ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Návštěva předsedy polského Sejmu v Praze

Setkání s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Předseda Sejmu Marek Kuchciński a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček diskutovali o meziparlamentní spolupráci a současné situaci v Evropě. Setkání se mimo jiné zúčastnili také Izabela Kloc, předsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie, Grzegorz Janik, vedoucí česko-polské parlamentní skupiny, a Grazyna Bernatowicz, polská velvyslankyně v České republice. To byl první bod programu dnešní návštěvy Vltavy.

Během setkání politici diskutovali o bilaterálních vztazích mezi polským Sejmem a českou Poslaneckou sněmovnou. Předseda Sejmu zdůraznil, že Česká republika je pro Polsko již řadu let jedním z nejdůležitějších politických partnerů. - Témat pro setkání a spolupráci je mnoho - řekl předseda Kuchciński. Zdůraznil také, že Polsko se na Českou republiku dívá z historického hlediska. - Právě díky Čechům se Polsko před jedenácti stoletími stalo jednou ze zemí křesťanské Evropy," řekl předseda Sejmu. Jak dodal, pro Polsko je to důležitá událost. Předseda parlamentu rovněž pozval prezidenta na dubnové oslavy 1050. výročí křtu Polska v Poznani. Marek Kuchciński uvedl, že se jedná o první oslavy, které polský stát pořádá společně s církví.

Jednání se týkala také otázky spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4). Jak zdůraznil předseda Kuchciński, Polsku záleží na posílení vztahů v tomto formátu. Předseda navrhl, aby poslanecké sněmovny zemí V4 posílily vzájemné vztahy také na úrovni výborů či týmů. Takové orgány, jako jsou například výbory Visegrádské skupiny, by podle předsedy Kuchcińského mohly zlepšit výměnu informací mezi parlamenty jednotlivých zemí. Politici diskutovali také o současném českém předsednictví Visegrádské skupiny. Předseda Hamáček představil návrhy témat pro příští jednání skupiny. Polsko převezme předsednictví skupiny v červenci letošního roku a, jak zdůraznil předseda Sejmu, bude pokračovat v úsilí o užší spolupráci.

Politici také diskutovali o aktuálních evropských otázkách, včetně migrační krize a ohrožení schengenského prostoru. Jak bylo zdůrazněno, odpovědi na tyto výzvy by se měly hledat v rámci posílené spolupráce zemí V4. - Na stabilizaci situace v Evropě můžeme mít větší vliv, pokud budeme mluvit společným hlasem - řekl předseda Kuchciński. Zdůraznil také, že Polsko a Česká republika mají v mnoha evropských otázkách podobné postoje.

Zasedání se zabývalo také otázkami souvisejícími se zlepšením komunikace, včetně infrastruktury mezi zeměmi střední a východní Evropy.

Šéfové polské a české komory během setkání jednali také o možnosti uspořádat příští společné zasedání předsednictev Sejmu a Poslanecké sněmovny. Původně byl navržen na začátek června letošního roku. První setkání v rámci tohoto bilaterálního vzorce se uskutečnilo v loňském roce v Gdaňsku. Cílem těchto setkání je mimo jiné prohloubit dialog mezi oběma komorami a projednat aktuální otázky.

Po skončení schůze se předseda Sejmu zapsal do pamětní knihy.

Na společné tiskové konferenci, která shrnovala setkání, maršál Kuchciński zdůraznil, že je se setkáním s předsedou Hamáčkem velmi spokojen. Dodal, že Česká republika je pro Polsko jedním z nejdůležitějších partnerů - sousedů po mnoho generací. Dodal, že pro takovou spolupráci hovoří společné dějiny, sousedství a zeměpisná poloha.

Polská delegace se rovněž setkala se zástupci česko-polské parlamentní skupiny přátelství. - Naše setkání má přátelský charakter," řekl během jednání předseda skupiny Václav Kluczka. Poznamenal, že tato skupina je největší v historii Sněmovny a v současné době má 27 členů. Dodal, že mnoho z nich pochází z pohraničních oblastí. Pan Kluczka také zdůraznil, že členové skupiny pracují v mnoha různých výborech, díky čemuž je bilaterální spolupráce s Polskem mnohostranná.

Delegace rovněž diskutovaly o oslavách výročí přijetí křesťanství v Polsku. Jak pan Kluczka zdůraznil, parlamentní skupina má rovněž zájem se této významné akce zúčastnit.

Grzegorz Janik, předseda identického výboru v polském Sejmu, uvedl, že polsko-česká parlamentní skupina byla založena 26. února 2016 jako jedna z prvních v novém funkčním období Sejmu. Jak zdůraznil, bude podporovat aktivity v oblasti evropské politiky, velké národní projekty, jako je Via Carpathia a kanál Odra-Labe-Dunaj, a usilovat o posílení vzájemných vztahů, včetně hospodářských a kulturních.

Setkání s předsedou Senátu PČR

Během návštěvy české metropole se předseda Sejmu Marek Kuchciński a jeho delegace setkali také s předsedou českého Senátu Milanem Štěchem.

Během jednání vyjádřili politici spokojenost s velmi dobrými polsko-českými vztahy. Jak zdůraznil maršál Kuchciński, vztahy mezi našimi zeměmi jsou prioritní a strategické. - Polsko a Českou republiku spojují společné kořeny - řekl předseda parlamentu.

V souvislosti s aktuálními tématy politici diskutovali o infrastrukturních projektech, především o investicích. - Je vhodné, aby naše parlamenty podporovaly politiku našich vlád, aby mohly co nejdříve dokončit již zahájené projekty," řekl předseda parlamentu.

O spolupráci v rámci Visegrádské skupiny jednaly také delegace polského Sejmu a českého Senátu. Předseda Sejmu zdůraznil, že tváří v tvář současné krizi je nejdůležitější odpovědnost za budoucnost a bezpečnost občanů. Jak zdůraznil, díky našemu sousedství je polsko-česká spolupráce v rámci Visegrádské skupiny přirozená.

Jednání se týkalo také aktuálních otázek evropské politiky, včetně migrační krize. Prezident Milan Štěch zdůraznil, že ho těší, že i Polsko a Česká republika vystupují v této otázce jednotně.

Česká strana také upozornila, že v evropských otázkách by měly národní parlamenty více využívat nástroje, které poskytuje Lisabonská smlouva, včetně například procedury oranžové karty. Bylo zdůrazněno, že je důležité být v souladu s přijatými rozhodnutími.

Delegace rovněž vyjádřily spokojenost se stávající spoluprací na úrovni Výboru pro záležitosti Evropské unie. Vyměnili si také názory na budoucnost EU a možné změny jejích struktur v případě možného vystoupení Velké Británie z Unie.

Setkání s Polonií

Předseda Sejmu Marek Kuchcinski se během své návštěvy Prahy setkal na polském velvyslanectví se zástupci české polské komunity.

Mluvčí poděkoval Polákům za udržování vazeb s polským jazykem a kulturou a za práci, kterou vykonávají pro polskou komunitu v České republice. Marek Kuchciński zdůraznil, že polsko-české vztahy by mohly být vzorem ve střední a východní Evropě. - Velmi rádi bychom podpořili všechny vaše aktivity - řekl maršál. Dodal také, že by rád hovořil o otázkách důležitých pro polskou komunitu. - Je naší povinností podporovat Poláky i v zahraničí - zdůraznil Marek Kuchciński.

Během společného rozhovoru hovořili zástupci polské komunity v České republice o polském školství. - Je to pro nás důležitá otázka kvůli budoucnosti naší menšiny - zdůraznili. Poláci ze Zaolší také vyprávěli o projektech realizovaných pro školáky, včetně "Zelené školy u Baltského moře".

Během setkání byly projednány také otázky týkající se činnosti a problémů polských médií. V České republice vycházejí dva hlavní tituly v polštině: měsíčník "Zwrot" a "Głos Ludu". Obě akce jsou částečně podporovány z prostředků ministerstva kultury. Vydavatelé požádali předsedu Sejmu o podporu při získávání nových finančních prostředků na dotování svých organizačních struktur.

Účastníci také upozornili na kulturní aktivity, které rovněž potřebují větší finanční podporu. Jak bylo zdůrazněno během diskuse, kultura je důležitým pojítkem mezi společnostmi a významným informačním kanálem. Bylo také zdůrazněno, že šíření kultury a tradic je investicí do budoucnosti.

Zástupci Polské podnikatelské organizace hovořili o svých aktivitách pro polské firmy a podnikatele v České republice. Zdůraznili, že jim záleží na dobrém obrazu polského podnikání, Polska a Poláků - pořádají sportovní turnaje a neformální setkání podnikatelů.

Setkání bylo také příležitostí k rozhovorům o každodenním životě a problémech Poláků žijících v pohraničí.

Podle údajů Velvyslanectví Polské republiky v Praze - na základě sčítání lidu v roce 2011. - téměř 40 000 lidí se přihlásilo k polské národnosti a více než 18 000 mělo polské občanství. Téměř 50 000 lidí se tehdy přihlásilo k polštině jako ke svému mateřskému jazyku. Poláci žijí v České republice především v Zaolší.

Poláci jsou druhou nejpočetnější národnostní menšinou v České republice a jsou zastoupeni v Radě pro národnostní menšiny. Práva menšin v zemi jsou zakotvena mimo jiné v zákoně o menšinách a v Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskem o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci.

Mezi největší organizace polské diaspory v České republice patří Kongres Poláků v České republice a Polský kulturně-osvětový svaz. Na velvyslanectví v Praze sídlí také Školní konzultační středisko svaté Jadwigy. Děti navštěvující tuto instituci se učí polštinu a dějepis jako doplňkové předměty.

Setkáním s polskou komunitou končí dnešní návštěva předsedy Sejmu Marka Kuchcińského v České republice. Předtím jednal s prezidenty: Poslanecká sněmovna Jan Hamáček, Senát Milan Štěch a Skupina česko-polského parlamentního přátelství Václav Kluczka. Položil také květiny na hrob Václava Havla a k pomníkům Jana Palacha a Ryszarda Siwiece. Během návštěvy České republiky doprovázela předsedu parlamentu předsedkyně Výboru pro EU Izabela Kloc a vedoucí polsko-české parlamentní skupiny Grzegorz Janik. Jednání se zúčastnila také polská velvyslankyně v České republice Grazyna Bernatowicz.

Foto: Paweł Kula

KA156193

KA154019

KA154076

KA154255

KA154403

KA154563

KA155270

1 KA155731

KA155569

KA155577

KA155827

KA155870

KA155942

KA156036

KA156261

KA156337

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah