ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Regulační pravomoci

  • svolávání zasedání Sejmu,
  • předsedá rozpravám Sejmu,
  • zajišťuje hladký a včasný průběh práce Parlamentu a jeho orgánů,
  • řídí práci předsednictva Sejmu (tvoří ho předseda a místopředsedové Sejmu),
  • svolávání Konventu seniorů Sejmu a předsedání jeho schůzím (Konvent tvoří předseda a místopředsedové Sejmu, jakož i předsedové nebo místopředsedové parlamentních klubů a kroužků),
  • vedení záležitostí týkajících se vztahů se Senátem, parlamenty jiných zemí a institucemi a dalšími subjekty.
Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah