MAREK KUCHCIŃSKI

DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Marek Kuchciński počas slovensko-poľského fóra: Posilnenie spolupráce medzi našimi krajinami v kontexte celej strednej Európy je v dnešnom svete a v súčasnej politickej situácii mimoriadne dôležité

Cieľom 3. slovensko-poľského fóra v Bardejovských Kúpeľoch na Slovensku je budovanie dobrých vzťahov a vytváranie možností spolupráce medzi partnermi zo Slovenska a Poľska. Panely boli venované výsledkom a prioritám slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce, našej solidarite tvárou v tvár novým výzvam, posilneniu dopravnej infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí a perspektívam rozvoja poľsko-slovenských hospodárskych vzťahov.

Posilnenie spolupráce medzi našimi štátmi v kontexte celej strednej Európy je v dnešnom svete a v súčasnej politickej situácii v Európe mimoriadne dôležité. Veľmi zreteľne vidíme, že prelínanie veľkých kríz, ktoré sa týkajú celého sveta, nás podnecuje k tomu, aby sme mysleli viac lokálne a udržiavali tie väzby a kontakty, ktoré sú prerušené hospodárskymi krízami, infláciou, pandémiami alebo vojnami. Mali by sme zabezpečiť, aby sa táto spolupráca rozvíjala s využitím všetkých síl verejných orgánov - parlamentov, vlád, miestnych samospráv, ale aj iných inštitúcií. Vyhliadky sú vynikajúce, ale výzvy veľké," povedal predseda Výboru pre zahraničné veci Marek Kuchciński.

Podľa predsedu parlamentu Kuchcińského Poľsko-slovenská spolupráca sa rozvíja čoraz lepšie a okrem iného ju urýchlila aj vojna, ktorá však spôsobila hospodársku krízu. Keď sa pozrieme späť na rok 2004, EÚ nám vytvorila obrovské príležitosti: žiadne hranice, voľné cestovanie, hospodársky a sociálny rozvoj atď. Z politického hľadiska sa nás však niektoré krízy nedotýkajú v takej miere ako západných spoločností EÚ. Napríklad kríza hodnôt. Musíme si uvedomiť, čo to pre nás znamená. Okrem hospodárskej spolupráce je dôležitý aj človek, ktorý je hodnotou. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako tieto hodnoty chrániť, aby posilnili naše vzťahy a spoluprácu medzi Poľskom a Slovenskom a celou strednou Európou.

Predseda Výboru pre zahraničné veci tiež zdôraznil, že Pokiaľ ide o miestne samosprávy, stojí za to zvážiť, ako pripraviť budúce projekty (a na tie budú obrovské peniaze - miliardy zlotých z Národného plánu obnovy, poľského nariadenia a najmä z Programu strategických investícií). Ako ich naplánovať tak, aby spolupracovali so slovenskými projektmi. To nám prinesie dvojitý efekt. Budeme rozvíjať nielen naše pohraničné okresy, ale aj našu spoluprácu. Dôležité je dopravné spojenie, nielen Via Carpatia, dobudovanie diaľnice S1 alebo miestnych ciest a železníc, napr. v okolí Muszyny. Musíme myslieť na severojužnú os a Poľsko a Slovensko sú jej dôležitou súčasťou. Môžeme predpokladať, že na to budú obrovské peniaze. Ukrajinu opustilo 7 miliónov ľudí, z toho 90% utieklo do Poľska, na Slovensko a na Ukrajinu. To nás núti zamyslieť sa nad tým, čo s tým. Možno by stálo za to, aby sa naše parlamenty (PL, SK + prípadne ďalšie, najmä z karpatského regiónu Európy) zamysleli nad tým, ako zapojiť naše samosprávy do spolupráce s ukrajinskými samosprávami. Už teraz musíme pracovať na tom, ako ju obnoviť, budú na to obrovské finančné prostriedky, oveľa väčšie ako Marshallov plán. Ukrajina ich bude potrebovať. Ak uvažujeme o zachovaní spoločenstva EÚ bez rozpadu, ktorý nám hrozí, musíme sa zamyslieť nad vytvorením modelu našich hodnôt. V tom spočíva naša sila, pretože sme si podobní, hovoríme podobným jazykom, máme podobnú históriu a skúsenosti, kultúrne úspechy, významné osobnosti atď. Našou hodnotou sú ľudia, Ukrajine pomáhajú ľudia, nielen štáty. Vyznačujeme sa veľkou toleranciou, a to aj alebo najmä na miestnej úrovni.

Zdieľať na facebook
Facebook
Zdieľať na twitter
Twitter
Zdieľať na linkedin
LinkedIn

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah