ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Prohlášení předsedů Výboru pro zahraniční věci, obranu a záležitosti EU Sejmu a Bundestagu k válce na Ukrajině

Společné prohlášení po setkání polských předsedů Výboru pro obranu, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro záležitosti EU polského Sejmu s předsedy Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro evropské záležitosti a Výboru pro obranu německého Spolkového sněmu dne 12. dubna 2022.

Ruská agrese proti Ukrajině je nejvážnější hrozbou pro euroatlantickou bezpečnost za poslední desetiletí. Šokováni, plni rozhořčení a vzdoru sledujeme zabíjení, znásilňování, obrovské lidské utrpení a ničení způsobené ruskými akcemi. Naše rozhořčení je o to větší, že tyto zločiny byly spáchány i na nevinných dětech.

Máme vážné důvody se domnívat, že s každým dalším dnem budeme svědky dalších a dalších příkladů násilí ze strany okupantů vůči ukrajinským občanům, jako například v Buči, Irpinu a Mariupolu, které nesou znaky genocidy.

Vzhledem k válečným zločinům spáchaným Ruskou federací bychom měli okamžitě přijmout veškerá opatření a udělat vše, co je v našich silách, abychom zastavili bestiální činy agresora na ukrajinském území. Je to naše společná odpovědnost a povinnost.

Domníváme se, že tvrdé sankce jsou důležitým nástrojem, který může pomoci dosáhnout tohoto cíle, ale aby byly účinné, musí být podstatně širší a zahrnovat také energetický sektor. Potřebujeme rychlou, jednotnou a rozhodnější reakci Evropské unie a všech jejích členských států. Jednou z nejdůležitějších sankcí by mělo být co nejdříve přijaté embargo na ruskou ropu. 

Ve světle ruské agrese proti Ukrajině bychom měli také urychlit úsilí o rozšíření EU. Uznáváme evropské aspirace Ukrajiny a její evropskou volbu. Sdílíme názor, že Ukrajina by měla mít konkrétní vyhlídky na vstup do Evropské unie.

V současné situaci od nás Ukrajina vyžaduje co nejširší podporu. Týká se to zejména dvou oblastí: zvyšování obranyschopnosti prostřednictvím dodávek zbraní a vojenského vybavení a poskytování humanitární pomoci v regionech nejvíce postižených válkou.

V souvislosti s vlnou uprchlíků, kteří hledají útočiště před probíhající válkou na Ukrajině, je třeba na úrovni EU přijmout rozhodná opatření. Unie by měla převzít odpovědnost za zvládání uprchlické krize, která je největší od druhé světové války, včetně poskytování finanční podpory zemím, které se nejvíce angažují v pomoci uprchlíkům.

Marek Kuchciński, předseda zahraničního výboru polského Sejmu

Michael Roth, předseda Výboru pro zahraniční věci, Bundestag

Michał Jach, předseda výboru pro obranu, polský Sejm

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, předsedkyně Výboru pro obranu, Bundestag

Anita Czerwińska, předsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie, polský Sejm

Anton Hofreiter, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie, Bundestag

Szymon Szynkowski vel Sęk, náměstek ministra zahraničních věcí

Společné prohlášení po jednání polských předsedů Výboru pro obranu, Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro záležitosti EU Sejmu Polské republiky s předsedy Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro evropské záležitosti a Výboru pro obranu německého Spolkového sněmu.

Varšava, 12. dubna 2022

Ruská agrese proti Ukrajině je nejvážnější hrozbou pro euroatlantickou bezpečnost za poslední desetiletí. Šokováni, plni rozhořčení a odporu sledujeme zabíjení, znásilňování, obrovské lidské utrpení a zkázu způsobenou ruskými akcemi. Jsme zděšeni skutečností, že mezi oběťmi těchto ohavných zločinů byly i nevinné děti.

Máme vážné důvody se domnívat, že s každým dalším dnem budeme svědky dalších a dalších příkladů násilí okupantů vůči ukrajinským občanům, jako tomu bylo v Butše, Irpienu nebo Mariupolu. Tyto zločiny nesou znaky genocidy.

V souvislosti s válečnými zločiny páchanými Ruskou federací bychom měli okamžitě přijmout veškerá opatření a udělat vše, co je v našich silách, abychom zastavili brutální činy ruského agresora na Ukrajině. Je to naše společná odpovědnost a povinnost.

Domníváme se, že tvrdé sankce jsou důležitým nástrojem, který může pomoci dosáhnout tohoto cíle - aby však byly účinné, musí být jejich rozsah mnohem širší a musí zahrnovat i energetický sektor. Potřebujeme rychlou, jednotnou a rozhodnou reakci Evropské unie a všech jejích členských států. Jednou z nejdůležitějších sankcí by mělo být embargo na ruskou ropu, které by mělo být přijato co nejdříve.

Ve světle ruské agrese vůči Ukrajině bychom měli také urychlit úsilí o rozšíření EU. Uznáváme evropské aspirace a evropskou volbu Ukrajiny. Sdílíme názor, že Ukrajina by měla mít konkrétní vyhlídky na vstup do Evropské unie.

V současné situaci Ukrajina vyžaduje naši co nejširší podporu. To se týká zejména dvou oblastí činnosti: zvyšování obranyschopnosti prostřednictvím dodávek zbraní a vojenského vybavení a poskytování humanitární pomoci válkou nejvíce postiženým regionům.

Vzhledem k obrovské vlně uprchlíků, kteří hledají útočiště před probíhající válkou na Ukrajině, jsou rozhodné kroky na úrovni EU velmi potřebné. Evropská unie by měla převzít odpovědnost za zvládnutí uprchlické krize, která je největší od druhé světové války, včetně poskytování finanční podpory zemím, které se nejvíce podílejí na pomoci uprchlíkům.

Ukrajinská armáda zjistila zvěrstva až po stažení ruských vojsk. Foto: dpa/Vadim Ghirda
Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah