DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Przemyśl ako obraz štátnej kultúrnej politiky

Vďaka úsiliu ministra kultúry Piotra Glińského a predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského prijala Rada pre ochranu pamiatok pred dvoma rokmi uznesenie, ktorým sa Przemyšlská pevnosť a staromestský urbanistický komplex mesta Przemyśl stali pamiatkami histórie. Okrem toho Zemské múzeum v Przemyśli spoluzriadilo Ministerstvo kultúry a národného dedičstva.

Piotr Gliński, ktorý bol v tom čase na návšteve Przemyśla, zdôraznil, že vďaka množstvu iniciatív, ktoré ministerstvo spoluorganizuje na Podkarpatsku, často navštevuje tento región a vďaka dobrej spolupráci medzi centrálnymi inštitúciami a miestnou komunitou bolo možné podpísať dohodu.

Piotr Gliński počas návštevy Przemyšlského múzea 26. júna uviedol, že to, čo možno povedať o przemyskej kultúre za posledné štyri roky, ilustruje národnú politiku strany Právo a spravodlivosť; starostlivosť o kultúrne dedičstvo, množstvo iniciatív, vrátane novozaložených úradov, ako je Inštitút Pileckého, alebo tých, ktoré obhajujú estetiku priestoru či realizujú projekty v zahraničí. - Jednoducho veríme, že kultúra je veľmi dôležitá, a potvrdzujeme to reálnymi rozhodnutiami," povedal Gliński.

Z ministerstva kultúry bolo za posledné štyri roky do Podkarpatskej Rusi prevedených 88 miliónov zlotých. V rokoch 2011-14 to bolo 39 miliónov PLN.

Minister zdôraznil, že rozpočet ministerstva kultúry sa v porovnaní s predchádzajúcimi vládami zvýšil o 37 %. V súčasnosti predstavuje viac ako 5,2 miliardy zlotých - povedal. - Rozpočet musíme upraviť aj vzhľadom na možné straty kultúrnych inštitúcií, ktoré sa však priebežne obnovujú vďaka protikrízovým opatreniam. So vztýčenou hlavou môžeme povedať, že sme v tomto ťažkom období ochránili pracovné miesta v kultúre," tvrdí Piotr Gliński.

Marek Kuchciński poukázal na štátnu kultúrnu politiku. Zdôraznil, že Podkarpatsko je v štátnej politike oceňované v široko chápaných oblastiach kultúry - od ochrany historických pamiatok až po výtvarné umenie. Pripomenul tiež, že Andrzej Maksymilian Fredro, zakladateľ Kalwarii Pacławskej, predseda Sejmu a autor mnohých publikácií, objavených aj vďaka podkarpatským historikom, sa narodil v roku 1620. V tom istom roku sa narodil hetman Stanislaw Żółkiewski, významný štátnik, ktorý sa preslávil po víťazstve pri Klušine a dobytí Moskvy.

Podpredseda vlády Gliński a maršal Marek Kuchciński navštívili aj františkánsky kostol, na ktorého rekonštrukciu venovalo ministerstvo kultúry 3,4 milióna zlotých. - Przemyśl je výnimočné mesto, v ktorom nájdete pamiatky na každom kroku. Sú veľmi dôležité, pretože vytvárajú rozvoj regiónu. O všetky tieto výnimočné miesta je veľmi dobre postarané vďaka podpore zo štátneho rozpočtu a úsiliu miestnych orgánov," povedal minister.

Foto: Paweł Husarz/ MNZP

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah