DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Vyhlásenie predsedov Výboru pre zahraničné veci, obranu a záležitosti EÚ Sejmu a Bundestagu k vojne na Ukrajine

Spoločné vyhlásenie po stretnutí poľských predsedov Výboru pre obranu, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre záležitosti EÚ poľského Sejmu s predsedami Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre európske záležitosti a Výboru pre obranu nemeckého Bundestagu 12. apríla 2022.

Ruská agresia voči Ukrajine je najvážnejšou hrozbou pre euroatlantickú bezpečnosť za posledné desaťročia. Šokovaní, plní rozhorčenia a odporu sledujeme zabíjanie, znásilňovanie, obrovské ľudské utrpenie a ničenie spôsobené konaním Ruska. Naše rozhorčenie je o to väčšie, že tieto zločiny boli spáchané aj na nevinných deťoch.

Máme vážne dôvody domnievať sa, že každým dňom budeme svedkami ďalších a ďalších prípadov násilia okupantov voči ukrajinským občanom, ako napríklad v Buči, Irpíne a Mariupole, ktoré nesú znaky genocídy.

Vzhľadom na vojnové zločiny spáchané Ruskou federáciou by sme mali okamžite prijať všetky opatrenia a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zastavili beštiálne činy agresora na ukrajinskom území. Je to naša spoločná zodpovednosť a povinnosť.

Domnievame sa, že prísne sankcie sú dôležitým nástrojom, ktorý môže pomôcť dosiahnuť tento cieľ, ale aby boli účinné, musia byť podstatne širšie a musia sa vzťahovať aj na energetický sektor. Potrebujeme rýchlu, jednotnú a rozhodnejšiu reakciu Európskej únie a všetkých jej členských štátov. Jednou z najdôležitejších sankcií by malo byť čo najskôr prijaté embargo na ruskú ropu. 

Vzhľadom na ruskú agresiu voči Ukrajine by sme mali urýchliť aj úsilie o rozšírenie EÚ. Uznávame európske ambície Ukrajiny a jej európsku voľbu. Súhlasíme s názorom, že Ukrajina by mala dostať konkrétnu perspektívu vstupu do Európskej únie.

V súčasnej situácii si Ukrajina od nás vyžaduje čo najširšiu podporu. Týka sa to najmä dvoch oblastí: zvyšovania obranyschopnosti prostredníctvom dodávok zbraní a vojenského vybavenia a poskytovania humanitárnej pomoci v regiónoch najviac postihnutých vojnou.

V súvislosti s vlnou utečencov, ktorí hľadajú útočisko pred prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, sú potrebné rozhodné kroky na úrovni EÚ. Únia by mala prevziať zodpovednosť za zvládnutie utečeneckej krízy, ktorá je najväčšia od druhej svetovej vojny, vrátane poskytovania finančnej podpory krajinám, ktoré sa najviac angažujú v pomoci utečencom.

Marek Kuchciński, predseda zahraničného výboru poľského Sejmu

Michael Roth, predseda Výboru pre zahraničné veci, Bundestag

Michał Jach, predseda Výboru pre obranu, poľský Sejm

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, predsedníčka Výboru pre obranu, Bundestag

Anita Czerwińska, predsedníčka Výboru pre záležitosti Európskej únie, poľský Sejm

Anton Hofreiter, predseda Výboru pre záležitosti Európskej únie, Bundestag

Szymon Szynkowski vel Sęk, námestník ministra zahraničných vecí

Spoločné vyhlásenie po stretnutí poľských predsedov Výboru pre obranu, Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre záležitosti EÚ Sejmu Poľskej republiky s predsedami Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre európske záležitosti a Výboru pre obranu nemeckého Bundestagu

Varšava, 12. apríla 2022

Ruská agresia voči Ukrajine je najvážnejšou hrozbou pre euroatlantickú bezpečnosť za posledné desaťročia. Šokovaní, plní rozhorčenia a odporu sledujeme zabíjanie, znásilňovanie, obrovské ľudské utrpenie a ničenie spôsobené činmi Ruska. Sme zdesení skutočnosťou, že medzi obeťami týchto ohavných zločinov boli aj nevinné deti.

Máme vážne dôvody domnievať sa, že každým dňom budeme svedkami ďalších a ďalších príkladov násilia okupantov voči ukrajinským občanom, ako tomu bolo v prípade Butše, Irpína alebo Mariupola. Tieto zločiny majú znaky genocídy.

V súvislosti s vojnovými zločinmi spáchanými Ruskou federáciou by sme mali okamžite prijať všetky opatrenia a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zastavili brutálne činy ruského agresora na Ukrajine. Je to naša spoločná zodpovednosť a povinnosť.

Domnievame sa, že tvrdé sankcie sú dôležitým nástrojom, ktorý môže pomôcť dosiahnuť tento cieľ, ale aby boli účinné, ich rozsah musí byť oveľa väčší a musia sa vzťahovať aj na energetický sektor. Potrebujeme rýchla, jednotná a rozhodná reakcia Európskej únie a všetkých jej členských štátov. Jednou z najdôležitejších sankcií by malo byť embargo na ruskú ropu, ktoré by sa malo prijať čo najskôr.

Vzhľadom na ruskú agresiu voči Ukrajine by sme mali urýchliť aj úsilie o rozšírenie EÚ. Uznávame európske ambície a európsku voľbu Ukrajiny. Súhlasíme s názorom, že Ukrajina by mala mať konkrétnu perspektívu vstupu do Európskej únie.

V súčasnej situácii si Ukrajina vyžaduje našu čo najširšiu podporu. Týka sa to najmä dvoch oblastí činnosti: zvyšovania obranyschopnosti prostredníctvom dodávok zbraní a vojenského vybavenia a poskytovania humanitárnej pomoci vojnou najviac postihnutým regiónom.

Vzhľadom na obrovskú vlnu utečencov, ktorí hľadajú útočisko pred prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, sú veľmi potrebné rozhodné kroky na úrovni EÚ. Európska únia by mala prevziať zodpovednosť za zvládnutie utečeneckej krízy, ktorá je najväčšia od druhej svetovej vojny, vrátane poskytovania finančnej podpory krajinám, ktoré sa najviac podieľajú na pomoci utečencom.

Ukrajinská armáda objavila zverstvá po stiahnutí ruských vojsk. Foto: dpa/Vadim Ghirda
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah