolo zdôraznené, odpovede na tieto výzvy by sa mali hľadať v rámci posilnenej spolupráce krajín V4. - Ak budeme hovoriť spoločným hlasom, môžeme mať väčší vplyv na stabilizáciu situácie v Európe - povedal predseda Kuchciński. Zdôraznil tiež, že Poľsko a Česká republika majú v mnohých európskych otázkach podobné postoje.

Na stretnutí sa riešili aj otázky týkajúce sa zlepšenia komunikácie vrátane infraštruktúry medzi krajinami strednej a východnej Európy.

Šéfovia poľskej a českej komory počas stretnutia rokovali aj o možnosti zorganizovať ďalšie spoločné zasadnutie predsedníctiev Sejmu a Poslaneckej snemovne. Predbežne bol navrhnutý na začiatok júna tohto roku. Prvé stretnutie v rámci tohto bilaterálneho vzorca sa uskutočnilo minulý rok v Gdansku. Cieľom stretnutí je okrem iného prehĺbiť dialóg medzi oboma komorami a diskutovať o aktuálnych otázkach.

Po zasadnutí sa predseda Sejmu zapísal do pamätnej knihy.

Počas spoločnej tlačovej konferencie, na ktorej bolo zhrnuté stretnutie, maršal Kuchciński zdôraznil, že je veľmi spokojný so stretnutím s predsedom Hamáčkom. Dodal, že Česká republika je pre Poľsko jedným z najdôležitejších partnerov - susedov po mnoho generácií. Dodal, že v prospech takejto spolupráce hovoria také aspekty ako spoločná história, susedstvo a geografická poloha.

Poľská delegácia sa stretla aj so zástupcami česko-poľskej parlamentnej skupiny priateľstva. - Naše stretnutie má priateľský charakter," povedal počas rokovaní predseda skupiny Václav Klučka. Poznamenal, že táto skupina je najväčšia v histórii Parlamentu a v súčasnosti má 27 členov. Dodal, že mnohí z nich pochádzajú z pohraničných oblastí. Pán Kluczka tiež zdôraznil, že členovia skupiny pracujú v mnohých rôznych výboroch, vďaka čomu je bilaterálna spolupráca s Poľskom viacrozmerná.

Delegácie rokovali aj o oslavách výročia prijatia kresťanstva v Poľsku. Ako zdôraznil pán Kluczka, aj parlamentná skupina má záujem zúčastniť sa na tomto významnom podujatí.

Grzegorz Janik, predseda identického výboru v poľskom Sejme, uviedol, že poľsko-česká parlamentná skupina bola založená 26. februára 2016 ako jedna z prvých v novom volebnom období Sejmu. Ako zdôraznil, bude podporovať aktivity v oblasti európskej politiky, veľké národné projekty ako Via Carpathia a kanál Odra - Labe - Dunaj a pracovať na posilnení vzájomných vzťahov vrátane hospodárskych a kultúrnych.

Stretnutie s predsedom českého Senátu

Počas návštevy českej metropoly sa predseda Sejmu Marek Kuchciński a jeho delegácia stretli aj s predsedom českého Senátu Milanom Štěchom.

Počas rozhovorov politici vyjadrili spokojnosť s veľmi dobrými poľsko-českými vzťahmi. Ako zdôraznil maršal Kuchciński, vzťahy medzi našimi krajinami sú prioritné a strategické. - Poľsko a Českú republiku spájajú spoločné korene - povedal predseda parlamentu.

V súvislosti s aktuálnymi témami politici diskutovali o infraštruktúrnych projektoch, najmä o investíciách. - Je vhodné, aby naše parlamenty podporovali politiku našich vlád, aby mohli čo najskôr dokončiť už začaté projekty, - povedal predseda parlamentu.

O spolupráci v rámci Vyšehradskej skupiny rokovali aj delegácie poľského Sejmu a českého Senátu. Predseda Sejmu zdôraznil, že tvárou v tvár súčasnej kríze je najdôležitejšia zodpovednosť za budúcnosť a bezpečnosť občanov. Ako zdôraznil, vďaka nášmu susedstvu je poľsko-česká spolupráca v rámci Vyšehradskej skupiny prirodzená.

Na stretnutí sa hovorilo aj o aktuálnych otázkach európskej politiky vrátane migračnej krízy. Predseda Milan Štěch zdôraznil, že ho teší, že aj Poľsko a Česká republika v tejto otázke vystupujú jednotne.

Česká strana tiež zdôraznila, že v európskych otázkach by mali národné parlamenty viac využívať nástroje, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva, vrátane napríklad postupu oranžovej karty. Zdôraznilo sa, že je dôležité dodržiavať prijaté rozhodnutia.

Delegácie tiež vyjadrili spokojnosť s existujúcou spoluprácou na úrovni Výboru pre záležitosti Európskej únie. Vymenili si tiež názory na budúcnosť EÚ a možné zmeny jej štruktúr v prípade možného vystúpenia Veľkej Británie z Únie.

Stretnutie s Poloniou

Predseda Sejmu Marek Kuchcinski sa počas svojej návštevy Prahy stretol na poľskom veľvyslanectve so zástupcami českej poľskej komunity.

Predseda parlamentu poďakoval Poliakom za udržiavanie väzieb s poľským jazykom a kultúrou a za prácu, ktorú vykonávajú pre poľskú komunitu v Českej republike. Marek Kuchciński zdôraznil, že poľsko-české vzťahy by mohli byť vzorom v strednej a východnej Európe. - Veľmi radi by sme podporili všetky vaše aktivity, - povedal maršal. Zároveň dodal, že by rád hovoril o otázkach dôležitých pre poľskú komunitu. - Je našou povinnosťou podporovať Poliakov aj v zahraničí - zdôraznil Marek Kuchciński.

Počas spoločného rozhovoru zástupcovia poľskej komunity v Českej republike hovorili o poľskom školstve. - Je to pre nás dôležitá otázka kvôli budúcnosti našej menšiny - zdôraznili. Poliaci zo Zaolzia rozprávali aj o projektoch realizovaných pre školákov, vrátane "Zelenej školy pri Baltskom mori".

Počas stretnutia sa diskutovalo aj o otázkach týkajúcich sa činnosti a problémov poľských médií. V Českej republike vychádzajú dva hlavné tituly v poľštine: mesačník "Zwrot" a "Głos Ludu". Obe sú čiastočne podporované z prostriedkov ministerstva kultúry. Vydavatelia požiadali predsedu Sejmu o podporu pri získavaní nových finančných prostriedkov na dotovanie organizačných štruktúr.

Účastníci tiež upozornili na kultúrne aktivity, ktoré tiež potrebujú väčšiu finančnú podporu. Ako bolo zdôraznené počas diskusie, kultúra je dôležitým spojivom medzi spoločnosťami a významným informačným kanálom. Zdôraznilo sa tiež, že šírenie kultúry a tradícií je investíciou do budúcnosti.

Zástupcovia Poľskej podnikateľskej organizácie hovorili o svojich aktivitách pre poľské firmy a podnikateľov v Českej republike. Zdôraznili, že sa starajú o dobrý obraz poľského podnikania, Poľska a Poliakov - organizujú športové turnaje a neformálne stretnutia podnikateľov.

Stretnutie bolo tiež príležitosťou na rozhovor o každodennom živote a problémoch Poliakov žijúcich v pohraničných oblastiach.

Podľa údajov poľského veľvyslanectva v Prahe, Česká republika - na základe sčítania obyvateľstva v roku 2011 - takmer 40 000 ľudí sa prihlásilo k poľskej národnosti a viac ako 18 000 malo poľské občianstvo. V tom čase sa takmer 50 000 ľudí prihlásilo k poľštine ako k svojmu materinskému jazyku. Poliaci žijú v Českej republike najmä v Zaolží.

Poliaci sú druhou najväčšou národnostnou menšinou v Českej republike a majú zastúpenie v Rade pre národnostné menšiny. Práva menšín v krajine sú okrem iného zakotvené v zákone o menšinách a v Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskom o dobrom susedstve, solidarite a priateľskej spolupráci.

Medzi najväčšie organizácie poľskej diaspóry v Českej republike patrí Kongres Poliakov v Českej republike a Poľský kultúrny a vzdelávací zväz. Na veľvyslanectve v Prahe sa nachádza aj Školské konzultačné stredisko svätej Jadvigy. Deti navštevujúce túto inštitúciu sa učia poľštinu a históriu ako doplnkové predmety.

Stretnutie s poľskou komunitou uzatvára dnešnú návštevu predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského v Českej republike. Predtým rokoval s prezidentmi: Poslanecká snemovňa Jan Hamáček, Senát Milan Štěch a Skupina česko-poľského parlamentného priateľstva Václav Kluczka. Položil tiež kvety na hrob Václava Havla a k pamätníkom Jana Palacha a Ryszarda Siwieca. Počas návštevy Českej republiky sprevádzali predsedu parlamentu predsedníčka Výboru pre EÚ Izabela Kloc a vedúci poľsko-českej parlamentnej skupiny Grzegorz Janik. Na stretnutiach sa zúčastnila aj poľská veľvyslankyňa v Českej republike Grazyna Bernatowicz.

Foto: Paweł Kula

KA156193

KA154019

KA154076

KA154255

KA154403

KA154563

KA155270

1 KA155731

KA155569

KA155577

KA155827

KA155870

KA155942

KA156036

KA156261

KA156337

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah